4 Giá Trị Cốt Lõi Của Văn Hóa Viettel Solutions, Giá Trị Cốt Lõi Của Văn Hoá Viettel

www.indembassyhavana.org.com.vn; Business Restructuring; Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp; Tái Cấu Trúc Tài Chính Kế Tóan; Management Accounting; Kế Toán Quản Trị; Kiểm Toán Nội Bộ; Internal Audit; Tư Vấn Quản Lý; Management Consulting; Huấn Luyện; Training; Lãnh Đạo; Leadership; Chiến Lược Kinh Doanh; Business Strategy; Nguồn Nhân Lực; Human Resource; Quản Trị Tài Chính; Finance Management; Công Nghệ Thông Tin; Information Technology; Hệ Thống Cung Ứng; Supply Chain Management; Hệ Thống Phân Phối; Customer & Channel Development; Xây Dựng Thương Hiệu; Brand Development; kiểm toán, trade marketing; kênh phân phối; bán hàng; quảng cáo; retail management; bán lẻ, siêu thị; cửa hàng; trưng bày, quản lý ngành hàng; categorymanagement; catman; open source; ERP; CRM; Oracle; SAP; MISA; OpenBravo; bảo mật; clip quảng cáo; outsourcing, dịch vụ kế toán; tái cấu trúc bộ máy tài chính kế toán; finance & accounting restructuring; dự án phát triển cộng đồng; community development

Giá Trị Cốt Lõi Của Văn HoáViettel

*

1. Lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn để kiểm nghiệm chân lý

2. Học tập và trưởng thành qua những thách thức và sai lầm

3. Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh

4. Sáng tạo là sức sống của Viettel

5. Tư duy hệ thống

6. Kết hợp Đông Tây

7. Viettel là ngôi nhà chung

8. Truyền thống và cách làm người lính

1. Lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn để kiểm nghiệm chân lý

· Chúng ta nhận thức:

o Lý thuyết màu xám, chỉ có cây đời là mãi xanh tươi. Lý luận để tổng kết thực tiễn rút ra kinh nghiệm, tiệm cận chân lý và dự đoán tương lai. Chúng ta cần có lý luận và dự đoán để dẫn dắt. Nhưng chỉ có thực tiễn mới khẳng định được những lý luận và dự đoán đó đúng hay sai.

Đang xem: 4 giá trị cốt lõi của văn hóa viettel

o Những gì chúng ta đang làm là những gì chưa ai làm. Chúng ta nhận thức chân lý thông qua thực tiễn hoạt động.

· Chúng ta hành động:

o Phương châm hành động của chúng ta “Dò đá qua sông” và liên tục điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

o Chúng ta đánh giá con người thông qua quá trình thực tiễn.

 2. Học tập và trưởng thành qua những thách thức và sai lầm

· Chúng ta nhận thức:

o Thách thức là chất kích thích. Khó khăn là lò luyện. “Vứt nó vào chỗ chết thì nó sẽ sống”.

o Sai lầm là không thể tránh khỏi trong quá trình tiến tới mỗi thành công. Sai lầm tạo ra cơ hội cho sự phát triển tiếp theo.

 · Chúng ta hành động:

o Chúng ta là những người dám thất bại. Chúng ta động viên những ai thất bại. Chúng ta tìm trong thất bại những lỗi sai của hệ thống để điều chỉnh.Chúng ta không cho phép tận dụng sai lầm của người khác để đánh đổ người đó. Chúng ta sẽ không lặp lại những lỗi lầm cũ.

o Chúng ta chấp nhận phê bình. Chúng ta phê bình thẳng thắn và xây dựng ngay từ khi sự việc còn nhỏ. Chúng ta thực sự cầu thị, cầu sự tiến bộ.

 3. Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh

· Chúng ta nhận thức:

o Cái duy nhất không thay đổi đó là sự thay đổi. Trong môi trường cạnh tranh sự thay đổi diễn ra từng ngày, từng giờ. Nếu nhận thức được sự tất yếu của thay đổi thì chúng ta sẽ chấp nhận thay đổi một cách dễ dàng hơn.

o Mỗi giai đoạn, mỗi qui mô cần một chiến lược, một cơ cấu mới phù hợp. Sức mạnh ngày hôm nay không phải là tiền, là qui mô mà là khả năng thay đổi nhanh, thích ứng nhanh.

o Cải cách là động lực cho sự phát triển.

· Chúng ta hành động:

o Tự nhận thức để thay đổi. Thường xuyên thay đổi để thích ứng với môi trường thay đổi. Chúng ta sẽ biến thay đổi trở thành bình thường như không khí thở vậy.

o Liên tục tư duy để điều chỉnh chiến lược và cơ cấu lại tổ chức cho phù hợp.

 4. Sáng tạo là sức sống của Viettel

· Chúng ta nhận thức:

o Sáng tạo tạo ra sự khác biệt. Không có sự khác biệt tức là chết. Chúng ta hiện thực hoá những ý tưởng sáng tạo không chỉ của riêng chúng ta mà của cả khách hàng.

· Chúng ta hành động:

o Suy nghĩ không cũ về những gì không mới. Chúng ta trân trọng và tôn vinh từ những ý tưởng nhỏ nhất.

o Chúng ta xây dựng một môi trường khuyến khích sáng tạo để mỗi người Viettel hàng ngày có thể sáng tạo.

o Chúng ta duy trì Ngày hội ý tưởng Viettel.

Xem thêm: Ví Dụ Về 4 Mô Hình Văn Hóa Doanh Nghiệp Lí Tưởng, 4 Mô Hình Văn Hóa Doanh Nghiệp Lí Tưởng

 5. Tư duy hệ thống

· Chúng ta nhận thức:

o Một tổ chức phải có tư tưởng, lý luận dẫn dắt và hệ thống làm nền tảng.

o Một hệ thống tốt thì con người bình thường có thể tốt lên. Hệ thống tự nó vận hành phải giải quyết được trên 70% công việc.

· Chúng ta hành động:

o Chúng ta xây dựng hệ thống lý luận cho các chiến lược, giải pháp, bước đi và phương châm hành động của mình.

o Chúng ta vận dụng qui trình 5 bước để giải quyết vấn đề: Chỉ ra vấn đề -> Tìm nguyên nhân -> Tìm giải pháp -> Tổ chức thực hiện -> Kiểm tra và đánh giá thực hiện.

o Người Viettel phải hiểu vấn đề đến gốc: Làm được là 30% -> Nói được cho người khác hiểu là 30% -> Viết thành tài liệu cho người đến sau sử dụng là 40%.

o Chúng ta sáng tạo theo qui trình: Ăn -> Tiêu hoá -> Sáng tạo.

 6. Kết hợp Đông Tây

· Chúng ta nhận thức:

o Có hai nền văn hoá, hai cách tư duy, hai cách hành động lớn nhất của văn minh nhân loại. Mỗi cái có cái hay riêng có thể phát huy hiệu quả cao trong từng tình huống cụ thể. Vậy tại sao chúng ta không vận dụng cả hai cách đó ?

o Kết hợp Đông Tây cũng có nghĩa là luôn nhìn thấy hai mặt của một vấn đề.

o Kết hợp không có nghĩa là pha trộn mà là

· Chúng ta hành động

o Chúng ta kết hợp tư duy trực quan với tư duy phân tích và hệ thống.

o Chúng ta kết hợp sự ổn định và cải cách.

o Chúng ta kết hợp cân bằng và động lực cá nhân.

 7. Viettel là ngôi nhà chung

· Chúng ta nhận thức:

o Viettel là ngôi nhà chung mà chúng ta cùng chung tay xây dựng. Đoàn kết và nhân hoà trong ngôi nhà ấy là tiền đề cho sự phát triển.

o Viettel là ngôi nhà thứ hai mà mỗi chúng ta sống và làm việc ở đó. Chúng ta phải hạnh phúc trong ngôi nhà này thì chúng ta mới làm cho khách hàng của mình hạnh phúc được.

· Chúng ta hành động:

o Mỗi người chúng ta qua các thế hệ sẽ góp những viên ngạch để xây lên ngôi nhà ấy.

o Các bộ phận, các cá nhân phải phối hợp với nhau như các bộ phận trong một cơ thể.

 8. Truyền thống và cách làm người lính

· Chúng ta nhận thức:

o Viettel có cội nguồn từ Quân đội. Chúng ta tự hào với cội nguồn đó.

o Một trong những sự khác biệt tạo nên sức mạnh Viettel là truyền thống và cách làm quân đội.

Xem thêm: Anh Chị Làm Gì Để Góp Phần Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa Trong Giai Đoạn Hiện Nay

· Chúng ta hành động:

o Truyền thống: Kỷ luật, Đoàn kết, Chấp nhận gian khổ, Quyết tâm vượt khó khăn, Gắn bó máu thịt.

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Best post:

5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Tìm Hiểu 3 Cấp Độ Văn Hóa Doanh Nghiệp Của Vinamilk Có Những Điểm Gì Đặc Biệt?
Tìm Hiểu 3 Cấp Độ Văn Hóa Doanh Nghiệp Của Vinamilk Có Những Điểm Gì Đặc Biệt?
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn

Categories