Bài Phát Biểu Của Lãnh Đạo Tại Lễ Đón Nhận Làng Văn Hóa Thôn Mậu Lâm

It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.

Đang xem: Bài phát biểu của lãnh đạo tại lễ đón nhận làng văn hóa

*

*

It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.
Bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông tại lễ đón nhận huyện Kim Bảng đạt chuẩn nông thôn mới và Cờ thi đua của Chính phủ

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương!

Kính thưa lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Nam và huyện Kim Bảng!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý

Thưa toàn thể nhân dân

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, fhương trình, đề án, cơ chế chính sách hỗ trợ về xây dựng NTM và phân công cụ thể cho cấp ủy, chính quyền các cấp để tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đôn đốc tiến độ xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phátbiểu tại buổi lễ

Sau hơn 07 năm triển khai thực hiện, xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 91/98 xã, 04/06 huyện, thành phố đạt chuẩn, đủ điều kiện trình công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Bộ mặt nông thôn của tỉnh có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội (điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, hệ thống đường nội đồng, kênh mương tưới tiêu…) ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại; cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng thu hẹp, an ninh trật tự xã hội ở nông thôn được đảm bảo và giữ vững. Đạt được thành tích trên có phần đóng góp quan trọng của nhân dân và cán bộ huyện Kim Bảng. Là huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhưng Đảng bộ, chính quyền huyện luôn nhận thức sâu sắc được vị trí, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, huyện đã chú trọng phát triển những mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả như: Mô hình liên kết sản xuất rau, củ quả sạch; mô hình chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi dê núi, chăn nuôi lợn, gia cầm theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp; nuôi trồng thủy sản tập trung, đưa cơ giới hóa vào sản xuất… Kết quả, đến hết năm 2017, thu nhập bình quân khu vực nông thôn của huyện đạt 37,87 triệu đồng/người, tăng gấp 1,85 lần so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,23% , thấp hơn 2,05% so với trung bình toàn tỉnh.

Bên cạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, huyện đã tập trung huy động nguồn lực, xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng nông thôn. Hệ thống giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa, 100% trường mầm non, tiểu học, THCS vật chất, thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia, 86,7% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 98% hộ dân được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp…

Cùng với phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt.

Với sự cố gắng đó, huyện Kim Bảng được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2017, Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2018.

Kính thưa các vị đại biểu

Kính thưa toàn thể nhân dân

Đón nhận Bằng đạt chuẩn NTM, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ là vinh dự, là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng. Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là quá trình thường xuyên và liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, việc củng cố và nâng cao chất lượng, tiêu chí phát triển NTM phải gắn với phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân, lấy người dân là chủ thể. Để giữ vững tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt những thành quả cao hơn, Đảng bộ và nhân dân huyện cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Chú trọng phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về nhiệm vụ xây dựng NTM bền vững, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với xây dựng NMT.

Xem thêm: Địa Chỉ Bán Mủ Trôm Đặc Sản Mủ Trôm Đặc Sản Tuyệt Vời Tốt Cho Sức Khỏe

Triển khai xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Các cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện.

Tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển các đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn; đặc biệt quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; duy trì và phát triển làng nghề, các sản phẩm đã được công nhận nhãn hiệu tập thể giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thường xuyên phát động phong trào vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư. Đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, trồng hoa ven đường và tại các khu vực công cộng, công sở để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; sắp xếp, tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Xem thêm: Phong Tục Tập Quán Của Dân Tộc Sán Dìu, Tục Dán Giấy Màu Của Người Sán Dìu

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam kính chúc các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo và nhân dân huyện Kim Bảng, các vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, hanh phúc, thành công.

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Categories