Bài Tập Tìm Hàm Truyền Đạt Của Hệ Thống

Quý khách hàng sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tư liệu. Xem và cài đặt ngay lập tức bản rất đầy đủ của tài liệu tại trên đây (1.82 MB, 83 trang )


Bạn đang xem: Bài tập tìm hàm truyền đạt của hệ thống

Chương 1Bài 1-1Cho sơ trang bị kăn năn của hệ thống nlỗi hình 1. Sơ đồ kân hận của khối hệ thống được chuyển đổi nlỗi hình 2 cùng hình 3Hình 1Hình 2Hình 3Lời giải:Thực hiện cộng trên điểm x của hình 1, tai trên đây ta có:HayTừ sơ vật dụng kăn năn và phương thơm trình trên ta có:Với sơ vật dụng khối hệ thống ở hình 2 và 3 họ đề nghị tìm kiếm quan hệ giữa y cùng uHình 2 ta cộng trên điểm x:Kết hợp 2 phương thơm trình ta có:So sánh cùng với (*) ta có:Trong hình 3:Đồng độc nhất vô nhị cùng với phương trình (*):Vậy:Bài 1-2:Cho khối hệ thống điều khiển vòng kín như hình 1. Tìm Geq(s) và Heq(s) của hệ thống cho do hình 2.Hình 1Hình 2Lời giải:Từ sơ đồ vật kân hận ngơi nghỉ hình 1 ta đã có được khâu phản hồi của hệ thống:Và
Tgiỏi vào khâu làm phản hồi:Với y = x1, ta đã đạt được hàm truyền của khâu phản bội hồi:Từ sơ thứ khối hận hình 1 ta có:Bài 1-5:Cho hệ thống được trình diễn hình bên dưới. Hãy search mối quan hệ thân u và y ( ) là một hàm theo H1, H2, G1, G2 với G3.Lời giải:Từ sơ đồ vật kăn năn trên ta đã đạt được phương thơm trình:Từ pmùi hương trình (3) với (4) cố vào x2:Lấy pmùi hương trình (5) vắt vào pmùi hương trình (2):Thế pmùi hương trình (6) vào phương thơm trình (1):Như vậy:Bài 1- 6:Cho sơ đồ gia dụng khối của khối hệ thống nhỏng sau:Hãy tra cứu hàm truyền của khối hệ thống và buổi tối giản sơ thiết bị khối hận.Lời giải:

Xem thêm: Các Vấn Đề Văn Hóa Xã Hội Ở Việt Nam Hiện Nay, Văn Hóa Và Sự Phát Triển Bền Vững Đất Nước

Hệ thống có 2 khâu bình luận. Ta bố trí lại sao để cho chỉ từ 1 khâu bình luận. Chuyển điểm A của khâu đánh giá phía bên dưới cho tới điểm A’ thì cần đổi khác H2 thànhChuyển điểm B sinh hoạt phía trên cho tới điểm B’ thì H1 được biến hóa thành:Sơ đồ dùng kân hận được biến đổi tương đương thành:2 khâu bình luận được đưa thành 1 khâu , với :Từ sơ vật dụng kăn năn vừa bao gồm, ta đã có được hàm truyền được đơn giản và dễ dàng hóa nhỏng sau:Bài 1-7: Thu gọn sơ vật của hệ thống điều khiển vòng kín các vòng hình bên dưới thành sơ vật đối kháng giản:Giải:Để có thể thu gọn gàng sơ trang bị bên trên rất cần được dùng số đông phép tắc sau:+ thành + thành + thành Sử dụng phép tắc 2 đã đưa được kăn năn H2 ra sau khối hận G4. Sử dụng nguyên tắc 3 vẫn khử được vòng G3.G4. G1. Đưa ra được sơ thiết bị tương tự như hình bên dưới.Khử vòng 24HG đang được:Cuối thuộc, thu gọn lại theo cơ chế 1 khử vòng H3 được sơ vật dụng thu gọn như hình dưới:Bài 1- 8: Mô hình mạch khuếch đại được chỉ dẫn nlỗi hình dưới: - Cho
410A >- Tính thông số khuếch đại 0inVe- Dòng vào được xem nlỗi ko đáng chú ý vị trsinh sống kháng đầu vào của cục khuếch đại là khôn cùng lớnGiảiDo loại năng lượng điện vào cuẩ bộ khuếch đại là bởi 0 bắt buộc mẫu điện trải qua R1 cùng R2 là cân nhau phải biểu thưc tân oán trên nút ít n là: Vì hệ số khuếh đại là A buộc phải ta có Gộp nhị phxay tính vào ta có:Hay: Có thể viết lại biểu thức sau cùng nlỗi sau:Tại đó Do 410A > nên ta bao gồm Nên ta gồm sơ vật dụng loại biểu hiện cua bộ khuếh đại là:Bài 1- 10: Mạch năng lượng điện bao gồm năng lượng điện trsinh hoạt với tụ năng lượng điện được chỉ ra trong hình . Sơ vật dụng khối được chỉ ra rằng trong hình 2. Yêu cầu tìm tất cả các hàm truyền từ G1 cho đến G6. thu gọn sơ đồ gia dụng hình 2 về sơ đồ gia dụng hình 3:Giải: Áp dụng các định lao lý giải mạch năng lượng điện ta được ma trận nlỗi hình dưới:Và Từ hình 2 ta có: Và: bởi