Bài Thu Hoạch Lịch Sử Truyền Thống Ngành Hậu Cần Làm Theo Lời Bác Hồ Dạy

*

Vấn đề chung
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm
Bình luận – Phê phán

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Tổng cục Cung cấp có trách nhiệm giúp xây dựng Quân đội. Các ngành và các cán bộ nên ký với nhau những giao ước thi đua để mọi người đều ra sức làm tròn nhiệm vụ”1, toàn quân đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Sau 20 năm phát động, phong trào thực sự là động lực thúc đẩy nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo hậu cần, xây dựng Ngành vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đang xem: Bài thu hoạch lịch sử truyền thống ngành hậu cần

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cùng các đại biểu tham quan sản phẩm của ngành Hậu cầntại Hội nghị “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2010-2015.(Ảnh: qdnd.vn)

Nhận thức đúng ý nghĩa quan trọng của phong trào thi đua, ngay sau khi phát động, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan hậu cần các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác hậu cần. Hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đều ra nghị quyết lãnh đạo, người chỉ huy xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào, với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, sát tính chất, đặc thù, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Ở tất cả các cấp, ban chỉ đạo và bộ phận thường trực thường xuyên được kiện toàn, có quy chế hoạt động, quy chế chấm điểm thi đua rõ ràng, khoa học; đồng thời, làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đề ra nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức Phong trào phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Với ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn, Phong trào được đông đảo cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhiệt tình hưởng ứng, nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát triển sâu rộng, vững chắc từ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác hậu cần.

Để phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đi vào cuộc sống, toàn quân đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa của phong trào đối với xây dựng tổ chức, con người hậu cần vững mạnh; qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện Phong trào. Đồng thời, tăng cường rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hậu cần đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác tổ chức, chỉ đạo Phong trào luôn có sự đổi mới, sát thực, vừa mang tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; gắn thực hiện Phong trào với phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động khác trong toàn quân, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực công tác. Để Phong trào mang lại hiệu quả sâu rộng, từ năm 2013, mục tiêu “Một tập trung – Ba khâu đột phá” trong công tác hậu cần được phát triển thành “Một tập trung – Ba khâu đột phᔓBốn tốt”2, làm cơ sở để các đơn vị lựa chọn giải pháp phù hợp, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Hoạt động hội thi, hội thao hậu cần được tổ chức với trình độ, quy mô, chất lượng ngày càng cao, góp phần nâng cao trình độ tham mưu chỉ huy, chuyên môn, nghiệp vụ; củng cố, hoàn thiện chế độ công tác, phát huy sức mạnh nội lực để làm tốt các mặt công tác hậu cần. Nhờ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp nên Phong trào thi đua luôn được giữ vững, phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy các cấp, các ngành thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực, chủ động trong công tác, mạnh dạn đổi mới phương thức hoạt động, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hiệu quả rõ nét nhất của Phong trào thi đua là đã phát huy được ý thức tự lực tự cường trong bảo đảm công tác hậu cần cho các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện lời dạy của Bác “Thực túc thì binh cường”, những năm qua, Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới và địa bàn trọng điểm, bảo đảm kịp thời, đầy đủ về số lượng, tốt về chất lượng, vật chất trang bị hậu cần. Hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến các cấp được điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện; công tác huấn luyện bảo đảm hậu cần theo các phương án được tiến hành thường xuyên; nền nếp chính quy hậu cần được đẩy mạnh; các chế độ trực, giữ an toàn cơ quan, đơn vị, kho, trạm hậu cần bảo đảm nghiêm túc. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm hậu cần ngày càng cao, phong trào thi đua đã hướng vào động viên, khích lệ bộ đội, phát huy truyền thống “Bộ đội Hậu cần” trong những năm kháng chiến, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất theo chức năng của từng ngành. Theo đó, ngành Quân nhu có phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, được triển khai tích cực, đồng bộ, phù hợp với sự phát triển của tình hình, sự biến động giá cả trên thị trường, góp phần bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng, nâng cao chất lượng đời sống của bộ đội cả về ăn, ở, mang mặc. Công tác tăng gia sản xuất luôn được chú trọng, bằng nhiều phương thức thích hợp, tận dụng được khả năng, điều kiện của các loại hình đơn vị và mang lại hiệu quả cao. Đến nay, toàn quân tự túc được 95% định lượng rau, củ, quả; 68% định lượng thịt; 33% định lượng cá. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa và nhà giàn DKI đã phát huy ý thức tự lực tự cường, tăng gia, chăn nuôi đạt hiệu quả tốt, tự túc được 48% định lượng rau, thịt, cá.

Ngành Quân y có phong trào “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, với những mục tiêu, nội dung cụ thể để toàn Ngành phấn đấu thực hiện. Cán bộ, chiến sĩ quân y thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu đạt được yêu cầu “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”, góp phần tích cực nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhất là sức khỏe cán bộ cao cấp; đẩy mạnh thực hiện chương trình kết hợp quân – dân y; phòng, chống dịch bệnh. Chất lượng chẩn đoán, điều trị của hệ thống bệnh viện, bệnh xá trong toàn quân từng bước được nâng lên; tỷ lệ quân số khỏe duy trì và giữ vững ở mức 99,01%. Ngành Xăng dầu với phong trào thi đua “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” đã có tác dụng tích cực đối với xây dựng ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên xăng dầu trong thực hiện nhiệm vụ; nhiều sáng kiến, đề tài cải tiến kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả trong thực tế. Nhờ đó, công tác quản lý, bảo quản, sử dụng xăng dầu, vật tư, khí tài ngày càng chặt chẽ; việc cân đối, tạo nguồn hàng chủ động, đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ; công tác tổ chức tiếp nhận, cấp phát xăng dầu đúng kế hoạch, giữ tỷ lệ hao hụt trong mức cho phép3, v.v. Phát huy truyền thống “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, ngành Vận tải tích cực đẩy mạnh phong trào “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” gắn với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, góp phần nâng cao chất lượng công tác vận tải cho các nhiệm vụ, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngành Doanh trại thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ thông qua phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” được phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, bền vững và hiệu quả. Do đó, đã phát huy nội lực, đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, sử dụng hợp lý nguồn vốn, công sức bộ đội để quy hoạch, xây dựng, cải tạo doanh trại, khuôn viên đơn vị, đảm bảo khang trang, đồng bộ, thống nhất trong toàn quân.

Phong trào thi đua đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần, tài chính. Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “Lương thực, vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”4, Phong trào thi đua đã gắn kết với phong trào “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, đột phá vào công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần, tài chính, nâng cao ý thức giữ tốt, dùng bền, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí với nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hậu cần đều phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phát minh nhiều sáng kiến có giá trị thực tiễn, tìm biện pháp cụ thể, thiết thực để tăng năng suất, hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, công sức, vật chất, kinh phí trong đảm bảo hậu cần. Mọi hoạt động: quân nhu, quân y, vận tải, xăng dầu, doanh trại,… đều được tính toán hết sức kỹ lưỡng, cân đối cung, cầu, tận dụng tiềm năng, lợi thế và điều kiện sẵn có để giảm bớt chi phí đầu tư trên các lĩnh vực5, không để thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo hậu cần.

Cùng với đó, phong trào thi đua đã góp phần xây dựng ngành Hậu cần Quân đội vững mạnh về mọi mặt. Thông qua tổ chức Phong trào đã làm thay đổi nhận thức, hành động và thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hậu cần; những hạn chế trong công tác bảo đảm hậu cần từng bước được khắc phục. Toàn Ngành đột phá vào khâu cải cách hành chính, xây dựng quy chế làm việc, nâng cao chất lượng huấn luyện, khuyến khích phong trào tự học, tự rèn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện các mặt công tác hậu cần. Lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan hậu cần các cấp đã đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong công tác, hướng về cơ sở, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo theo hướng tập trung, thống nhất, phát huy tốt hiệu quả, làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện chế độ, nền nếp công tác hậu cần. Việc sơ kết, tổng kết tiến hành thường xuyên từ cơ sở, qua đó khẳng định tính thiết thực, hiệu quả của phong trào đối với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và phát hiện những cách làm hay, sáng tạo, mô hình mới, tiêu biểu, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng.

Xem thêm: Top 15 Món Ăn Đặc Sản Ninh Bình + Kèm Địa Chỉ Quán Ăn Ngon Ở Ninh Bình

Bên cạnh những thành tích đạt được, phong trào thi đua còn tồn tại một số hạn chế, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên bộ đội thực hiện phong trào chưa thường xuyên, sâu rộng; công tác tham mưu khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đề xuất cách làm mới, hiệu quả của cơ quan hậu cần một số đơn vị chưa chủ động, nhạy bén; kết quả thực hiện phong trào có nội dung, chỉ tiêu chưa cao, chưa toàn diện, v.v. Những vấn đề trên cần được rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới, nhằm đưa phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng LÊ VĂN HOÀNG, Chính ủy Tổng cục Hậu cần_________________

1 – Hồ Chí Minh –Toàn tập, Tập 8, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 132.

2 – “Một tập trung”: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện. “Ba khâu đột phá”: 1. Tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội; 2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung trọng điểm về công tác hậu cần năm 2015; 3. Tập trung làm tốt công tác tăng gia sản xuất tại các đơn vị đóng quân nhỏ, lẻ (đồn, trạm, chốt). “Bốn tốt”: 1. Tinh thần phục vụ tốt; 2. Tăng gia sản xuất, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe tốt; 3. Chống lãng phí và thực hành tiết kiệm tốt; 4. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng mô hình hậu cần tốt.

3 – Từ năm 2010 – 2014, ngành Xăng dầu tổ chức tiếp nhận được 1.109.261m3 nhiên liệu, 44.724 tấn dầu mỡ cùng hàng trăm tấn vật tư khí tài xăng dầu các loại; cấp phát 1.131.856m3 nhiên liệu, 90.964 tấn dầu mỡ, v.v.

4 – Sđd -Tập 7, tr. 482.

Xem thêm: Lễ Hội Ẩm Thực Châu Á 2019, Khám Phá Lễ Hội Ẩm Thực Châu Á Coca

5 – Từ năm 2010 – 2014, ngành Quân nhu tiết kiệm được trên 62 tỷ đồng; ngành Quân y tiết kiệm được khoảng 50 tỷ đồng; ngành Xăng dầu tiết kiệm được trên 120 tỷ đồng; ngành Vận tải tiết kiệm được trên 36 tỷ đồng; ngành Doanh trại tiết kiệm được trên 100 tỷ đồng.

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Best post:

Bài Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay
Bài Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
Tính Nhân Sinh Của Văn Hóa Là Gì? Văn Hóa Là Gì
Tính Nhân Sinh Của Văn Hóa Là Gì? Văn Hóa Là Gì
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Tìm Hiểu 3 Cấp Độ Văn Hóa Doanh Nghiệp Của Vinamilk Có Những Điểm Gì Đặc Biệt?
Tìm Hiểu 3 Cấp Độ Văn Hóa Doanh Nghiệp Của Vinamilk Có Những Điểm Gì Đặc Biệt?
Trang Phục Truyền Thống Việt Nam Tiếng Anh Về Tà Áo Dài Việt Nam
Trang Phục Truyền Thống Việt Nam Tiếng Anh Về Tà Áo Dài Việt Nam
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021

Categories