Bàng Thống Truyền Thuyết Tướng, Webgame Ngọa Long Cập Nhật Truyền Thuyết

Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Nhân y.

Đang xem: Bàng thống truyền thuyết

Nhân y: – Trị liệu cho tất cả đồng đội, sau đó trị liệu 1 lần cho đồng đội có lính ít nhất, hồi phục 20+X sĩ khí và cố thủ 2 lượt, bản thân hồi phục 145 điểm sĩ khí.

*

Tướng Hoa Đà

Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Hỏa Thiêu.Hỏa Thiêu: – Tấn công đơn, gây sát thương lớn cho kẻ địch và tạo ra lửa không thể dập tắt trong 2 lượt, lính hiện tại của đối phương càng nhiều sát thương càng cao, mất lính không giảm sát thương, bản thân hồi phục 145 điểm sĩ khí.

*

Tướng Lục Tốn

Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Cửu Thần Lôi.Cửu Thần Lôi: – Sát thương mục tiêu có lính ít nhất bằng 5 lần Lạc Lôi kèm hiệu quả Âm Hồn, tiêu diệt thành công +500 sĩ khí, tiêu diệt thất bại +50 sĩ khí.

*

Tướng Bàng Thống

Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Cửu Thần Lôi.Cửu Thần Lôi: – Sát thương mục tiêu có lính ít nhất bằng 5 lần Lạc Lôi kèm hiệu quả Âm Hồn, tiêu diệt thành công +500 sĩ khí, tiêu diệt thất bại +50 sĩ khí.

*

Tướng Tuân Vực

Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Diêm La Kích.

Xem thêm: Tác Dụng Và Ý Nghĩa Của Cây Cảnh Có Thể Mẫu Tử Đẹp, Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Mẫu Tử

Diêm La Kích: – Bản thân tăng bạo kích và hiệu quả Thiên Vận (có tỷ lệ gây sát thương gấp 1~5 lần), sau đó phát động 1 lần tấn công nhóm 200 sĩ khí, lính càng ít uy lực càng lớn.

*

Tướng Công Tôn Tu

Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Quân Lâm.Quân Lâm: Đồng đội tăng tối thiểu 85 sĩ khí, địch -20 sĩ khí, toàn thể phe ta nhận được hiệu quả Tòng Long 2 lượt.

*

Tướng Tào Tháo

Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Quân Lâm.Quân Lâm: Đồng đội tăng tối thiểu 85 sĩ khí, địch -20 sĩ khí, toàn thể phe ta nhận được hiệu quả Tòng Long 2 lượt.

*

Tướng Lưu Bị

Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Quân Lâm.Quân Lâm: Đồng đội tăng tối thiểu 85 sĩ khí, địch -20 sĩ khí, toàn thể phe ta nhận được hiệu quả Tòng Long 2 lượt.

Xem thêm: Một Số Nét Đặc Trưng Về Văn Hóa Bình Dương Từ A Đến Z!, Di Sản Văn Hóa Bình Dương Từ A Đến Z!

*

Tướng Tôn Quyền

Kỹ năng Tòng Long: Tăng hiệu quả có lợi, tăng tất cả lực tấn công của bản thân, bản thân có càng nhiều hiệu quả có lợi, thêm tấn công càng nhiều.
Website Vng Công ty Tensent

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Categories