Phi lê cá hồi•muối hột•đường•Tiêu giã nhỏ•Hạt ngò giã nhỏ•Hạt thì là giã nhỏ•rượu Vodka•Vỏ chanh thái nhỏ," /> Phi lê cá hồi•muối hột•đường•Tiêu giã nhỏ•Hạt ngò giã nhỏ•Hạt thì là giã nhỏ•rượu Vodka•Vỏ chanh thái nhỏ," />

Các món ăn ngon truyền thống

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"truyền","thống">" data-ingredients-highlighter-sortable-value="true">
Phi lê cá hồi•muối hột•đường•Tiêu giã nhỏ•Hạt nlô giã nhỏ•Hạt thì là giã nhỏ•rượu Vodka•Vỏ chanh khô thái nhỏ dại