Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam Wattpad


+văn hóa : văn :vẻ đẹp . hóa : hiến hóa, chuyển đổi ,làm cho sự vật hiện tượng trở nên tốt đẹp.

Bạn đang xem: Cơ sở văn hóa việt nam wattpad

 Một vài khái niệm :

+ văn hóa là cái tự nhiên được biến đổi bởi con người ( Trần Quốc Vượng).

+ Văn hóa  ( Vh) là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinc thần  vì chưng con người sáng tạo , tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn (Trần Ngọc Thêm )

+ bách khoa toàn thư Pháp : Vh hiểu theo nghĩa rộng là tập tục tín ngưỡng ,ngôn ngữ , tư tưởng , thị hiếu,thẩm mỹ, những hiểu biết về kĩ thuật , công cụ , nhà ở, điều tiết những quan liêu hệ ứng xử của nhỏ người với môi trường.

+ hội nghị về Vh Vernise 1970 . Vh bao gồm tất cả những gì làm mang đến dân tộc này khác với dân tộc khác , từ những sản phẩm tinh vi hiện đại  nhất đến  phong tục , tín ngưỡng , lối sống , lao động….

+ Unesco(1980) Văn hóa là tổng thể những nét riêng biệt tinh thần và vật chất, trí tuệ và xúc cảm quyết định tính cách của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội hay như là một nhóm người , văn hóa đem lại cho bé người khả năng suy xét về bản thân. Chính văn hóa làm mang đến chúng ta trở thành những sinc vật đặc biệt nhân bản, có lý tính, có óc phê phán và dấn thân một cách đạo lý.

ðCon người là chủ thể của văn hóa .

+ sản phẩm vì bé người tạo ra mang theo những giá trị , phục vụ tốt hơn cho nhu cầu cuộc sống → thuộc về văn hóa.

+ nhỏ người sáng tạo ra văn hóa ,văn hóa tái tạo lại con người .

Xem thêm: Cảnh Đẹp Nam Giang Quảng Nam Giang, Kinh Nghiệm Phượt Tây Giang Quảng Nam Săn Mây

+ sức mạnh của văn hóa là sự sáng tạo , knhị sáng , giải phóng → văn hóa là sự độc chiếm của loài người.

♥ Phân biệt văn hóa với học vấn , văn minc văn hiến , văn vật ?

-         Văn hóa và học vấn : có mqh mật thiết với nhau nhưng không đồng nhất , 2 khái niệm . học vấn là tri thức , trình độ , bằng cấp …. Văn hóa là lĩnh vực rộng , chia làm nhiều bộ phận : văn hóa tập thể , văn hóa tinch thần ,... học vấn chỉ là bộ phận nhỏ của Vh tinh thần .

-         Văn hóa và văn minc : văn minc chỉ trình độ phát triển của vật chất và tinch thần của nhân loại trong một thời kì lịch sử nào đó . văn minh là tổng hòa của văn hóa và xã hội

·        giống nhau : đều là sự sáng tạo của nhỏ người gắn liền với cuộc sống nhỏ người .

·         khác nhau :  + văn hóa có bề giày của quá khứ , còn văn minc chỉ là một lát cắt lịch sử

  + văn hóa bao gồm văn hóa vật chất và văn hóa tinc thần , còn văn minh thiên về vật chất và kĩ thuật

+ Văn hóa sở hữu tính dân tộc rỏ rệt , còn văn minh sở hữu tính siêu dân tộc , quốc tế (vd áo dài là văn hóa )

+ văn hóa gắn với phương Đông nông nghiệp , văn minch lại gắn liền với Phương Tây đô thị

-         Văn hóa và văn hiến , văn vật :

+ Văn hiến : là những giá trị tinh thần vày những người có tài đức chuyển tải , thể hiện tính dân tộc , tính lịch sử rỏ nét. Văn hóa và văn hiến là hai khái niệm tương dồng khi người ta dùng để chỉ đời sống tinch thần của xã hội . tuy nhiên chúng khác nhau về lính lịch sử và phạm vi bao quát. Văn hóa là khái niệm rộng hơn văn hiến vì nó có hàm nghĩa văn hóa vật thể .

+ văn vật : thường dùng theo nghĩa hẹp , gắn với những thành quả vật thể của văn hóa .

→ tóm lại : văn minch , văn hiến , văn vật đều là những khái niệm phát sinc của văn hóa , cũng có thể hiểu là khái niệm bộ phận của văn hóa.