CÔNG VĂN THÔNG BÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Sau khi nhận thấy mẫu mã 01 của Doanh nghiệp thì Cơ quan Thuế sẽgửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phú lục phát hành đương nhiên Nghị định119 cho doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế, tổ chức triển khai khác, hộ, cá nhân sale về việc đồng ý hoặc không đồng ý đăng ký sử dụng hóa solo điện tử có mã của cơ sở thuế.

Bạn đang xem: Công văn thông báo sử dụng hóa đơn điện tử


Qua Cổng lên tiếng điện tử của Tổng cục Thuế vào thời gian một ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đối kháng điện tử của khách hàng, tổ chức triển khai tài chính, tổ chức triển khai không giống, hộ, cá thể kinh doanh.Mẫu Thông báo về việc chấp nhận/không đồng ý sử dụng hóa 1-1 điện tử (Mẫu 02Phú lục ban hành tất nhiên Nghị định 119/2018/NĐ-CP) Có nội dung nlỗi sau:

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN THUẾCẤP. TRÊNTÊN CƠ QUAN THUẾRA THÔNG BÁO-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc---------------

Số: ……./TB-…..

……., ngày……..tháng……năm…..

THÔNG BÁO

Về Việc chấp nhận/ko đồng ý áp dụng hóa đối chọi điện tử

Kính gửi: (Họ tên người nộp thuế:….)

(Mã số thuế của NNT:....)

Sau khi xem xét tờ knhị đăng ký/đổi khác đọc tin áp dụng hóa đối kháng điện tử ngày..../..../20..

Cơ quan thuế thông tin (chấp nhận/ko chấp nhận) ý kiến đề nghị áp dụng hóa 1-1 điện tử của đơn vị.

(Trong trường thích hợp không chấp nhận chất nhận được doanh nghiệp sử dụng hóa solo điện tử thì ghi: Cơ quan thuế ko gật đầu đồng ý fan nộp thuế áp dụng hóa solo điện tử). Lý do: (Lý bởi vì không chấp nhận).

Xem thêm: Những Biểu Tượng Truyền Thống Nước Nga Bạn Nên Biết Tại Xứ Sở Bạch Dương

(Trong trường thích hợp ủy thác qua tổ chức triển khai hỗ trợ dịch vụ hóa đối chọi điện tử thì phòng ban thuế thông tin người nộp thuế đăng ký giao dịch thực hiện hóa đơn điện tử miễn phí qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đối kháng năng lượng điện tử). (Tên, shop đăng ký).

Cơ thuế quan thông tin để người nộp thuế biết, triển khai./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO(Chữ cam kết số của Thủ trưởng phòng ban thuế)

Mẫu Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận thực hiện hóa đối kháng năng lượng điện tử (Mẫu 02Prúc lục phát hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

*

Mẫu"Đăng ký/biến đổi ban bố sử dụng hóa 1-1 điện tử(Mẫu số 01 Phụ lục phát hành dĩ nhiên Nghị định 119/2018/NĐ-CP) mà Doanh nghiệp gởi lên Cơ quan tiền Thuế có văn bản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

TỜ KHAI

Đăng ký/biến hóa ban bố thực hiện hóa solo điện tử

Tên tín đồ nộp thuế: ....................................................................................................

Mã số thuế: .................................................................................................................

Địa chỉ thư điện tử: ......................................................................................................

Theo Nghị định số ………/2018/NĐ-CP ngày ... mon ... năm 2018 của Chính phủ, chúng tôi/tôi ở trong đối tượng sử dụng hóa đối chọi năng lượng điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/biến đổi thông báo đang đăng ký cùng với phòng ban thuế về Việc áp dụng hóa đối kháng điện tử như sau:

- Áp dụng hóa đối chọi điện tử:

□ Có mã của phòng ban thuế

□ Không có mã của cơ sở thuế

- Đăng ký giao dịch thanh toán qua:

□ Cổng đọc tin năng lượng điện tử của Tổng cục Thuế (theo khoản...Điều ...Nghị định)

□ Tổ chức hỗ trợ hình thức dịch vụ về hóa đơn năng lượng điện tử

- Loại hóa đối kháng sử dụng:

□ Hóa 1-1 GTGT

□ Hóa 1-1 cung cấp hàng

□ Hóa đối kháng khởi sản xuất từ máy tính xách tay tiền

□ Các một số loại hóa solo khác

- Danh sách chứng từ số sử dụng:

STT

Tên tổ chức phòng ban bệnh thực/cấp/công nhận chữ cam kết số, chữ cam kết điện tử

Số sê-ri bệnh thư

Thời hạn thực hiện chứng thư số

Hình thức ĐK (Thêm mới, gia hạn, kết thúc sử dụng)

Từ ngày

Đến ngày

Chúng tôi cam đoan hoàn toàn Chịu đựng trách rưới nhiệm trước luật pháp về tính chính xác, trung thực của câu chữ nêu bên trên với tiến hành theo đúng pháp luật của quy định./.

……, ngày……..tháng…..năm…..NGƯỜI NỘP. THUhoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THU(Chữ cam kết s, chữ ký năng lượng điện tử của bạn nộp thuế)

Đăng ký/đổi khác biết tin sử dụng hóa 1-1 điện tửMẫu số 01 Prúc lục phát hành đương nhiên Nghị định 119/2018/NĐ-CP