Bài 31: Vai Trò Và Đặc Điểm Của Sản Xuất Công Nghiệp Địa 10 Bài 31

Công nghiệp là ngành sản xuất ra khối lượng của cải vật chất rất lớn cho xã hội, có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Công nghiệp không những cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế…Để hiểu hơn vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp, chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

*

A. Kiến thức trọng tâm

I. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp

1. Vai trò

Tạo ra những sản phẩm tiêu dùng nhằm nâng cao đời sống xã hộiCung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế.Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác nhau như nông nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụTạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nhanh.Củng cố an ninh quốc phòng.

Đang xem: đặc điểm của sản xuất công nghiệp địa 10

2. Đặc điểm

a. Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn

Giai đoạn 1: Tác động vào đối tượng lao động nguyên liệu.Giai đoạn 2: Chế biến nguyên liệu tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng.Cả hai giai đoạn đều sử dụng máy móc.

b. Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ: Đòi hỏi nhiều kĩ thuật và lao động trên một diện tích nhất định để tạo ra khối lượng sản phẩm.

c. Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

Công nghiệp nặng (nhóm A) sản phẩm phục vụ cho sản xuấtCông nghiệp nhẹ (nhóm B) sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và đời sống của con người.

Xem thêm: 55 Năm Ngày Truyền Thống Lực Lượng Cảnh Sát Nhân Dân, Truyền Thống Vẻ Vang Lực Lượng Cảnh Sát Nhân Dân

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

1. Vị trí địa lí

Tự nhiên, kinh tế, chính trị: gần biển,sông, đầu mối giao thông vận tải, đô thị,… lựa chọn các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ cấu ngành công nghiệp.

2. Nhân tố tự nhiên

Đây là nhân tố quan trọng, tạo điều kiện hay trở ngại.

Khoáng sản: Trữ lượng, chất lượng, chủng loại, phân bố chi phối quy mô, cơ cấu, tổ chức các xí nghiệp công nghiệp: các nhà máy xi măng tập trung nơi có nguồn đá vôi phong phú.Khí hậu, nước: Phân bố, phát triển công nghiệp: luyện kim màu, dệt, nhuộm, thực phẩm,…Đất, rừng, biển: Xây dựng xí nghiệp công nghiệp.

Xem thêm: Mẫu Công Văn Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Mẫu Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa

3. Nhân tố kinh tế – xã hội

Dân cư, lao động: ngành cần nhiều lao động (dệt may) phân bố ở khu vực đông dân, các ngành kĩ thuật cao (điện tử) nơi có đội ngũ lành nghề.Tiến bộ khoa học kĩ thuật: thay đổi quy luật phân bố xí nghiệp, việc khai thác và sử dụng tài nguyên.Thị trường (trong nước và ngoài nước): Lựa chọn vị trí các xí nghiệp, hướng chuyên môn hóa.Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật: Đường giao thông, thông tin, điện nước.Đường lối, chính sách: ảnh hưởng quá trình công nghiệp hóa phân bố công nghiệp hợp lí, thúc đẩy công nghiệp phát triển.

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Categories