Đặc Điểm Không Thuộc Sinh Sản Vô Tính Là

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

A. cần 2 cá thểB. không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cáiC. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cáiD. chỉ cần giao tử cái

Câu 2: Trong hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, câu con có thể được tạo ra từ những bộ phận nào sau đây của cây mẹ?

1- Lá 2- Hoa 3- Hạt

4- Rễ 5- Thân 6- Củ

7- Căn hành 8- Thân củ

A. 1, 2, 6, 8B. 3, 4, 5, 6, 7, 8C. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8D. 1, 4, 5, 6, 7, 8

Câu 3: Xét các ngành thực vật sau:

Hạt trầnRêuQuyếtHạt kín

Sinh sản bằng bao tử có ở

A. (1) và (2) B. (1) và (4)C. (2) và (3) D. (3) và (4)

Câu 4: Muốn ghép cành đạt hiệu quả cao thì phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép. Mục đích chính của việc cắt bỏ hết lá là để: 

A. Tập trung nước nuôi các cành ghépB. Tránh gió mưa làm bay cành ghépC. Loại bỏ sâu bệnh trên cành ghépD. Tiết kiệm chất dinh dưỡng cung cấp cho lá

Câu 5: Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

A. giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cáiB. giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cáiC. giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cáiD. giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

Câu 6: Trong các phương pháp sau, phương pháp nhân giống vô tính nào có hiệu quả nhất hiện nay?

A. Gieo từ hạtB. Chiết cànhC. Nuôi cấy môD. Giâm cành

Câu 7: Xét các đặc điểm sau:

Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấpTạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanhTạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyềnTạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắnCho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinhTạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay đổi

Sinh sản vô tính có những đặc điểm nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6) B. (3) và (5)C. (1) và (2) D. (1), (2), (3), (4) và (5)

Câu 8: Khi nói về ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô, phát biểu nào sau đây sai?

A. Nhân nhanh số lượng cây giống lớnB. Phục chế được các giống cây quýC. Duy trì các tính trạng tốt của cây mẹD. Tạo ra các giống cây mới có năng suất cao hơn cây mẹ

Câu 9: Trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

A. rễ phụ B. lóngC. thân rễ D. thân bò

Câu 10: Hình thức sinh sản của cây dương xỉ là sinh sản

A. bằng bào tử B. phân đôiC. dinh dưỡng D. hữu tính

Câu 11: Sinh sản bằng bao tử là tạo ra thế hệ mới từ

A. bao tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.B. bao tử được phát sinh do nguyên nhân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.

Đang xem: đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

C. bao tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.

Xem thêm: Đến Hiện Đại Từ Truyền Thống By Trần Đình Hượu, Một Số Mặt Của Vốn Văn Hoá Truyền Thống

D. hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.

Xem thêm: Hiểu Thế Nào Là Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc, Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam, Đôi Dòng Suy Ngẫm

Câu 12: Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào sau đây?

A. Rêu, hạt trầnB. Rêu, quyếtC. Quyết, hạt trầnD. Quyết, hạt trần

Câu 13: Bào tử ở thực vật mang bộ nhiễm sắc thể (NST)

A. lưỡng bội và hình thành cây đơn bộiB. đơn bội và hình thành cây lưỡng bộiC. đơn bội và hình thành cây đơn bộiD. lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội

Câu 14: Trong phương pháp nhân giống bằng cành ghép, người ta buộc chặt cành ghép vào gốc ghép nhằm những mục đích nào sau đây?

Dòng mạch gỗ dễ dàng vận chuyển từ gốc ghép lên cành ghépCành ghép không bị rơiCành ghép dễ ra rễNước di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép không bị chảy ra ngoàiNhanh chóng hình thành cây mớiA. 1, 2, 3, 4, 5B. 1, 3, 4, 5C. 1, 2, 4D. 2, 3, 5

Câu 15: Đặc điểm của bào tử là tạo được:

A. nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.B. ít cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.C. ít cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ gió, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.D. nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.

Câu 16: Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây khi nói về lợi ích của cây mọc từ cành chiết so với cây mọc từ hạt?

Đặc tính di truyển giống cây mẹCây con dễ chăm sócCùng lúc tạo được nhiều cây con từ một cây mẹCó rễ ngay trên cây mẹ nên các cây on mọc từ cành chiết dễ thích nghi với môi trường biến đổiThời gian thu hoạch sớmA. 5B. 2C. 3D. 4

Câu 17: Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được tạo ra

A. từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của câyB. chỉ từ rễ của câyC. chỉ từ một phần thân của câyD. chỉ từ lá của cây

Câu 18: Để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

A. cây con dễ trồng và ít công chăm sócB. phương pháp này giúp nhân giống nhanh và nhiềuC. phương pháp này giúp tránh được sâu bệnh gây hạiD. phương pháp này giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả

Câu 19: Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

A. cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầuB. tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghiC. tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắnD. tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định

Câu 20: Từ một tế bào hoặc mô thực vật có thể nuôi cấy để phát triển thành một cây hoàn chỉnh là nhờ đặc tính nào của tế bào thực vật?

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Best post:

5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn

Categories