Đặc tả dữ liệu sản phẩm

Quý khách hàng vẫn coi bản rút ít gọn của tài liệu. Xem với download ngay phiên bản không thiếu của tư liệu trên trên đây (232.75 KB, 9 trang )


Bạn đang xem: Đặc tả dữ liệu sản phẩm

CĐ DataBase Web TH2006/025SilentDragons`Đặc tả CSDL Nhóm thực hiện: 5SilentDragonsRev 1.0Họ cùng Tên MSSV Điện Thoại EmailHoàng Nguyên ổn Sỹ Phụ (C) 0612350 01698675430 kimlongap
yahoo.com(C) :Trưởng nhóm1CĐ DataBase Web TH2006/025SilentDragons`Lược đồ CSDLPhân tích :2CĐ DataBase Web TH2006/025SilentDragons`1. Bảng function : biểu đạt tính năng cho tất cả những người dùngTên thuộc tínhKhóachínhKhó
a ngoạiKiểu dữ liệuMô tảFunct_id Yes Integer Khóa chủ yếu của bảng funtion .Funtion_nameChar(10) Tên tính năng thuộc quyền hạncủa user .Id_type Yes Integer Xác định trong bảng typeofuser xem chính là công dụng giành cho đến các loại user làm sao .2. Bảng user : biết tin của thành viên .Tên ở trong tínhKhóa chínhKhóa ngoạiKiểu dữ liệuMô tảUser_id Yes Integer Khóa bao gồm của bảng user .
User_nameChar(255) Tài khoản singin của thành viên.User_pass Char(255) Mật khẩu đăng nhập của thành viên .Last_nameWChar(255) Tên của thành viênFirst_nameWChar(255) Họ của thành viênEmailChar(255) Địa chì hộp tlỗi điện tử của member.SignalWChar(255) Chữ cam kết của thành viên.StatusInteger triệu chứng của bạn dung (bị xóa,đang active,tuyệt chưa được active)Id_typeYes Integer Tmê man chiếu mang đến bảng TypeOfUser khẳng định nhiều loại member .3CĐ cơ sở dữ liệu Web TH2006/025SilentDragons`3. Bảng TypeOfUser : Loại thành viênTên nằm trong tính
KhóachínhKhóangoạiKiểu dữ liệuMô tảId_type Yes Integer Khóa thiết yếu của bảng typeofuser .name Char(10) Tên của các loại thành viên (admin,user ).4. Bảng Product : Mô tả những báo cáo thông thường của các sản phẩm ( thơ, âm nhạc ) –xem xét ko bao hàm các loại sáchTên trực thuộc tínhKhóa chínhKhóa ngoạiKiểu dữ liệuMô tảPro_idYes Integer Khóa chính của bảng funtion .Author Char(255) Tác trả của sản phẩm (có thể ko nên là bạn post bài xích ).
Pro_nameWchar(255) Tên thành phầm .Date_postDate Ngày gởiPro_typeYes Integer Khóa ngoại tđê mê chiếu cho bảng Product_type,cho thấy thêm thành phầm này là lọai gì (âm thanh,thơ,siêu thị )User_idInteger Khóa nước ngoài tsay mê chiếu cho bảng USER,cho biết thêm tín đồ đăng tác phẩmSubject_idYes Integer khóa nước ngoài tsay đắm chiếu đến bảng subject. Dùng để xác minh thể nhiều loại của sản phẩm.Id_statusYes Integer Khóa ngoại tmê mệt chiếu đến bảng 4CĐ DataBase Web TH2006/025SilentDragons`status . Xác định tâm lý của nội dung bài viết .5. Bảng Product_detail : cất thông tin chi tiết cho các thành phầm (câu chữ nội dung bài viết,lời nhạc,hình ảnh…) .Tên trực thuộc tính
KhóachínhKhóangoạiKiểu dữ liệuMô tảDetail_id Yes Integer Khóa chính của bảng Product_detail .Content indembassyhavana.org Nội dung cụ thể của thành phầm.Note Wchar(450) Ghi crúc ( tag,note )Pro_id Yes Integer Khóa nước ngoài tham mê chiếu mang đến bảngProduct, cho thấy đối tượngProduct_detail này cất nộidung của Product làm sao .6. Bảng Subject : Chứa những chủ đề đối với từng thành phầm (ẩm thực: khu vực miền nam,miền trung,miền bắc. Truyện : truyện ngắn thêm,truyện lâu năm ).Tên thuộc tínhKhóachínhKhóangoạiKiểu dữ liệuMô tảSubject_id Yes Integer Khóa chủ yếu của bảng Subject .Name Wchar(255) thương hiệu chủ thể (món ăn uống miền Bắc,món nạp năng lượng miền Nam, thơ tình,thơ biện pháp mạng )
7. Bảng Product_type : cho thấy sản phẩm kia trực thuộc thể một số loại như thế nào (music,thơ,ảnh,nhà hàng ăn uống )5CĐ cơ sở dữ liệu Web TH2006/025SilentDragons`Tên thuộc tínhKhóachínhKhóangoạiKiểu dữ liệuMô tảID Yes Integer Khóa bao gồm của bảng Product_type .Name Wchar(255) tên lọai sản phẩm ,cho thấy thành phầm đó là gì (music,siêu thị nhà hàng,thơ,ảnh)8. Bảng Ranking : Bảng xếp thứ hạng cho những thành phầm.Tên ở trong tínhKhóachínhKhóangoạiKiểu dữ liệuMô tả

Xem thêm: Làng Nghề Vạn Điểm Thường Tín Hà Nội, Nỗ Lực Vực Dậy Nghề Gỗ Ở Vạn Điểm

Rank_id Yes IntegerKhóa bao gồm của bảng Ranking.Count Integer Lượt xem xem sản phẩmNum_star Integer Số sao Reviews ( tất cả phương pháp tính riêng để thống kê).Pro_id Yes Integer Khóa nước ngoài tđê mê chiếu đến bảngBook . Nếu khóa ngoại này khác0 thì Book_id = -1.Book_id Yes Integer Khóa nước ngoài tham mê chiếu mang đến bảngBook . Nếu khóa ngoại này khác0 thì Pro_id = -1.9. Bảng Status :Tên trực thuộc tínhKhóachínhKhóangoạiKiểu dữ liệuMô tảId_status Yes IntegerKhóa chủ yếu của bảng Status.Type Wchar(200) Trạng thái của các bài viết :- Đang đăng.- Bài new sẽ đợi để mắt tới.- Bài cập nhật đợi xem xét.10.Bảng Comment :Tên ở trong Khóa Khóa Kiểu dữ Mô tả6
CĐ DataBase Web TH2006/025SilentDragons`tính bao gồm nước ngoài liệuCommend_idYes IntegerKhóa chính của bảng Status.Commend_titleWchar(200) - Tiêu đề của bài bác viếtContent WChar(500)Nội dung bài bác viếtDate_post Date Ngày postBook_id Khóa ngọai tđam mê chiếu bảng Book.Xác định bài viết bên trên nghành nàoPro_id Khóa nước ngoài ttê mê chiếu bảng Product. Xác định nội dung bài viết bên trên nghành nghề nàoUser_id Khóa ngoại tđắm đuối chiếu bảng User.Xác định người chủ bài bác viếtId_status Khóa nước ngoài tsi chiếu bảng ID.Xác định triệu chứng commend11.Bảng Book :Tên trực thuộc tínhKhóa chính
KhóangoạiKiểu dữ liệuMô tảBook_id Yes IntegerKhóa thiết yếu của bảng Status.Book_name Wchar(200) Tên của cuốn nắn sáchDate_post Date Ngày gởi sáchUser_id Yes Integer Khóa nước ngoài tmê mệt chiếu đến bảng User. Xác định fan gởi cuốn sách này.Subject_id Yes Integer Khóa ngoại tđê mê chiếu cho bảng Subject. Xác định thể loại của sách.Id_status Yes Integer Khóa nước ngoài tsay đắm chiếu cho bảng Status. Xác định trạng 7CĐ DataBase Web TH2006/025SilentDragons`thái của sách.12.Bảng Chapter :Tên nằm trong tínhKhóachínhKhóangoạiKiểu dữ liệu Mô tả
Chapter_id Yes Integer Khóa bao gồm của bảng Chapter.Order_id Integer số thự trường đoản cú cmùi hương.Chapter_titleWchar(500) Tiêu đề của cmùi hương .Content indembassyhavana.org Nội dung của cmùi hương .Book_id Yes Integer Khóa nước ngoài tđê mê chiếu mang đến bảng Book . Xác định chương thơm đó trực thuộc cuốn sách nào.13.Bảng Compatibility :Tên trực thuộc tínhKhóa chínhKhóangoạiKiểu dữ liệuMô tảRecord_id Yes Integer Khóa chínhId_parent Integer Khóa nước ngoài tsay mê chiếu mang đến bảng Book hoặc Product. Xác định phiên phiên bản cội (không cập nhật)Id_child Date Khóa ngoại tđê mê chiếu đến bảng Book hoặc Product. Xác định phiên bạn dạng con(Bản sửa thay đổi,không được admin duyệt)
Type_recordYes Integer Xác định đấy là ttê mê chiếu tới loại nào (Book tuyệt Product)14.Bảng BBCode :Tên trực thuộc tínhKhóa chínhKhóangoạiKiểu dữ liệuMô tả8CĐ cơ sở dữ liệu Web TH2006/025SilentDragons`Id Yes Integer Khóa chính Name Wchar(200) Tên của BBCodeDescription Mô tả văn bản của BBCode9


*
Đặc tả các đại lý dữ liệu cai quản bán sản phẩm 3 21 648
*
Đặc tả cửa hàng dữ liệu Website đơn vị lữ khách 13 1 7
*
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ÁPhường DỤNG CHO PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆPhường SẢN XUẤT VẦ CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI WELLHOPE 7 762 34