Đặc trưng văn hóa sông nước nam bộ

*
Tìmkiếm
Tìm kiếm cải thiện
Trang công ty
Duyệt theo
Sở sưu tập
Ngày phát hành
Tác trả
Tên tài liệu
Chủ đề
Quản lý tài khoản
Đăng nhập
Trang cá nhân
Đăng cam kết thông tin tài khoản
Trợ giúp
Về DSpace

>BÀI TẠPhường. CHÍ>Lĩnh vực Văn uống hóa học>

Vui lòng dùng cam kết hiệu này nhằm trích dẫn hoặc dẫn nhập tới tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/8081
Tên tài liệu:Đặc trưng văn hóa vùng Tây Nam Bộ và sự giao giữ, tiếp biến trong các quan hệ tộc người
Tác giả:Nguyễn, Văn Chuộng
Chủ đề:Văn hóa vùng Tây Nam Bộ;giao lưu;tiếp biến
Ngày ban hành:2017
Cơ quan ban hành:Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Trích yếu:Văn hóa vùng Tây Nam Bộ là bộ phận hợp thành văn hóa dân tộc. Nó là cốt giải pháp, tâm hồn, lý trí, tình cảm, sức mạnh và là chất keo kết nối các cộng đồng cư dân vùng đồng bằng sông nước. Các cộng đồng cư dân này đã gắn bó, đoàn kết với nhau suốt hơn ba thế kỷ qua để cùng tồn tại và phát triển. Trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, tuy có sự giao thoa và tiếp biến của nhiều vùng văn hóa khác nhau, theo đó văn hóa vùng Tây Nam Bộ nói bình thường, văn hóa cộng đồng, văn hóa gia đình nói riêng chịu nhiều ảnh hưởng, từ đó biến đổi theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực, nhưng nét đặc trưng văn hóa sông nước - văn hóa miệt vườn và văn hóa dung hợp của nhiều tộc người vẫn không bị mất đi, trái lại, còn được bổ sung, phát triển để ngày càng hoàn thiện và sâu dung nhan.
URI:http://hdl.handle.net/123456789/8081
Bộ sưu tập: Lĩnh vực Văn uống hóa học
can_p030-034.pdf

Các tập tin vào tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
149.69 kBAdobe PDFXem/Mngơi nghỉ

khi áp dụng những tư liệu trong DSpace đề xuất vâng lệnh Luật phiên bản quyền.

*