Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Cơ Sở : Những Chuyển Biến Tích Cực

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở góp phần quan trọng để tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Nếp sống văn hóa được hình thành, ý thức trách nhiệm và sự tự giác của người dân trong các phong trào, hoạt động tại khu dân cư được nâng cao, là điều kiện để xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả bền vững.

Đang xem: đời sống văn hóa cơ sở

*
Người dân thôn Cửa Khẩu (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho buổi sinh hoạt cộng đồng.

Những năm qua, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục văn hóa gắn liền với triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được các địa phương trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh. Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa được nâng lên. MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cũng tích cực tham gia phát động, duy trì nhiều phong trào, mô hình cụ thể tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Điểm nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở những năm qua là làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, các tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hóa”, thi đua xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh” tới các gia đình, khu dân cư và các cơ quan, đơn vị.

Trong đó, từng nơi chủ động lựa chọn, triển khai nội dung thi đua, tập trung vào những vấn đề thực tiễn của địa phương mình, như: Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng các tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp; duy trì tổ hòa giải ở cơ sở để giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, xích mích, bất hòa tại cộng đồng dân cư; giúp nhau xây dựng mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo… Các khu dân cư đăng ký thi đua, các tổ chức đoàn thể vào cuộc tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng phong trào sâu rộng, từng bước đi vào cuộc sống.

*
Đình Vạn Ninh (xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) được chính quyền, nhân dân địa phương quan tâm tôn tạo, là địa điểm tổ chức lễ hội truyền thống và sinh hoạt văn hóa.

Các xã, phường, thị trấn tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân được tham gia bàn bạc, quyết định mức huy động các nguồn đóng góp tự nguyện xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi trong xây dựng NTM, giảm nghèo.

Xem thêm: Mua Đặc Sản Tây Ninh Ở Đâu, Tất Cả 13 Đặc Sản Của Quê Hương Núi Bà Đen

Các nội dung được công khai, minh bạch theo đúng quy định của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, như hệ thống truyền thanh, họp tổ dân, niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa thôn, bản, khu phố… Từng phong trào thi đua được cụ thể hoá thành những chỉ tiêu, tiêu chí phấn đấu, đòi hỏi chính quyền và nhân dân có sự vào cuộc tích cực và đồng thuận cao.

Đời sống văn hóa ở cơ sở được nâng lên rõ rệt, thể hiện qua các phong trào thể thao, văn nghệ quần chúng được quan tâm tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng. Điển hình như các hội diễn nghệ thuật tại cấp huyện, cấp xã được tổ chức định kỳ, nhằm khuyến khích quần chúng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa văn nghệ truyền thống; củng cố sự gắn bó, đoàn kết.

Các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thể thao, thường xuyên tổ chức các giải thể thao gắn với các dịp lễ, tết, sự kiện lớn, chương trình lễ hội… Qua đó đã góp phần thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong cộng đồng.

*
Hội chợ ẩm thực, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả) năm 2019.

Bộ VH,TT&DL và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025. Những nội dung của chương trình sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế – xã hội của toàn tỉnh.

Xem thêm: Giá Đặc Sản Campuchia Làm Quà Nhất Định Bạn Phải Mua, 15 Đặc Sản Campuchia Làm Quà Nổi Tiếng Nhất

Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025 gồm các nội dung: Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động cán bộ và nhân dân ở khu dân cư thực hiện nội dung quy ước, hương ước của cộng đồng; thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực xây dựng đình văn hóa ấm no hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình. 

Ngoài ra, hàng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư đảm bảo vui tươi, ý nghĩa, thiết thực; tổ chức các hoạt động Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tạo điểm nhấn trong dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam hàng năm; chú trọng các hoạt động giao lưu văn hóa mang tính truyền thống, đặc sắc của mỗi địa phương, dân tộc; biểu dương, tôn vinh các di sản văn hóa mang đậm tính đặc trưng, tiêu biểu của từng vùng, miền…; khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư.

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Best post:

5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn
Tìm Hiểu 3 Cấp Độ Văn Hóa Doanh Nghiệp Của Vinamilk Có Những Điểm Gì Đặc Biệt?
Tìm Hiểu 3 Cấp Độ Văn Hóa Doanh Nghiệp Của Vinamilk Có Những Điểm Gì Đặc Biệt?

Categories