Giới thiệu lễ hội vua hùng bằng tiếng anh

Lễ hội đền Hùng là một trong những lễ hội lớn của Việt Nam, diễn ra vào mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm. Đây là dịp để con cháu Việt Nam nhớ về những vị vua Hùng xưa kia. Hôm nay, indembassyhavana.org sẽ hướng dẫn bạn viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh, cùng xem nhé! 


1. Bố cục bài viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh

Khi viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh, bạn nên tìm hiểu trước một số thông tin về lễ hội này và sắp xếp trước vào dàn ý. 

Đây là bố cục (dàn ý) mà bạn có thể viết theo:

Phần 1: Phần mở đầu: Giới thiệu chung về lễ hội đền Hùng

Lễ hội đền Hùng có ý nghĩa/tầm quan trọng như thế nào?Thời gian/địa điểm/nguồn gốc của lễ hộiCảm nhận chung của bạn về lễ hội đó

Phần 2: Nội dung chính: Kể và miêu tả về lễ hội 

Thời gian diễn ra Hoạt động trong lễ hộiÝ nghĩa của lễ hội Kỷ niệm đáng nhớ của bạn với lễ hội đóCảm nhận chi tiết về lễ hội, lý do yêu thích lê hội…

Phần 3: Phần kết: Tóm tắt lại bài viết, nêu cảm nhận chung về lễ hội đền Hùng.

Bạn đang xem: Giới thiệu lễ hội vua hùng bằng tiếng anh

*

2. Từ vựng thường dùng để viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh

Trước khi bắt tay vào viết, indembassyhavana.org sẽ giới thiệu với bạn một số từ vựng thường dùng để viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh.

Loại từTừ vựngPhiên âmDịch nghĩa
nfestival/ˈfɛstəvəl/lễ hội
nHung Temple Festival/ˈtɛmpəl/ /ˈfɛstəvəl/lễ hội đền Hùng
nHung King’s Festival/kɪŋz/ /ˈfɛstəvəl/Giỗ tổ Hùng Vương
nancestors/ˈænˌsɛstərz/tổ tiên
nceremony/ˈsɛrəˌmoʊni/lễ kỷ niệm
nlocal holiday/ˈloʊkəl/ /ˈhɑləˌdeɪ/ngày lễ địa phương
npublic holiday/national holiday/ˈpʌblɪk/ /ˈhɑləˌdeɪ//ˈnæʃənəl/ /ˈhɑləˌdeɪ/ngày lễ quốc gia
npilgrim/ˈpɪlgrəm/người hành hương
npilgrimage/ˈpɪlgrəməʤ/cuộc đi hành hương
nprayer/prɛr/
người cầu nguyện/lời cầu nguyện
nincense/ɪnˈsɛns/cây hương, cây nhang
vparticipate in/pɑrˈtɪsəˌpeɪt/ /ɪn/tham gia
vtake place/teɪk/ /pleɪs/diễn ra
vremind/riˈmaɪnd/tưởng nhớ
adjsacred/ˈseɪkrəd/linh thiêng
adjimportant/ɪmˈpɔrtənt/quan trọng
adjinstrumental/ˌɪnstrəˈmɛntəl/có góp phần
adjancient/ˈeɪnʧənt/cổ xưa

*

3. Mẫu bài viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh

Sau đây là hai đoạn văn mẫu viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh để bạn tham khảo và hoàn thiện bài viết riêng của mình nhé. 

3.1. Đoạn văn mẫu viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh

Bạn có thể giới thiệu và nói tới một số điểm chính nhất của lễ hội đền Hùng.

Ở đoạn văn viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh dưới đây, indembassyhavana.org sẽ xuống dòng để phân tách ba ý mở, thân, kết để mọi người dễ hình dung nha. 

Đoạn văn mẫu:

Annually, thousands of visitors from all over the country participate in a national festival – Hung King Temple Festival. It is a ceremony in honor of Hung Kings, who were instrumental in the founding of the nation.

The Hung King Temple Festival is held from the 8th to the 11th day of the third lunar month, but the main festival day is on the 10th.  On that day, Vietnamese working people can have a day off. The main ceremony takes place at the Hung Temple on Nghia Linh Mountain in Phu Tho Province. Many ancient and modern flags are hung along the road to the temple. During the Hung Temple Festival, there are many folk games such as bamboo swings, rice cooking competitions, human chess,… Banh Chung (square cake) and Banh Giay (circle cake) are also prepared to remind people of the Lang Lieu Legend (the 18th Hung King who invented these cakes).

It’s true that the Hung King Temple Festival is one of the most important and sacred festivals of the Vietnamese people. 

*

Dịch nghĩa: 

Hàng năm, hàng nghìn lượt du khách từ khắp mọi miền đất nước tham gia lễ hội quốc gia – Lễ hội Đền Hùng.

Đây là buổi lễ tưởng nhớ các Vua Hùng, những người có công dựng nước. Lễ hội Đền Hùng được tổ chức từ ngày 8 đến 11 tháng 3 âm lịch, nhưng ngày chính hội là ngày 10. Vào ngày đó, người dân lao động Việt Nam được nghỉ một ngày. Lễ chính diễn ra tại Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, tỉnh Phú Thọ. Nhiều lá cờ cổ và hiện đại được treo dọc theo con đường vào đền. Trong Lễ hội Đền Hùng có nhiều trò chơi dân gian như đu tre, thi thổi cơm thi, cờ người,… Bánh chưng, bánh giày cũng được chuẩn bị để gợi nhớ đến truyền thuyết Lang Liêu ( Vua Hùng thứ 18, người đã phát minh ra các loại bánh này).

Đúng là Lễ hội Đền Hùng là một trong những lễ hội quan trọng và thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam.

Xem thêm: Tp Vinh: “Đất Rượu Đặc Sản Nghệ An Chất Lượng, Đại Lý Rượu Nếp Cái Hoa Vàng Tp


3.2. Đoạn văn mẫu viết về ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương bằng tiếng Anh

Ngoài ra, nếu muốn nói rộng hơn, bạn có thể viết về ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương nói chung, thay vì chỉ nhắc tới lễ hội đền Hùng. 

Đoạn văn mẫu:

The Hùng Kings’ Festival, or Hung Kings Commemoration Day is a Vietnamese festival held annually from the 8th to the 11th day of the third lunar month in honour of Hùng Kings. 

The purpose of this ceremony is to remember and pay tribute to the Hung Kings who are the traditional founders and first kings of the nation. The festival began as a local holiday, but has become recognized as a national holiday since 2007. On the 10th day of the third lunar month, Vietnamese working people can have a day off to mark the anniversary of the Hung King’s death. Some will travel to the Hung King Temple in Phu Tho to participate in the festival. Here, pilgrims offer prayers and incense to their ancestors. However, some will stay at home and enjoy their holiday. In addition, if the festival day is close to the weekend, many families or groups of friends choose going for a short trip to recharge their battery. 

The Hung King Temple Festival is one of the most important and sacred festivals of the Vietnamese people. It is also a pilgrimage back to the origins of the Vietnamese nation.

*

Dịch nghĩa:

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương là lễ hội Việt Nam được tổ chức hàng năm từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ các vị Vua Hùng.

Lễ hội Đền Hùng là một trong những lễ hội quan trọng và linh thiêng của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là sự trở về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.