Hành Vi Nào Dưới Đây Thể Hiện Dân Chủ Trong Lĩnh Vực Văn Hóa

Bài tập trắc nghiệm GDCD lớp 11 Bài 10: Nền dân chủ buôn bản hội chủ nghĩa (phần 2)

Câu 11: Khẳng định nào dưới đây đứng về nội dung dân chủ vào lĩnh vực văn hóa?


A.

Bạn đang xem: Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa

Công dân được tsi mê gia vào đời sống văn hóa

B. Công dân được kiến nghị với những cơ quan công ty nước

C. Công dân bình đẳng về cống hiến và hưởng thụ

D. Công dân tyêu thích gia vào các phong trào buôn bản hội ở địa phương

Câu 12: Hành vi làm sao dưới đây ko phải là dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Nhân dân thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng những văn bản pháp luật

B. Anh H tsi gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã

C. Chị C tố cáo hành vi tsi nhũng

D. Anh B tmê man gia vào những lệ hội ở địa phương

Câu 13: Hành vi như thế nào dưới đây thể hiện dân chủ vào lĩnh vực vă n hóa?

A. Anh X ứng cử vào Hội đồng dân chúng phường

B. Chị B tmê say gia phê bình văn học

C. Anh H tsay mê gia đóng góp ý kiến dự thảo luật

D.

Xem thêm: 15 Loại Bánh Đặc Sản Việt Nam, 16 Loại Bánh Đặc Sản Trên Mọi Miền Đất Nước

Chị C vạc biểu ý kiến trong cuộc họp cơ quan

Câu 14: Dân chủ trực tiếp là nhân dân tyêu thích gia trực tiếp quyết điịnh công việc của

A. Nhà nướcB. Cá nhân

C. Công chứcD. Nhân dân

Câu 15: Hành vi như thế nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp?

A. Ứng cử đại biểu Hội đồng quần chúng phường

B. Nhân dân tmê mẩn gia thảo luận, góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp

C. Nhân dân tsi mê gia giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan tiền nhà nước ở địa phương

D. Đại biểu Quốc hội cố kỉnh mặt quần chúng tsay mê gia xây dựng những đạo luật

Câu 16: Dân chủ con gián tiếp là hình thức dân chủ để dân chúng bầu ra những người

A. Đại diện nuốm mặt mình quyết điịnh những công việc tầm thường của Nhà nước

B. Có trách rưới nhiệm cố mặt bản thân quyết định những công việc phổ biến của Nhà nước

C. Có khả năng cụ mặt bản thân quyết định các công việc phổ biến của Nhà nước

D. Có chuyên môn vắt mặt bản thân quyết định những công việc phổ biến của Nhà nước

Câu 17: Anh A tố cáo người tất cả hành động trộm cắp tài sản Nhà nước là thực hiện hình thức dân chr làm sao dưới đây?