LÀNG NGHỀ PHÚ TÚC

*
Tìmkiếm
Tìm tìm nâng cấp
Trang chủ
Duyệt theo
Sở sưu tập
Ngày phát hành
Tác giả
Tên tài liệu
Chủ đề
Quản lý tài khoản
Đăng nhập
Trang cá thể
Đăng cam kết thông tin tài khoản
Trợ góp
Về DSpace

>LUẬN VĂN THẠC SỸ>NGÀNH VĂN HÓA HỌC>

Vui lòng sử dụng cam kết hiệu này nhằm trích dẫn hoặc dẫn nhùa đến tư liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/454
Tên tài liệu:Làng nghề đan cỏ tế Lưu Thượng ( xã Phú Túc- huyện Phú Xuyên- tỉnh Hà Tây)
Tác giả:Nguyễn, Thị Quỳnh Trang
Người hướng dẫn:Trịnh, Thị Minh
Chủ đề:Làng nghề thủ công-Bảo tồn-Phát triển-Hà Tây
Ngày ban hành:2006
Trích yếu:Tổng quan về làng Lưu Thượng và nghề đan cỏ tế của làng Lưu Thượng. Trình bày thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề đan cỏ tế Lưu Thượng- xã Phú Túc- huyện Phú Xuyên- tỉnh Hà Tây
URI:http://hdl.handle.net/123456789/454
Sở sưu tập: NGÀNH VĂN HÓA HỌC
Nguyễn Thị Quỳnh Trang.pdf

Các tập tin trong tư liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
749.09 kBAdobe PDFXem/Mlàm việc

khi áp dụng các tài liệu trong DSpace buộc phải tuân hành Luật bạn dạng quyền.

*