Thể Loại: Lễ Hội Dân Tộc Thái Xã Yên Thắng Huyện Lang Chánh, Lễ Hội Truyền Thống

l>Lễ hội dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La: Thực trạng và giải pháp

*

Sơn La là một tỉnh miền núi cao, nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc với 10 huyện và một thị xã gồm 201 xã, phường, thị trấn; có 250km đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Dân số hơn 90 vạn người phân bố không đều trên một diện tích rộng 14.050km2, gồm 12 dân tộc anh em cùng chung sống, đó là các dân tộc: Thái, Mông, Mường, Dao, Tày, Kháng, La Ha, Sinh Mun, KhơMú, Lào, Hoa, Kinh.

Nhân dân các dân tộc Sơn La vốn có truyền thống yêu nước, cách mạng đoàn kết tương thân, tương ái, đức tính lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên xóa đói giảm nghèo xây dựng cuộc sống, xây dựng quê hương.Mỗi dân tộc Sơn La đều có một nền văn hóa dân gian cổ truyền riêng biệt, độc đáo mang tính đặc thù của vùng Tây Bắc. Với một kho tàng văn hóa dân gian vô cùng phong phú và hết sức quý giá, đặc biệt là lễ hội dân gian. Xuất phát từ trình độ nhận thức, kiến thức trong đời sống kinh tế xã hội thể hiện ở trình độ canh tác còn yếu kém, người dân sản xuất còn phù thuộc vào thiên nhiên, trông chờ vào số phận, vào sự che chở phù hộ của đất trời, tổ tiên. Bởi vậy lễ hội có tác dụng rất lớn, hướng con người đi tới niềm tin, với ước mong về một cuộc sống tốt lành, một sức khỏe vô biên, một vụ mùa bội thu. Từ ý nghĩa nhân sinh đó, các tộc người Sơn La, từ lâu đã để lại trong đời sống tinh thần của họ một vốn quý văn hóa thể hiện qua các lễ hội truyền thống. Chính vì nhận thức được vai trò to lớn của lễ hội trong đời sống cộng đồng các dân tộc Sơn La cho nên trong quá trình triển khai xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tỉnh Sơn La luôn coi trọng công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc.Hiện nay ngành Văn hóa – Thông tin Sơn La không ngừng nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, khai thác một cách có hệ thống và khoa học những giá trị văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số của tỉnh.Để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8) của Đảng; mặc dù kinh phí phục vụ cho việc nghiên cứu, bảo tồn còn hạn hẹp nhưng ngành văn hóa – thông tin Sơn La đã phát huy sức mạnh tổng hợp để sưu tầm, phục dựng nhiều lễ hội dân gian, như: Lễ hội “Sên bản, sên Mường” của dân tộc Thái ở Thuận Châu; lễ hội “Cầu mùa” dân tộc Khơ Mú, “Cầu Mưa” dân tộc Thái Yên Châu; lễ hội “Pàng A nụ ban” dân tộc La Ha Mường La, lễ “Hạn khuống” dân tộc Thái Thuận Châu; lễ hội “Hoa ban” dân tộc Thái Mộc Châu; lễ hội “Xíp xí” dân tộc Thái trắng Phù Yên; lễ “Lập tịnh” dân tộc Dao Mộc Châu; lễ “gội đầu” dân tộc Thái trắng Quỳnh Nhai; lễ hội “Ksaisatíp” dân tộc Sinh Mun Yên Châu…Mặc dù Sơn La đã rất cố gắng và đầu tư nhiều thời gian, tiền của để sưu tầm, bảo tồn các lễ hội nhưng thực chất so với truyền thống văn hóa của các dân tộc thì việc làm đó chưa được là bao. Nếu không có kế hoạch tích cực, nhanh chóng để sưu tầm, bảo tồn thì lễ hội dân gian các dân tộc thiểu số ở Sơn La đang đứng trước nguy cơ thất truyền và mất dần bản sắc cụ thể là:- Trong các lễ hội dân gian tính đặc thù truyền thống đang bị mất dần đi thay vào đó là các yếu tố hiện đại, pha tạp.- Các nghệ nhân dân gian có những hiểu biết đầy đủ về lễ hội đã ít, ngày càng già yếu nếu các nghệ nhân mất đi sẽ mang theo những kinh nghiệm, hiểu biết…

Đang xem: Lễ hội dân tộc thái

Xem thêm: Top Các Lễ Hội Văn Hóa Ở Miền Tây (2021), Thông Tin Văn Hóa Lễ Hội Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Xem thêm: Tài Liệu Bản Chất Của Văn Hóa Doanh Nghiệp, 10 Ví Dụ Xây Dựng Văn Hóa Công Ty Thành Công

và như thế không còn người truyền dạy lại cho con cháu, dẫn đến việc lễ hội bị thất truyền dần hoặc biến dạng.- Do các dân tộc sống đan xen lẫn nhau từ rất lâu đời trên mảnh đất Sơn La dẫn đến sự giao thoa lẫn nhau giữa các nền văn hóa rất khó phân biệt đâu là đặc trưng văn hóa truyền thống, đâu là yếu tố vay mượn.- Một số lễ hội đã mất và đang mất dần. Hiện nay chỉ còn nhớ lại trong ký ức của các cụ ngoài 60 tuổi trở lên, những lứa tuổi dưới 60 có thể họ không biết hoặc không quan tâm.- Có những lễ hội vẫn tồn tại nhưng loại bỏ những thủ tục rờm rà hoặc làm cho lấy lệ, không có tính tôn nghiêm mất đi bản sắc của lễ hội truyền thống.- Nhân dân các dân tộc cũng muốn khôi phục lại một số lễ hội truyền thống nhưng còn lúng túng trong việc khôi phục như thế nào cho hợp với cũ – mới, hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước…, cho nên khi tổ chức lễ hội có sự pha trộn, cải biên, cách tân.Đứng trước thực trạng, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La nói chung, đặc biệt là lễ hội dân gian các dân tộc thiểu số Sơn La nói riêng đang là vấn đề hết sức quan trọng; bởi mất bản sắc văn hóa dân tộc là dân tộc đó coi như không tồn tại. Tuy nhiên muốn thực hiện được phải có sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đầu tư đồng bộ trên mọi phương diện. Trong khuôn khổ hội thảo “bảo tồn lễ hội dân gian các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay” ngành văn hóa – thông tin Sơn La chỉ xin được đưa ra một số ý kiến sau:- Phải thực hiện nhất quán quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó khẳng định nhiệm vụ bảo tồn, phát huy và phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là dân tộc thiểu số Việt Nam là việc làm cần thiết, liên tục và thường xuyên.- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân để bản thân các dân tộc thiểu số hiểu, biết tôn trọng và có ý thức bảo vệ bản sắc riêng của dân tộc mình. Đẩy nhanh tốc độ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 39/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác văn hóa thông tin ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay chúng ta chưa có đủ thời gian, lực lượng cũng như các điều kiện vật chất để khai thác bảo tồn và phát huy được tất cả các lễ hội dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La. Vấn đề đặt ra là phải lựa chọn cái gì làm trước, cái gì làm sau. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho ngành văn hóa – thông tin Sơn La rất nặng nề và khó khăn nhưng phải làm bằng được và muốn làm được nhất thiết phải thực hiện tốt các giải pháp:- Đồng bào các dân tộc thiểu số Sơn La cần phải hiểu rõ và ý thức được những giá trị văn hoá mà các thế hệ dân tộc mình đã sáng tạo ra.- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành; nhằm đánh giá và coi trọng đúng mức những giá trị của lễ hội dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh nhà.- Có chính sách đầu tư thỏa đáng cho các chương trình, dự án nghiên cứu bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa. Đặc biệt là đầu tư cho công tác sưu tầm, phục dựng các lễ hội giàu tính nhân văn và mang đậm bản sắc của các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La.- Quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo cán bộ làm công tác nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh Sơn La.- Nắm chắc các nghệ nhân, tổ chức cán bộ đi khảo sát, ghi chép, khải tả lại hoặc có kế hoạch để các nghệ nhân truyền dạy cho các thế hệ trẻ để bảo tồn được tốt hơn.Trong khuôn khổ của Hội thảo về bảo tồn lễ hội dân gian các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay, những vấn đề chúng tôi trình bày trên có thể chưa đáp ứng đầy đủ được yêu cầu của Hội thảo, hy vọng sẽ góp phần gợi mở và bổ sung để chúng ta tìm ra được giải pháp thống nhất trong việc bảo tồn và phát huy lễ hội dân gian các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.Theo Đinh Thu Hằng (Dân tộc Mường)( Báo Văn hoá các dân tộc- số 12/2005)

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Best post:

5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn

Categories