Lễ hội la vang 2018

*
Oct. 06 2018 – Lễ Tang Bà Maria Bùi Thị Sơn
*
Sept 23 18 Tiệc Tri Ân của Giao xứ đọng Đức Mẹ La Vang.
*
Saint Joseph Health Fair & Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang Mừng Kính Bổn định Mạng.
*
Chúa Nhật ngày 15 tháng 7
*
Chúc Mừng Cha Cố Giuse Phạm Bá Lâm 47 Năm Hồng Ân Linc Mục
*
Ngày Hiền Phú của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
*
Buổi trình làng Thừa Tác Viên Lời Chúa
*
Bế Giảng Việt Ngữ Giáo Xứ đọng La Vang
*
Tháng Hoa Đức Mẹ Giáo xđọng La Vang 2018
*
Giáo Xứ đọng Đức Mẹ La Vang Kỷ niệm 30-04
*
Atruyền thông quảng cáo 21-2018 Thánh Lễ Tạ Ơn của Các Em Thêm Sức Thánh Lễ Thêm Sức Giáo Xứ đọng Đức Mẹ La Vang
*
*
*
Thđọng 5 Tuần Thánh, Thánh Lễ Tiệc Ly 2018 Chúa Nhật lễ Lá 2018 tại GX Đức Mẹ La Vang Tĩnh trung ương mùa chay trên GX Đức Mẹ La Vang 2018
*
Merry Christmas – Our Lady of LaVang Church
*
Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành