Mã Ngạch Viên Chức Ngành Văn Hóa

*
Dưới đó là những bảng tổng đúng theo hạng mục các ngạch ốp công chức, viên chức các ngành mới nhất (cập nhật mon 6/2021) giúp tra cứu giúp ngạch men, mã số, số hiệu công chức, viên chức những ngành y tế, nông nghiệp, dạy dỗ, lao động, văn uống thư lưu trữ, văn hóa truyền thống thẩm mỹ và nghệ thuật...làm cho địa thế căn cứ nhằm tạo ra bảng lương.

Bạn đang xem: Mã ngạch viên chức ngành văn hóa

ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

1. Bảng 1: Ngạch chuyên viên cao cấp và những ngạch men công chức siêng ngành tương đương(Xếp lương công chức loại A3)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chăm ngành

1

Chuyên viên cao cấp

01.001

Chuyên ổn ngành hành thiết yếu (vào phòng ban, tổ chức hành chính)

2

Tkhô nóng tra viên cao cấp

04.023

ngành Tkhô hanh tra

3

Kế toán viên cao cấp

06.029

Kế toán thù tại cơ sở, tổ chức triển khai bao gồm sử dụng kinh phí đầu tư NSNN

4

Kiểm tra viên thời thượng thuế

06.036

ngành Thuế

5

Kiểm tra viên cao cấp hải quan

08.049

ngành Hải Quan

6

Kiểm kiểm tra viên thời thượng ngân hàng

07.044

ngành Ngân hàng

7

Kiểm toán viên cao cấp

06.041

ngành Kiểm toán thù NN

8

Chấp hành viên cao cấp

03.299

ngành Thi hành án dân sự

9

Thẩm tra viên cao cấp

03.230

10

Kiểm thẩm tra viên cao cấp thị trường

21.187

Ngành Quản lý thị trường


2. Bảng 2: Ngạch men nhân viên chủ yếu cùng các ngạch men công chức chuyên ngành tương đương(Xếp lương công chức nhiều loại A2)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Chuyên ổn viên chính

01.002

Chulặng ngành hành chủ yếu (trong ban ngành, tổ chức triển khai hành chính)

2

Tkhô nóng tra viên chính

04.024

Thanh khô tra

3

Kế tân oán viên chính

06.030

Kế toán trên cơ sở, tổ chức tất cả sử dụng kinh phí NSNN

4

Kiểm tra viên thiết yếu thuế

06.037

ngành Thuế

5

Kiểm tra viên thiết yếu hải quan

08.050

ngành Hải Quan

6

Kỹ thuật viên bảo quản chính

19.220

ngành dự trữ quốc gia

7

Kiểm soát viên chủ yếu ngân hàng

07.045

ngành Ngân hàng

8

Kiểm toán thù viên chính

06.042

ngành Kiểm tân oán NN

9

Chấp hành viên trung cấp

03.300

ngành Thi hành án dân sự

10

Thẩm tra viên chính

03.231

11

Kiểm soát viên chủ yếu thị trường

21.188

Ngành Quản lý thị trường

12

Kiểm dịch viên thiết yếu động vật

09.315

Ngành Nông nghiệp

(Công chức A2.2)

13

Kiểm dịch viên bao gồm thực vật

09.318

14

Kiểm soát viên bao gồm đê điều

11.081

15

Kiểm lâm viên chính

10.225

Ngành Nông nghiệp

(Công chức A2.1)

16

Kiểm ngư viên chính

25.309

17

Thuyền viên kiểm ngư chính

25.312

18

Văn uống thỏng viên chính

02.006

Ngành Vnạp năng lượng thư


3. Bảng 3: Ngạch chuyên viên cùng các ngạch men công chức chăm ngành tương đương(Xếp lương công chức loại A1)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Chuyên ổn viên

01.003

Chuim ngành hành bao gồm (trong ban ngành, tổ chức hành chính)

2

Thanh khô tra viên

04.025

Chuyên ổn ngành thanh tra

3

Kế tân oán viên

06.031

Kế toán thù trên cơ quan, tổ chức triển khai bao gồm sử dụng kinh phí NSNN

4

Kiểm tra viên thuế

06.038

ngành Thuế

5

Kiểm tra viên hải quan

08.051

ngành Hải Quan

6

Kỹ thuật viên bảo quản

19.221

ngành dự trữ quốc gia

7

Kiểm soát viên ngân hàng

07.046

ngành Ngân hàng

8

Kiểm toán thù viên

06.043

ngành Kiểm toán thù NN

9

Chấp hành viên sơ cấp

03.301

ngành Thi hành án dân sự

10

Thđộ ẩm tra viên

03.232

11

Thỏng ký thi hành án

03.302

12

Kiểm soát viên thị trường

21.189

Ngành Quản lý thị trường

13

Kiểm dịch viên động vật

09.316

Ngành Nông nghiệp

14

Kiểm dịch viên thực vật

09.319

15

Kiểm thẩm tra viên đê điều

11.082

16

Kiểm lâm viên

10.226

17

Kiểm ngư viên

25.310

18

Thuyền viên kiểm ngư

25.313

19

Văn uống thỏng viên

02.007

Ngành vnạp năng lượng thư


4. Bảng 4: Ngạch ốp cán sự và những ngạch công chức chuyên ngành tương đương(Xếp lương công chức loại A0)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chăm ngành

1

Cán sự

01.004

Chulặng ngành hành bao gồm (trong cơ quan, tổ chức triển khai hành chính)

2

Kế toán viên trung cấp

06.032

Kế tân oán tại cơ quan, tổ chức triển khai bao gồm thực hiện ngân sách đầu tư NSNN

3

Kiểm tra viên trung cấp cho thuế

06.039

ngành Thuế

4

Kiểm tra viên trung cấcần quan

08.052

ngành Hải Quan

5

Kiểm thẩm tra viên trung cấp thị trường

21.190

Ngành Quản lý thị trường

6

Kỹ thuật viên bảo vệ trung cấp

19.222

ngành dự trữ quốc gia

7

Thủ kho bảo quản

19.223


5. Bảng 5: Ngạch nhân viên(Xếp lương công chức một số loại B)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Nhân viên (đảm bảo an toàn, lái xe, Ship hàng, lễ tân, nghệ thuật và những nhiệm vụ khác…)

01.005

thao tác làm việc trong cơ quan, tổ chức triển khai hành chính

2

Nhân viên thuế

06.040

ngành Thuế

3

Nhân viên hải quan

08.053

ngành Hải Quan

4

Thủ kho ngân hàng

07.048

ngành Ngân hàng

5

Thủ quỹ ngân hàng

06.034

6

Kiểm ngân

07.047

7

Tlỗi kýtrungcung cấp thi hành án

03.303

ngành Thi hành án dân sự

8

Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật

09.317

Ngành Nông nghiệp

9

Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật

09.320

10

Kiểm thẩm tra viên trung cung cấp đê điều

11.083

11

Kiểm lâm viên trung cấp

10.228

12

Kiểm ngư viên trung cấp

25.311

13

Thuyền viên kiểm ngư trungcấp

25.314

14

Vnạp năng lượng thỏng viên trung cấp

02.008

Ngành vnạp năng lượng thư

15

Thủ quỹ ban ngành, đơn vị

06.035

16

Bảo vệ, tuần tra canh gác

19.186


6. Bảng 6:Ngạch ốp không giống theo lý lẽ của Chính phủ

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Nhân viên bảo đảm kho dự trữ (Công chức nhiều loại C1)

19.224

ngành dự trữ quốc gia


Xem thêm: Lễ Hội Dù Lượn Mù Cang Chải 2018 Sắp Đến Gần, Trải Nghiệm Nhảy Dù Lượn Mù Cang Chải Cực Chất

ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

1. Bảng 1: Ngạch ốp viên chức chuyên ngành tương đương cùng với ngạch ốp chuyên viên thời thượng (Xếp lương viên chức các loại A3)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Giảng viên thời thượng (hạng I)

V.07.01.01

huấn luyện và giảng dạy vào cơ sở giáo dục đại học

2

Giảng viên cao đẳng sư phạm thời thượng (hạng I)

V.07.08.20

đào tạo vào trường CĐSP

3

Giảng viên giáo dục công việc và nghề nghiệp cao cấp (hạng I)

V.09.02.01

ngành dạy dỗ nghề nghiệp

4

Giáo viên dạy dỗ nghề nghiệp hạng I

V.09.02.05

5

Bác sĩ thời thượng (hạng I)

V.08.01.01

Ngành Y tế

6

Bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I)

V.08.02.04

7

Dược sĩ cao cấp (hạng I)

V.08.08.20

8

Y tế công cộng cao cấp (hạng I)

V.08.04.08

9

Đạo diễn thẩm mỹ hạng I

V.10.03.08

Ngành nghệ thuật

10

Diễn viên hạng I

V.10.04.12

11

Huấn luyện viên cao cấp (Hạng I)

V.10.01.01

Ngành TDTT

12

Nghiên cứu viên cao cấp (Hạng I)

V.05.01.01

Ngành KH&CN

13

Kỹ sư thời thượng (Hạng I)

V.05.02.05

14

Âm thanh hao viên hạng I

V11.09.23

Ngành Thông tin truyền thông

15

Phát tkhô nóng viên hạng I

V11.10.27

16

Kỹ thuật dựng phyên ổn hạng I

V11.11.31

17

Quay phyên hạng I

V11.12.35

18

Biên tập viên hạng I

V.11.01.01

19

Pchờ viên hạng I

V.11.02.04

20

Biên dịch viên hạng I

V.11.03.07

21

Đạo diễn truyền họa hạng I

V.11.04.10

22

Kiến trúc sư Hạng I

V.04.01.01

Ngành xây dựng

23

Thđộ ẩm kế viên hạng I

V.04.02.04

24

Họa sĩ hạng I

V.10.08.25

Ngành Mỹ thuật


2. Bảng 2: Ngạch ốp viên chức chuyên ngành tương đương cùng với ngạch chuyên viên chính(Xếp lương viên chức nhiều loại A2)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chăm ngành

1

Giảng viên thiết yếu (hạng II)

V.07.01.02

huấn luyện trong các đại lý giáo dục đại học

2

Giáo viên dự bị đại học hạng I

V.07.07.17

Dự bị đại học

3

Giáo viên dự bị đại học hạng II

V.07.07.18

4

Giảng viên cao đẳng sư phạm thời thượng (hạng II)

V.07.08.21

đào tạo và huấn luyện trong ngôi trường CĐSP

5

Giảng viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp chủ yếu (hạng II)

V.09.02.02

ngành giáo dục nghề nghiệp

6

Giáo viên giáo dục công việc và nghề nghiệp hạng II

V.09.02.06

7

Giáo viên trung học tập càng nhiều (hạng I)

V.07.05.13

huấn luyện và giảng dạy trong trường THPT

8

Giáo viên trung học tập phổ quát (hạng II)

V.07.05.14

9

Giáo viên trung học tập đại lý hạng I

V.07.04.30

giảng dạy trong THCS

10

Giáo viên trung học tập đại lý hạng II

V.07.04.31

11

Giáo viên tiểu học hạng I

V.07.03.27

huấn luyện và đào tạo vào ngôi trường đái học

12

Giáo viên đái học tập hạng II

V.07.03.28

13

Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I

V.07.02.24

đào tạo và huấn luyện trong trường mầm non

14

Bác sĩ y học dự phòng chủ yếu (hạng II)

V.08.02.05

Ngành Y tế

15

Bác sĩ thiết yếu (hạng II)

V.08.01.02

16

Dược sĩ chính

(hạng II)

V.08.08.21

17

Điều chăm sóc hạng II

V.08.05.11

18

Hộ sinch hạng II

V.08.06.14

19

Kỹ thuật y hạng II

V.08.07.17

20

Y tế công cộng chính (hạng II)

V.08.04.09

21

Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao rượu cồn (hạng II)

V.09.03.01

Ngành lao động

22

Công tác xóm hội viên chủ yếu (hạng II)

V.09.04.01

23

Đạo diễn nghệ thuật và thẩm mỹ hạng II

V.10.03.09

Ngành nghệ thuật

24

Diễn viên hạng II

V.10.04.13

25

Di sản viên hạng II

V.10.05.16

Ngành Văn uống hóa

26

Huấn luyện viên bao gồm (hạng II)

V.10.01.02

Ngành TDTT

27

Nghiên cứu vãn viên chính

(Hạng II)

V.05.01.02

Ngành KH&CN

28

Kỹ sư bao gồm (Hạng II)

V.05.02.06

29

Âm thanh viên hạng II

V11.09.24

Ngành Thông tin truyền thông

30

Phát thanh viên hạng II

V11.10.28

31

Kỹ thuật dựng phim hạng II

V11.11.32

32

Quay phyên ổn hạng II

V11.12.36

33

Biên tập viên hạng II

V.11.01.02

34

Pđợi viên hạng II

V.11.02.05

35

Biên dịch viên hạng II

V.11.03.08

36

Đạo diễn vô tuyến hạng II

V.11.04.11

37

Kiến trúc sư Hạng II

V.04.01.02

Ngành xây dựng

38

Thđộ ẩm kế viên hạng II

V.04.02.05

39

Họa sĩ hạng II

V.10.08.26

Ngành Mỹ thuật

40

Chẩn đoán viên căn bệnh động vật hạng II

V.03.04.10

Ngành chăn nuôi&Thú y

41

Kiểm tra viên dọn dẹp và sắp xếp trúc y hạng II

V.03.05.13

42

Kiểm nghiệm viên dung dịch thụ y hạng II

V.03.06.16

43

Kiểm nghiệm viên chăn uống nuôi hạng II

V.03.07.19

44

Bảo vệ viên bảo đảm thực đồ vật hạng II

V.03.01.01

Ngành trồng trọt&BVTV

45

Giám định viên thuốc bảo đảm an toàn thực vật dụng hạng II

V.03.02.04

46

Kiểm nghiệm viên cây xanh hạng II

V.03.03.07

47

Dự báo viên khí tượng tdiệt văn hạng II

V.06.03.07

Ngành đoán trước khí tượng tdiệt văn

48

Phương pháp viên hạng II

V.10.06.19

Ngành Văn uống hóa cơ sở

49

Hướng dẫn viên văn hóa hạng II

V.10.07.22

50

Lưu trữ viên bao gồm (hạng II)

V.01.02.01

Ngành giữ trữ

51

Văn uống tlỗi chính

02.006

Ngành vnạp năng lượng thư

52

Tlỗi viện viên hạng II

V.10.02.05

Ngành thỏng viện

53

Quan trắc viên tài nguyên ổn môi trường thiên nhiên hạng II

V.06.05.13

Ngành quan tiền trắc tài nguyên môi trường


TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Giảng viên (hạng III)

V.07.01.03

giảng dạy vào đại lý dạy dỗ đại học

2

Trợ giảng (Hạng III)

V.07.01.23

3

Giáo viên dự bị ĐH hạng II

V.07.07.19

Dự bị đại học

4

Giảng viên cao đẳng sư phạm thời thượng (hạng III)

V.07.08.22

huấn luyện và đào tạo vào ngôi trường CĐSP

5

Giảng viên giáo dục công việc và nghề nghiệp triết lý (hạng III)

V.09.02.03

ngành dạy dỗ nghề nghiệp

6

Giáo viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp kim chỉ nan hạng III

V.09.02.07

7

Giáo viên trung học càng nhiều hạng III

V.07.05.15

đào tạo trong ngôi trường THPT

8

Giáo viên trung học tập các đại lý hạng III

V.07.04.32

đào tạo và giảng dạy vào ngôi trường THCS

9

Giáo viên tè học hạng III

V.07.03.29

giảng dạy vào trường tiểu học

10

Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II

07.02.25

huấn luyện và giảng dạy vào trường mầm non

11

Bác sĩ (hạng III)

V.08.01.03

Ngành Y tế

12

Bác sĩ y học tập dự phòng (hạng III)

V.08.02.06

13

Dược sĩ (hạng III)

V.08.08.22

14

Điều chăm sóc hạng III

V.08.05.12

15

Hộ sinh hạng III

V.08.06.15

16

Kỹ thuật y hạng III

V.08.07.18

17

Y tế nơi công cộng (hạng III)

V.08.04.10

18

Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao đụng (hạng III)

V.09.03.02

Ngành lao động

19

Công tác xã hội viên (hạng III)

V.09.04.02

20

Đạo diễn nghệ thuật hạng III

V.10.03.10

Ngành nghệ thuật

21

Diễn viên hạng III

V.10.04.14

22

Di sản viên hạng III

V.10.05.17

Ngành Văn uống hóa

23

Huấn luyện viên (hạng III)

V.10.01.03

Ngành TDTT

24

Nghiên cứu viên

(Hạng III)

V.05.01.03

Ngành KH&CN

25

Kỹ sư (Hạng III)

V.05.02.07

26

Âm thanh hao viên hạng III

V11.09.25

Ngành tin tức truyền thông

27

Phát tkhô hanh viên hạng III

V11.10.29

28

Kỹ thuật dựng phyên hạng III

V11.11.33

29

Quay phyên hạng III

V11.12.37

30

Biên tập viên hạng III

V.11.01.03

31

Pngóng viên hạng III

V.11.02.06

32

Biên dịch viên hạng III

V.11.03.09

33

Đạo diễn truyền họa hạng III

V.11.04.12

34

Kiến trúc sư Hạng III

V.04.01.03

Ngành xây dựng

35

Thđộ ẩm kế viên hạng III

V.04.02.06

36

Họa sĩ hạng III

V.10.08.27

Ngành Mỹ thuật

37

Chẩn đoán thù viên bệnh động vật hoang dã hạng III

V.03.04.11

Ngành chnạp năng lượng nuôi&Trúc y

38

Kiểm tra viên dọn dẹp vệ sinh thú y hạng III

V.03.05.14

39

Kiểm nghiệm viên thuốc thụ y hạng III

V.03.06.15

40

Kiểm nghiệm viên chăn uống nuôi hạng III

V.03.07.20

41

Bảo vệ viên bảo đảm an toàn thực đồ dùng hạng III

V.03.01.02

Ngành tdragon trọt&BVTV

42

Giám định viên dung dịch bảo vệ thực đồ gia dụng hạng III

V.03.02.05

43

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

V.03.03.08

44

Dự báo viên khí tượng tdiệt văn hạng III

V.06.03.08

Ngành đoán trước khí tượng tdiệt văn

45

Phương thơm pháp viên hạng III

V.10.06.20

Ngành Văn uống hóa cơ sở

46

Hướng dẫn viên văn hóa hạng III

V.10.07.23

47

Lưu trữ viên (hạng II)

V.01.02.02

Ngành lưu giữ trữ

48

Văn uống thư

02.007

Ngành văn thư

49

Tlỗi viện viên hạng III

V.10.02.06

Ngành thư viện

50

Quan trắc viên tài ngulặng môi trường xung quanh hạng III

V.06.05.14

Ngành Quan trắc tài nguim môi trường


TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp và công việc thực hành (hạng III)

V.09.02.04

ngành giáo dục nghề nghiệp

2

Giáo viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp thực hành thực tế hạng III

V.09.02.08

huấn luyện và giảng dạy vào trường mầm non

3

Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III

07.02.26


TT

Ngạch

Mã số

1

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp và công việc hạng IV

V.09.02.09

ngành dạy dỗ nghề nghiệp

2

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người tàn tật (hạng IV)

V.07.06.16

Ngành giáo dục

3

Y sĩ hạng IV

V.08.03.07

Ngành y tế

4

Dược hạng IV

V.08.08.23

5

Điều chăm sóc hạng IV

V.08.05.13

6

Hộ sinh hạng IV

V.08.06.16

7

Kỹ thuật y hạng IV

V.08.07.19

8

Kỹ thuật viên kiểm tra nghệ thuật bình an lao rượu cồn (hạng IV)

V.09.03.03

Ngành lao động

9

Nhân viên công tác làm việc làng mạc hội (hạng IV)

V.09.04.03

10

Đạo diễn nghệ thuật và thẩm mỹ hạng IV

V.10.03.11

Ngành nghệ thuật

11

Diễn viên hạng IV

V.10.04.15

12

Di sản viên hạng IV

V.10.05.18

Ngành Vnạp năng lượng hóa

13

Hướng dẫn viên (hạng IV)

V.10.01.04

Ngành TDTT

14

Trợ lý nghiên cứu (hạng IV)

V.05.01.04

Ngành KH&CN

15

Kỹ thuật viên (hạng IV)

V.05.02.08

16

Âm thanh khô viên hạng IV

V11.09.26

Ngành Thông tin truyền thông

17

Phát thanh khô viên hạng IV

V11.10.30

18

Kỹ thuật dựng phyên ổn hạng IV

V11.11.34

19

Quay phyên ổn hạng IV

V11.12.38

20

Thđộ ẩm kế viên hạng IV

V.04.02.07

Ngành xây dựng

21

Họa sĩ hạng IV

V.10.08.28

Ngành Mỹ thuật

22

Chẩn đoán thù viên bệnh động vật hạng IV

V.03.04.12

Ngành chăn uống nuôi&Trúc y

23

Kiểm tra viên dọn dẹp trúc y hạng IV

V.03.05.15

24

Kiểm nghiệm viên dung dịch thụ y hạng IV

V.03.06.16

25

Kiểm nghiệm viên chnạp năng lượng nuôi hạng IV

V.03.07.21

26

Kỹ thuật viên đảm bảo thực đồ vật hạng IV

V.03.01.03

Ngành trồng trọt&BVTV

27

Kỹ thuật viên giám định thuốc đảm bảo thực đồ gia dụng hạng IV

V.03.02.06

28

Kỹ thuật viên kiểm định cây xanh hạng IV

V.03.03.09

29

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng IV

V.06.03.09

Ngành đoán trước khí tượng thủy văn

30

Phương thơm pháp viên hạng IV

V.10.06.21

Ngành Vnạp năng lượng hóa cơ sở

31

Hướng dẫn viên văn hóa truyền thống hạng IV

V.10.07.24

32

Lưu trữ viên trung cấp (hạng IV)

V.01.02.03

Ngành lưu giữ trữ

33

Văn uống tlỗi trung cấp

02.008

Ngành văn uống thư

34

Thỏng viện viên hạng IV

V.10.02.07

Ngành thư viện

35

Quan trắc viên tài nguyên ổn môi trường thiên nhiên hạng III

V.06.05.14

Ngành Quan trắc tài nguyên môi trường

36

Y công

16.129

Ngành y tế

37

Hộ lý

16.130

38

Nhân viên nhà xác

16.131

39

Dược tá

16.136


Quy định về ngạch ốp công chứcNghị định 97/2011/NĐ-CPhường chính sách về tkhô hanh tra viên và hiệp tác viên tkhô giòn traThông bốn 77/2019/TT-BTC điều khoản về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch men công chức chăm ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữThông tứ 12/2019/TT-NHNN luật pháp về chức vụ, mã số ngạch men, tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ và giải pháp xếp lương những ngạch công chức ngành Ngân hàngQuyết định 1950/QĐ-KTNN năm 2019 luật pháp về chức danh, mã số ngạch men và tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ chuyên môn những ngạch men Kiểm toán viên đơn vị nướcThông tứ 03/2017/TT-BTP.. nguyên tắc chức danh, mã số ngạch cùng tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch ốp công chức chuyên ngành Thi hành án dân sựThông tư 09/2018/TT-BNV mức sử dụng về mã số ngạch ốp công chức cai quản thị trườngThông tứ 07/2015/TT-BNV vẻ ngoài chức vụ, mã số ngạch men, tiêu chuẩn nghiệp vụ trình độ chuyên môn những ngạch men công chức chuyên ngành nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thônThông tư 02/2021/TT-BNV phép tắc mã số, tiêu chuẩn chỉnh trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cùng xếp lương đối với những ngạch công chức chuyên ngành hành thiết yếu cùng công chức siêng ngành văn uống thưQuy định về ngạch viên chức
Thông tứ 40/2020/TT-BGDĐT giải pháp về mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp, bổ nhiệm cùng xếp lương so với viên chức huấn luyện và giảng dạy trong cửa hàng giáo dục đại học công lậpThông tứ 01/2021/TT-BGDĐT biện pháp về mã số, tiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp với chỉ định, xếp lương viên chức đào tạo và giảng dạy trong các đại lý dạy dỗ mầm nonThông tư 02/2021/TT-BGDĐT điều khoản về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc với chỉ định, xếp thứ hạng viên chức đào tạo trong những ngôi trường đái họcThông tư 03/2021/TT-BGDĐT nguyên tắc về mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp cùng bổ nhiệm, xếp lương viên chức đào tạo và giảng dạy trong các ngôi trường trung học cơ sởThông tứ 04/2021/TT-BGDĐT qui định về mã số, tiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp với bổ nhiệm, xếp lương viên chức đào tạo và giảng dạy trong những ngôi trường trung học phổ thôngThông tứ 06/2017/TT-BNV về công cụ mã số chức vụ công việc và nghề nghiệp thầy giáo dự bị đại họcThông tứ liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV nguyên tắc mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc nhân viên cấp dưới cung cấp giáo dục tín đồ khuyết tật trong đại lý dạy dỗ công lập Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT qui định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc, bổ nhiệm với xếp lương đối với viên chức huấn luyện và giảng dạy trong số trường cao đẳng sư phạm công lập

NgànhY tế

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV điều khoản mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp bác bỏ sĩ, chưng sĩ y học tập dự trữ, y sĩThông tứ liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV hiện tượng mã số, tiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp dượcThông tứ liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV hình thức mã số, tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinch, nghệ thuật yThông bốn liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV nguyên lý mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

Ngành lao động

Thông bốn liên tịch 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV về Quy định mã số cùng tiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành kiểm nghiệm kỹ thuật an ninh lao độngThông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV khí cụ mã số cùng tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành công tác làm việc làng hộiThông bốn 12/2019/TT-BLĐTBXH về phía dẫn Việc đưa xếp lương chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành dạy dỗ nghề nghiệp

Ngành Vnạp năng lượng hóa nghệ thuật, TDTT

Thông bốn liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chăm ngành nghệ thuật và thẩm mỹ màn biểu diễn cùng điện ảnhThông tứ liên tịch 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành di sản văn uống hóaThông tứ liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV điều khoản mã số cùng tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành Thể dục thể thaoThông tứ liên tịch 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV nguyên tắc mã số cùng tiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành mỹ thuậtThông tứ liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa truyền thống cơ sở

Ngành Khoa học tập và công nghệ

Thông tứ liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV phép tắc mã số và tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành kỹ thuật và công nghệ
Thông bốn 30/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn chỉ định với xếp lương so với chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phạt tkhô hanh viên, chuyên môn dựng phyên ổn, cù phim trực thuộc siêng ngành Thông tin với Truyền thôngThông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV luật mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Pđợi viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền họa ở trong chăm ngành tin tức cùng Truyền thông

Ngành Văn uống tlỗi lưu trữ thỏng viện

Thông tư 13/2014/TT-BNV phương pháp mã số với tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành lưu trữThông tư 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch ốp và tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ chuyên môn ngạch ốp công chức siêng ngành vnạp năng lượng thưThông bốn liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV nguyên lý mã số cùng tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Ngành Nông nghiệp

Thông bốn liên tịch 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV mức sử dụng mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp của viên chức siêng ngành chăn uống nuôi với thú yThông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV khí cụ mã số với tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tLong trọt cùng bảo đảm an toàn thực vật

Ngành xây dựng

Thông bốn liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV luật mã số cùng tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp của viên chức siêng ngành xây dựng
Thông tư liên tịch 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV hiện tượng mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy vănThông bốn liên tịch 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV luật mã số với tiêu chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành quan trắc tài nguyên ổn môi trường