Một Số Khái Niệm Về Lễ Hội Truyền Thống Là Gì, Khái Niệm Quản Lý Văn Hóa Khái Niệm Về Lễ Hội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (548.65 KB, 53 trang )

Đang xem: Một số khái niệm về lễ hội

Tài liệu được tải từ website http:reportshop.com.vn5 nhân loại, các hệ thống giá trị, truyền thống tín ngưỡng” xem “Xây dựngvà phát triển nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. NXB Chính trị Quốc gia, từ trang 14-16.Như vậy theo nghĩa rộng lớn, vừa bản chất của no, văn hóa là tồn bộ hoạt động tinh thần – sáng tạo và các giá trị vật chất và tinh thần ngàycàng cao hơn để vươn tới tự hoàn thiện theo khát vọng chân, thiện, mỹ và góp phần thúc đẩy sự tiến bộ, phát triển khơng ngừng của đời sống xã hội.Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, lồi người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạođức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc và các phương tiện sử dụng. Toàn bộnhững sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”. Hồ Chí Minh tồn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 3, trang 431.Theo Viện sĩ Trần Ngọc Thêm thì “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quátrình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội”.Tuy nhiên có nhiều khái niệm khác nhau về văn hóa, nhưng nhìn chung các định nghĩa đều đề cập đến những đặc trưng.Văn hóa là hoạt động của con người, văn hóa là biểu hiện trình độ nhận thức của con người đây là yếu tố phân biệt giữa người và động vật.Văn hóa là thể hiện khát vọng vươn tới các giá trị chân, thiện, mỹ, đó là sự vươn tới cái đẹp, cái hoàn thiện. Đây là cơ sở để phân biệt vănhóa và phản văn hóa. Văn hóa là tổng hợp các giá trị được cộng đồng thừa nhận, tuân thủtrong một môi trường, một không gian cụ thể đây là tiêu chí để xây dựng những giá trị văn hóa mới, không thể áp đặt tùy tiện.1.1.2. Khái niệm quản lý văn hóaSự cộng sinh có tính liên ngành của khoa học quản lý và khoa học văn hóa, được thể hiện trong khái niệm quản lý văn hóa. Quản lý văn hóaTài liệu được tải từ website http:reportshop.com.vn6 vừa biểu thị sự lãnh đạo và điều hành những cơ sở đã được xã hội phâncông trong hệ thống nhà nước hoặc trong doanh nghiệp hoạt động văn hóa, vừa biểu đạt một ngành đại học đã được khẳng định về lý luận vànghiên cứu được định hướng về mặt thực tiễn.

Xem thêm: Top 100 Món Ăn Đặc Sản Quà Tặng Việt Nam Đạt Chuẩn Châu Á, 8 Đặc Sản Quà Tặng Việt Nam Đạt Chuẩn Châu Á

Xem thêm: Trình Từ Diễn Ra Lễ Hội Đua Ghe Ngo, Ý Nghĩa Lễ Hội Đua Ghe Ngo Ở Sóc Trăng

Theo PGS Nguyễn Tri Nguyên – Ông cho rằng: “Quản lý văn hóa làlập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo hoặc kiểm tra các thiết chế văn hóa của các phạm vi lợi nhuận cũng như phạm vi không lợi nhuận và cùng vớiđiều đó liên kết các nhiệm vụ chiến lược và chiến dịch như marketing, giao thông liên lạc”.Trong thời đại ngày nay, với sự hiện diện của cơ chế thị trườngthì cơng tác quản lý văn hóa là những vấn đề mới mẻ cần được nghiên cứuchu đáo và dưa ra một số phương thức như: – Quản lý văn hóa bằng pháp luật.- Xây dựng các chương trình, kế hoạch quốc gia về phát triển văn hóa.- Đầu tư tài chính cho văn hóa. – Củng cố tổ chức, tăng cường đào tạo cán bộ, đổi mới hoạt độngcủa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa. – Tăng cường kiểm tra, kiểm soát của nhà nước trong lĩnh vực vănhóa. Như vậy, cũng theo PGS Nguyễn Tri Nguyên thì: “Quản lý văn hóavới tư cách là quản lý về nghệ thuật và văn hóa xác định tính cách được định hướng về tính kinh tế, về tính kế hoạch, về tính cơng khai mà hoạtđộng này liên quan tới nội dung nghệ thuật và mục tiêu văn hóa được tập trung lại nhằm kiến tạo hiện tại và tương lai”.1.1.3. Khái niệm về lễ hộiLễ hội là thuật ngữ dân gian được dùng rộng rãi trong xã hội. Khi giải thích thuật ngữ di sản văn hóa phi vật thể, Luật di sản văn hóa đã xácđịnh lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể.Tài liệu được tải từ website http:reportshop.com.vn7 Lễ hội “ là bảo tàng sống về các mặt sinh hoạt văn hóa tinh thần củangười dân Việt”, đồng thời “ hội và lễ hội là một sinh hoạt văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam chúng ta. Hội và lễ hội có sức hấp dẫn, lôi cuốncác tầng lớp trong xã hội để trở thành một nhu cầu, một khát vọng của nhân dân trong nhiều thập kỷ”.Lễ hội thường được tổ chức gắn với tục lệ thờ cúng thần, thánh ở miếu, ở đình, ở chùa hoặc các nơi công cộng khác; công việc tổ chức cũngnhư nội dung cầu khấn của lễ hội cộng đồng lúc nào cũng vì sự ổn định làm ăn và làm ăn phát đạt của cả cộng đồng.Lễ hội gồm hai phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ là những nghi thức, thủ tục mang tính chất trang nghiêm, trang trọng. Phần hội trong lễhội lúc nào cũng tưng bừng, không khí hội lộ rõ, tâm trạng của người dự thoải mái, thăng hoa.1.1.4. Khái niệm quản lý lễ hội

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Best post:

5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn

Categories