MỪNG MÙA LỄ HỘI TIẾNG ANH LÀ GÌ

cả nước có khá nhiều tiệc tùng truyền thống lâu đời phong phú và đa dạng, rất dị ngơi nghỉ khắp hầu hết miền non sông. Mỗi vùng đều phải có hồ hết liên hoan tiệc tùng có nét đặc thù riêng biệt.

Bạn đang xem: Mừng mùa lễ hội tiếng anh là gì

Lễ hội truyền thống lịch sử là lúc để bé fan chia sẻ, giữ lại đều đạo đức nghề nghiệp, luân lý về khát vọng cao đẹp mắt, tưởng niệm các vị nhân vật chống giặc nước ngoài xâm, những người dân có công chống thiên tai, diệt thú dữ, cứu nhân độ thế… tốt những người dân gồm công truyền nghề.

Các liên hoan tiệc tùng hay ra mắt trường đoản cú mùa xuân bắt đầu cho năm mới cho ngày đông khxay lại 1 năm cũ những dư vị. Mùa xuân là mùa diễn ra các tiệc tùng độc nhất và phần đông những liên hoan văn hóa và sự kiện truyền thống cuội nguồn sinh sống toàn nước đa số được tổ chức theo âm kế hoạch.

*


Từ vựng tiếng Anh về chủ thể lễ hội


Tiết ttránh cuối đông, đầu xuân được coi là thời gian đẹp tuyệt vời nhất trong thời điểm cùng hay diễn ra những tiệc tùng, lễ hội truyền thống toàn quốc. Nào chúng ta cùng indembassyhavana.org tìm hiểu về tự vựng giờ Anh tương quan đến các lễ hội ngơi nghỉ nước ta qua đoạn phim này nhé!

Nguồn đoạn Clip trường đoản cú fanpage indembassyhavana.org.com:Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề liên hoan tiệc tùng nước ta I indembassyhavana.org


Từ vựng giờ đồng hồ Anh hay chạm chán về chủ thể lễ hội


*

To be well-preserved /´welpri´zə:vd/ - được giữ lại gìn, bảo tồn tốt

To be derived from /dɪˈraɪvd frɒm/ - được bắt mối cung cấp từ

Lunar Calendar /ˈluːnə ˈkæləndə/: Âm Lịch

Julian Calendar /ˌdʒuːliən ˈkælɪndər/: Dương Lịch

Oral tradition (collocation) /ˈɔːrəl trəˈdɪʃn/ : sự truyền miệng

Cultural festival (collocation) /ˈkʌltʃərəl ˈfestɪvl/: lễ hội văn hóa

Cultural identity (collocation) /ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/: phiên bản sắc vnạp năng lượng hóa

Cultural specifiđô thị (collocation) /ˈkʌltʃərəl ˌspesɪˈfɪsəti/ : đường nét đặt trưng văn hóa

Cultural heritage (collocation) /ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ / : di sản văn uống hóa

Intangible cultural heritage of humanity: Di sản văn hóa phi trang bị thể của nhân loại

Historic site /hɪˈstɔːrɪk saɪt/: di tích lịch sử kế hoạch sử

Rich tradition (collocation) /rɪtʃ trəˈdɪʃ.ən/ : sự giàu truyền thống

Festive season (collocation) /ˈfestɪv ˌsiːzən/ : mùa lễ hội

Harvest festival /ˈhɑːrvɪst ˈfestɪvl/ : lễ tạ mùa

Harmonious music (collocation) /hɑːrˈmoʊniəs ˈmjuːzɪk/ : âm thanh du dương

Street performance (collocation) /striːt pərˈfɔːrməns/ : màn biểu diễn mặt đường phố

*

Historical shrine (collocation) /hɪˈstɔːrɪkl ʃraɪn/ : điện thờ định kỳ sử

Buddhist (n) /ˈbʊdɪst/ : tín trang bị đạo Phật, Phật tử

Pagodomain authority (n) /pəˈɡoʊdə/ : chùa

Temple (n) /ˈtempl/ : miếu

Shrine (n) /ʃraɪn/ : điện thờ

Monument (n) /ˈmɑːnjumənt/ : đài kỷ niệm

The Mother Goddess religion: Đạo Mẫu

Serving the shadows: hầu đồng

Parade (n) /pəˈreɪd/: cuộc diễu hành

Water puppetry performer (n) /ˈdʒʌɡlər/: nghệ sỹ múa rối nước

Dancer (n) /ˈdɑːnsər/: diễn viên múa

Marching bvà (n) /ˈmɑːtʃɪŋ ˌbænd/: đoàn diễu hành

Costume (n) /ˈkɒstʃuːm/: trang phục

Mask (n) /mɑːsk/: khía cạnh nạ

Fireworks (n) /ˈfɑɪərˌwɜrks/: pháo hoa

Confetti (n) /kənˈfeti/: hoa giấy

Celebrate (v) /ˈseləbreɪt/: kỷ niệm

Festivalgoer (n) /ˈfestɪvlˌɡoʊər/ : bạn tham dự lễ hội

Wind lantern (n) /wɪnd ˈlæntən/ : lồng đèn gió

Firecracker (n) /ˈfaɪərkrækər/ : pháo

Human chess /ˈhjuːmən tʃes/: cờ người

Boat racing /boʊt ˈreɪsɪŋ/ : đua ghe

Kite flying /kaɪt ˈflaɪɪŋ/ : thả diều

Paper lantern /ˈpeɪpər ˈlæntərn/ : lồng đèn giấy

Dragon dance /ˈdræɡən dæns/ : múa rồng

Tug-of-war (n) /ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/ : kéo co

Cockfighting (n) /ˈkɑːkfaɪtɪŋ/ : chọi gà

Bamboo swing: đánh đu

Wrestling (n) /ˈreslɪŋ/ : đấu vật

Blind man’s bluff (n) : nghịch bịt đôi mắt bắt dê

Capture-the-flag (n) : trò chơi chiếm cờ

Mooncake (n) /ˈmuːnkeɪk/ : bánh trung thu

Sticky rice cake: bánh chưng

Floating rice cake: bánh trôi nước

*


*

Spring festival: Hội Xuân

Lunar New year: Tết Nguim Đán

Kitchen Guardians Day: Tết Ông Công Ông Táo

Latern Festival : Tết Ngulặng Tiêu - Rằm mon Giêng

Hung Kings Commemorations: Giỗ Tổ Hùng Vương

Cold Food Festival: Tết Hàn Thực

Buddha’s Birthday: Lễ Phật Đản

Parasite-killing Festival/Mid-year Festival: Tết Đoan Ngọ

Wandering Souls Day / Ghost Festival: Tết Trung Ngulặng / Lễ Vu Lan

Mid-Autumn Festival: Tết Trung Thu

Double Ninth Festival: Tết Trùng Dương

*

Keo Pagodomain authority Festival: Lễ Hội Ca dua Keo

Co Loa Citadel Festival: Lễ Hội Thành Cổ Loa

Giong Festival: Hội Gióng

Perfume Pagoda Festival: Lễ Hội Ca dua Hương

Ban Flower Festival: Lễ Hội Hoa Ban

Hue Festival: Lễ hội Huế

Lyên Festival: Hội Lim

Do Son Buffalo Fighting Festival: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Ook Om Bok Festival: Lễ hội Ok Om Bok

Chol Chphái nam Thmay Festival: Lễ hội Chol Chphái mạnh Thmay

Nghinc Ong Festival: Lễ Hội Nghinc Ông


*

Annual (a) /ˈænjuəl/ hằng năm

Important (a) /ɪmˈpɔːr.tənt/ quan trọng

National (a) /ˈnæʃənəl/ toàn quốc

Local (a) /ˈloʊkəl/ địa phương

Traditional (a) /trəˈdɪʃənəl/ truyền thống

Seasonal (a) /ˈsiːzənəl/ theo mùa

Musical (a) /ˈmjuːzɪkəl/ trực thuộc về âm nhạc

Cultural (a) /ˈkʌltʃɚəl/ thuộc về vnạp năng lượng hoá

Agricultural (a) /ˌæɡrəˈkʌltʃɚrəl/ trực thuộc về nông nghiệp

Outdoor (a) /ˈaʊtˌdɔːr/ ngoài trời

Prevalent (a)/ˈprevələnt/ phổ biến, phổ cập, thường thấy


*

Is there a Vietnamese New Year?

The Vietnamese New Year falls on the first day of spring và is also called Tet. The Vietnamese New Year is celebrated all over Vietnam as it is the beginning of everything new và it is also a public holiday.

Người nước ta gồm ngày mừng năm mới tết đến không?

Ngày mừng năm mới của người Việt rơi vào ngày đầu tiên của color xuân với nó được Điện thoại tư vấn là Tết. Ngày mừng năm mới tết đến của bạn Việt được tổ chức bên trên mọi cả toàn quốc nhỏng một sự khởi đầu với đa số điều mới cùng nó cũng là ngày quốc lễ.

What is the Mid Autumn Festival in Vietnam?

The Mid Autumn Festival in Vietphái nam is a harvest festival celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar.

Lễ hội Trung Thu ở đất nước hình chữ S là tiệc tùng, lễ hội gì?

Lễ hội Trung Thu ở VN là lễ tạ mùa được tổ chức vào trong ngày 15/8 âm kế hoạch.

Xem thêm: Nơi Bán Đặc Sản Phú Quốc Tại Tphcm, Đặc Sản Phú Quốc Chính Gốc Tại Tphcm

Is Tet a religious holiday?

Tet is the Vietnamese New Year & is a national holiday.

Tết có phải là ngày lễ hội tín ngưỡng tôn giáo không?

Tết là ngày mừng năm mới cùng ngày quốc lễ của tín đồ nước ta.

What are the traditional celebrations in Vietnam?

There are two main traditional festivals celebrated in Vietphái mạnh by the locals are Tet và Mid-Autumn Festival.

Ở toàn quốc bao hàm lễ kỷ niệm truyền thống gì?

Tại toàn nước gồm 2 tiệc tùng truyền thống lâu đời thiết yếu được tổ chức triển khai sinh hoạt mọi những địa pmùi hương là Tết và Trung Thu.

How long is the Tet holiday in Vietnam?

The Tet holiday in Vietphái nam is celebrated for a week or two in Vietnam giới & it is celebrated in late January or early February.

Ngày Tết nghỉ ngơi đất nước hình chữ S được tổ chức triển khai vào bao lâu?

Ngày Tết làm việc VN được tổ chức triển khai trong 1 hoặc 2 tuần cùng điễn ra vào thời điểm cuối tháng 1 hoặc thời điểm đầu tháng 2.

#Hoctuyệt #TuvungtiengAnhtheochude #Apphoctientị #WebhoctiengAnh #Vocabulary #indembassyhavana.org #TuvungtiengAnhvelehoiVieNam #LehoitiengAnh #NgocNgaindembassyhavana.org #VietNam