Nghi Lễ Chào Cờ Đại Hội Công Đoàn

*
*

Bạn đang xem: Nghi lễ chào cờ đại hội công đoàn

*


*
Danh mục hỏi đáp

Xem thêm: Ví Dụ Về Nền Văn Hóa Đậm Đà Bản Sắc Dân Tộc ? Giữ Gìn Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Là Gì

*

*

*

*

*

*


*

*
Tôi thấy việc tiến hành nghi lễ xin chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca trong công tác Đại hội Đảng ngơi nghỉ từng khu vực có giải pháp làm không giống nhau: Có chỗ khẩu lệnh của bạn dẫn chương thơm trình: - “Mời các đại biểu đứng dậy chỉnh trang áo quần để triển khai lễ chào cờ!- “Tất cả để ý... Nghiêm...! Chào cờ...! Chào!”(Chào cờ xong) -Kính mời những bằng hữu an tọa.Có vị trí khẩu lệnh là: - Kính mời các bằng hữu làm cho lễ kính chào cờ !( tiếp đến hát Quốc ca, Quốc tế ca luôn)-Kính mời các đồng chí an tọa. Ngoài ra hiện nay sống một vài vị trí trong lễ chào cờ không hát Quốc ca, Quốc tế ca nhưng núm vào kia bằng câu hỏi mở băng đĩa có lời bài bác hát. do đó cho tôi hỏi đâu là nghi lễ chào cờ đúng tốt nhất hiện nay?