PHÒNG VĂN HÓA HUYỆN THƯỜNG TÍN

*

Bạn đang xem: Phòng văn hóa huyện thường tín

Trang chủ Giới thiệu chung Sơ đồ gia dụng tổ chức
I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN:

1. Chủ tịch:

Đỗ Xuân Nam - Bí Thư hay trực Huyện ủy

Điện thoại:

Thỏng năng lượng điện tử:

namdx.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

2. Phó Chủ tịch Thường trực:

Lương Văn Tám UV BTV Huyện ủy

Điện thoại:

0911253567

Thư năng lượng điện tử:

tamlv.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

3. Phó Chủ tịch:

Trần Tiến Châu

Điện thoại:

0936721666

Thư điện tử:

chautt.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

II. LÃNH ĐẠO Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN:

 

1. Chủ tịch:

Nguyễn Thành Lương Phó Bí thư Huyện ủy

Điện thoại:

0915909232

Thư điện tử:

luongnt.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

2. Phó Chủ tịch Thường trực:

Cầm Bá Đứng UV BTV Huyện ủy

Điện thoại:

0904615878

Tlỗi năng lượng điện tử:

dungcb.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

3. Phó Chủ tịch:

Nguyễn Ngọc Biên

Điện thoại:

0915954869

Thỏng điện tử:

biennv.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

4. Phó Chủ tịch:

Vi Ngọc Tuấn 

Điện thoại:

0936015888

Thỏng điện tử:

tuanvn.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 III. CÁC BAN THUỘC HĐND HUYỆN:

 

 

1. Phó Trưởng ban Pháp chế:

Trịnh Đình Mạnh

Điện thoại:

0934391168

Thư điện tử:

manhtd.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

2. Phó Trưởng ban Dân tộc:

Lục Đăng Hỏa

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

hoald.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

3. Phó Trưởng ban KT&XH:

Vũ Thị Thu Phương

Điện thoại:

0904402805

Thư điện tử:

phuongvt.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

IV. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN:

 

VĂN PHÒNG HĐND - Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN

1. Chánh Vnạp năng lượng phòng:

Nguyễn Quốc Hoàn

Điện thoại:

0833446262

Tlỗi điện tử:

hoannq.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

2. Phó Chánh Văn uống phòng:

Lê Hữu Giáp

Điện thoại:

0916161120

Tlỗi điện tử:

giaplh.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Lục Đăng Thao

Điện thoại:

0915041019

Tlỗi điện tử:

thaold.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

  

3. Phó Trưởng phòng:

  Cầm Bá Thịnh

Điện thoại:

0914655456

Thỏng điện tử:

thinhcb.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

  

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Trưởng phòng:

Cầm Bá Quyền

Điện thoại:

0917600333

Tlỗi năng lượng điện tử:

quyencb.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Lê Minh Chân

Điện thoại:

0919315019

Tlỗi năng lượng điện tử:

chanlm.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1. Trưởng phòng: 

Ngô Văn Tường 

Điện thoại:

0918388833

Thư năng lượng điện tử:

tuongnv.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Phó Trưởng phòng:

Đỗ Đình Minh

Điện thoại:

0824255999

Thỏng năng lượng điện tử:

minhdd.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Nguyễn Thị Yên

Điện thoại:

0914361283

Thư năng lượng điện tử:

yennt.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

1. Trưởng phòng:

Quách Thế Thuận

Điện thoại:

0916002880

Tlỗi điện tử:

thuanqt.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Nguyễn Thế Thắng

Điện thoại:

0986408999

Thư điện tử:

thangnt.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

  

3. Phó Trưởng phòng: 

 Lang Văn uống Huy

Điện thoại:

 0336453567

Tlỗi điện tử:

huylv.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

NÔNG NGHIỆPhường VÀ PTNT

1. Trưởng phòng:

Lê Vnạp năng lượng Hùng

Điện thoại:

0904717161

Thỏng điện tử:

hunglv.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

 2. Phó Trưởng phòng: 

Vi Nguim Huynh

Điện thoại:

0971442333

Tlỗi điện tử:

huynhvn.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

3. Phó Trưởng phòng: 

Trịnh Văn uống Trường

Điện thoại:

0987554002

Tlỗi điện tử:

truongtv.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Trưởng phòng:

Cầm Bá Huyến

Điện thoại:

0916553151

Thỏng năng lượng điện tử:

huyencb.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Trưởng phòng:

Lâm Anh Tuấn

Điện thoại:

0888740999

Tlỗi điện tử:

tuanla.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Tống Thị Hoa 

Điện thoại:

0932466358

Tlỗi năng lượng điện tử:

hoatt.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Lê Xuân Tơn

Điện thoại:

0913970238

Tlỗi điện tử:

tonlx.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

TƯ PHÁP

1. Trưởng phòng:

Lương Xuân Hồng

Điện thoại:

0943078113

Tlỗi năng lượng điện tử:

honglx.indembassyhavana.org

Xem thêm: Đồ Ngâm Rượu Đặc Sản Hà Giang, Rượu Ngô Hà Giang: Cực Phẩm Của Cao Nguyên Đá

indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

THANH TRA

1. Chánh Tkhô cứng tra:

Lương Văn uống Nhàn

Điện thoại:

0903275134

Tlỗi điện tử:

nhanlv.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

2. Phó Chánh Tkhô giòn tra:

Hồ Sỹ Trung

Điện thoại:

0916402566

Thỏng điện tử:

trunghs.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

DÂN TỘC

Trưởng phòng:

Cầm Bá Tiệp

Điện thoại:

0976676977

Thỏng điện tử:

tiepcb.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 1. Giám đốc:

 Dương Thanh Xuân

Điện thoại:

 0916526444

Tlỗi điện tử:

 xuandt.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Chủ tịch

Cầm Bá Đứng

Phó chủ tịch hay trực

Lê Thị Sâm

Điện thoại:

0945959333

Thư điện tử:

samlt.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

CHI CỤC THỐNG KÊ

 1. Chi viên trưởng

Lê Đình Thắng

Điện thoại:

0936180247

Tlỗi điện tử:

thangld.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

  

 2. Phó Chi cục trưởng

 Nguyễn Thị Thảo

Điện thoại:

0912613249

Thư điện tử:

thaont.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

IV. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP.. THUỘC UBND HUYỆN:

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN -THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Phó Giám đốc:

Đỗ Doãn Bảy

Điện thoại:

0912738863

Thỏng năng lượng điện tử:

baydd.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

2. Phó Giám đốc:

Vi Vnạp năng lượng Sinh

Điện thoại:

0914718180

Tlỗi điện tử:

sinhvv.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

1. Trưởng trạm:

Bùi Văn Chưởng

Điện thoại:

0977985008

Tlỗi điện tử:

chuongbv.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Giám đốc:

Lê Thị Định

Điện thoại:

0945448563

Thư điện tử:

dinhlt.indembassyhavana.org
indembassyhavana.org.gov.vn

 

 

 

CƠ CẤU NHÂN LỰC

Phân loại

Số lượng

Chia theo giới tính

 112

- Nam

 87

- Nữ

 25

Chia theo team tuổi

 112

- Trên 50 tuổi

 23

- Từ 41 - 50 tuổi

 31

- Từ 30 - 40 tuổi

 33

- Dưới 30 tuổi

 25

Chia theo chuyên môn chuyên môn

 112

- Thạc sĩ

 03

- Ðại học

 81

- Cao đẳng

 03

- Trung cấp

 23

- Sơ cấp

 02

hunglv.indembassyhavana.org

Văn phiên bản mới
Công khai tiến độ giải quyết TTHC
Tlỗi viện nhạc, phim

Tlỗi viện ảnh

*

*

°
°
Độ ẩm:%
Gió:Km/H
Giờ
°
Ngày
- °
Trang quản ngại trị

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THƯỜNG XUÂN


indembassyhavana.org.gov.vn
Ghi rõ mối cung cấp tin indembassyhavana.orgLúc desgin lại các đọc tin trường đoản cú Cổng TTĐT