Phòng Văn Hóa Thông Tin Đại Sứ Quán Mỹ

Để đến Hoa Kỳ theo tính chất tạm thời, cùng với mục tiêu phượt, thao tác thời gian ngắn, học hành và Bàn bạc văn hóa.


Bạn đang xem: Phòng văn hóa thông tin đại sứ quán mỹ

*

*

Tổng thống Trump thăm indembassyhavana.org với tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần trang bị nhị cùng với Cộng hòa Dân nhà Nhân dân Triều Tiên


*

Tìm đọc thêm về unique các cơ hội dạy dỗ ĐH sinh sống Hoa Kỳ, các bạn sẽ không kiếm thấy bất kể ở đâu không giống bên trên trái đất.


Xem thêm: 8 Đặc Sản Quà Đặc Sản Việt Nam Lã M Quã  TặNg Ngæ°Á»I Thã¢N

ban ngành chính phủ Hoa Kỳ khác thao tác cùng với toàn nước, một số văn phòng tại những Đại sứ cửa hàng cùng một số trong những trong toàn nước.


*

*


Bài của indembassyhavana.orgmission | 4 Tháng Chín, 2020 | Tìm kiếm: Đông Á cùng Thái Bình Dương, giáo dục và đào tạo, Phòng Thông tin-indembassyhavana.orgạp năng lượng hóa, Thông cáo báo chí truyền thông, Tin tức


Month/Year Tháng Tám 2021Tháng Bảy 2021Tháng Sáu 2021Tháng Năm 2021Tháng Tư 2021Tháng Ba 2021Tháng Một 2021Tháng Mười Hai 2020Tháng Mười Một 2020Tháng Mười 2020Tháng Chín 2020Tháng Tám 2020Tháng Bảy 2020Tháng Sáu 2020Tháng Năm 2020Tháng Tư 2020Tháng Ba 2020Tháng Hai 2020Tháng Một 2020Tháng Mười Hai 2019Tháng Mười Một 2019Tháng Mười 2019Tháng Chín 2019Tháng Tám 2019Tháng Bảy 2019Tháng Sáu 2019Tháng Năm 2019Tháng Tư 2019Tháng Ba 2019Tháng Hai 2019Tháng Một 2019Tháng Mười Hai 2018Tháng Mười Một 2018Tháng Mười 2018Tháng Chín 2018Tháng Tám 2018Tháng Bảy 2018Tháng Sáu 2018Tháng Năm 2018Tháng Tư 2018Tháng Ba 2018Tháng Hai 2018Tháng Một 2018Tháng Mười Hai 2017Tháng Mười Một 2017Tháng Mười 2017Tháng Chín 2017Tháng Tám 2017Tháng Bảy 2017Tháng Sáu 2017Tháng Năm 2017Tháng Tư 2017Tháng Ba 2017Tháng Hai 2017Tháng Một 2017Tháng Mười Hai 2016Tháng Mười Một 2016Tháng Mười 2016Tháng Chín 2016Tháng Tám 2016Tháng Bảy 2016Tháng Sáu 2016Tháng Năm 2016Tháng Tư 2016Tháng Ba 2016Tháng Hai 2016Tháng Một 2016Tháng Mười Hai 2015Tháng Mười Một 2015Tháng Mười 2015Tháng Chín 2015Tháng Tám 2015Tháng Bảy 2015Tháng Sáu 2015Tháng Năm 2015Tháng Tư 2015Tháng Ba 2015Tháng Hai 2015Tháng Một 2015Tháng Mười Hai 2014Tháng Mười Một 2014Tháng Mười 2014Tháng Chín 2014Tháng Tám 2014Tháng Bảy 2014Tháng Sáu 2014Tháng Năm 2014Tháng Tư 2014Tháng Ba 2014Tháng Hai 2014Tháng Một 2014Tháng Sáu 2013Tháng Năm 2013Tháng Tư 2013Tháng Bảy 2012Tháng Sáu 2012Tháng Năm 2012Tháng Chín 2011Tháng Sáu 2011Tháng Tư 2011Tháng Mười Một 2010Tháng Sáu 2010Tháng Ba 2010Tháng Mười 2009Tháng Hai 2009Tháng Chín 2008Tháng Sáu 2008