Quy chế văn hóa công vụ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 20/2019/QĐ-UBND

TP. Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG VỤ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Quy chế văn hóa công vụ

Ban hành tất nhiên Quyết định này Quy chế văn uống hóacông vụ trên các ban ngành, đơn vị chức năng bên trên địa phận tỉnh giấc Hà Tĩnh.

Điều 3. Chánh Văn uống phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND vàUBND tỉnh; Giám đốc những slàm việc, Thủ trưởng các ban, ngành cung cấp tỉnh giấc, những đơn vị sựnghiệp công lập trên địa phận tỉnh; Chủ tịch UBND những thị trấn, đô thị, thị xã;Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân bao gồm liên quan chịutrách nát nhiệm thực hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Vnạp năng lượng chống Chính phủ; Bộ Nội vụ; - Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, những PCT UBND tỉnh; - Các Ban, UBKT, Vnạp năng lượng chống - TU; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đảng ủy Khối các CQ cùng DN tỉnh; - UBMTTQ cùng những đoàn thể CTXH cấp cho tỉnh; - Các cơ sở TW đóng trên địa bàn; - BCĐ Phong trào "Toàn dân đoàn kết kiến thiết đời sống văn hóa"; - Sơ Tư pháp; Báo HT, Đài PTTH tỉnh; - Các Phó VP; - Trung trung ương TT-CB-TH; - Lưu: VT,NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đặng Quốc Khánh

QUY CHẾ

VĂN HÓA CÔNG VỤ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH(Ban hành hẳn nhiên Quyết định số: 20/2019/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 19 tháng tư năm 2019 củaỦy ban quần chúng. # thức giấc Hà Tĩnh)

Cmùi hương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Quy chế này phép tắc mục đích, nguyêntắc triển khai văn hóa truyền thống công vụ; lòng tin, thái độ có tác dụng việc; chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp,lối sống, giao tiếp ứng xử; bộ đồ, lễ phục của cán cỗ, công chức, viên chứcKhi tiến hành trách nhiệm, công vụ và trong quan hệ tình dục xã hội; chính sách tô điểm công sởcùng thi công môi trường thiên nhiên thao tác văn minc trên những ban ngành, đơn vị chức năng bên trên địa bàn tỉnhthành phố Hà Tĩnh.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Các cơ quan hành thiết yếu bên nước,đơn vị chức năng sự nghiệp công lập bên trên địa phận tỉnh giấc TP Hà Tĩnh.

2. Cán bộ, công chức, viên chức trongnhững phòng ban, đơn vị chức năng nguyên tắc tại Khoản 1 Vấn đề này.

3. Khuyến khích các phòng ban, tổ chứcsau đây trên địa bàn tỉnh tỉnh Hà Tĩnh áp dụng các nội dung của Quy chế này để kiến thiết,phát hành các công cụ về văn hóa công vụ tương xứng với đặc điểm hoạt động của cơquan tiền, đối kháng vị:

a) Cơ quan liêu của Đảng Cộng sản ViệtNam, của HĐND, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN, các tổ chức triển khai thiết yếu trị - xãhội, tổ chức làng hội - nghề nghiệp cấp thức giấc, cấp thị trấn, cung cấp xã;

b) Cơ quan liêu của Tòa án quần chúng, Việnkiểm gần kề nhân dân cung cấp tỉnh giấc, cấp huyện.

Điều 3. Giảithích từ ngữ

Trong Quy chế này, Văn hóa công vụđược hiểu: Là một khối hệ thống các cực hiếm niềm tin cùng thứ hóa học tất cả trang phục, lễphục, văn hóa giao tiếp, xử sự, thể hiện thái độ, trách rưới nhiệm, quality làm cho việc; bàitrí văn phòng với tạo môi trường xung quanh văn phòng,... được ra đời vào quá trìnhxây đắp, trở nên tân tiến công vụ, có công dụng lưu lại truyền, ảnh hưởng tâm lý, hành vicủa cán cỗ, công chức, viên chức và được chúng ta thừa nhận, tuân thủ, đẩy mạnh trongchuyển động xúc tiến nhiệm vụ, công vụ vào với ko kể công sở.

Điều 4. Mục đích,chế độ tiến hành văn hóa truyền thống công vụ

1. Mục đích:

a) Bảo đảm tính trang nghiêm cùng hiệuquả hoạt động vui chơi của những ban ngành, đơn vị chức năng trên địa phận thức giấc Hà Tĩnh;

b) Nâng cao văn hóa truyền thống công vụ, góp phầnxuất hiện phong cách ứng xử, lề lối thao tác chuẩn chỉnh mực của đội hình cán cỗ,công chức, viên chức; bảo vệ tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng cồn, minhbạch, hiệu quả vào vận động xúc tiến nhiệm vụ, công vụ; thỏa mãn nhu cầu kinh nghiệm phụcvụ Nhân dân với làng hội.

2. Ngulặng tắc:

a) Xây dựng môi trường văn hóa truyền thống công vụvăn uống minc, tiến bộ gắn thêm cùng với nâng cao đạo đức công vụ, bức tốc kỷ nguyên tắc, kỷcương hành thiết yếu, tương xứng cùng với những chế độ của điều khoản cùng mục đích, trải đời cảibiện pháp hành chính, chủ trương hiện đại hóa nền hành bao gồm nhà nước;

b) Phù phù hợp với truyền thống, bản sắcvăn hóa truyền thống dân tộc bản địa với ĐK tài chính - làng hội của địa pmùi hương, mặt khác đáp ứngthử khám phá hội nhập quốc tế;

c) Phù phù hợp với triết lý phát hành độingũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp hóa, hiện đại;

d) Đảm bảo tuân hành các nguyên tắc củaLuật Cán bộ công chức, Luật Viên chức và những cách thức của pháp luật bao gồm liênquan;

đ) Phù hợp với tính chất, điểm sáng củavận động công vụ; mặt khác chú trọng cho tính chất trong tổ chức, chuyển động củatừng loại hình phòng ban, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

e) Đề cao trách nhiệm của bạn đứngđầu tư mạnh quan lại, đơn vị chức năng vào Việc tổ chức triển khai, triển khai và gương mẫu chấp hành vănhóa công vụ.

Cmùi hương II

TINH THẦN, THÁIĐỘ LÀM VIỆC; CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC

Điều 5. Tinch thần,thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

1. Cán bộ, công chức, viên chức phảitrung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam; đảm bảo danh dự Tổ quốc,lợi ích tổ quốc, dân tộc và đáng tin tưởng cơ quan; kính trọng và tận tụy phục vụ Nhândân.

2. khi tiến hành trách nhiệm, công vụ,cán bộ; công chức, viên chức bắt buộc ý thức rõ về chức trách rưới, trách nhiệm của bảnthân, bao gồm:

a) Phải sẵn sàng chuẩn bị thừa nhận cùng nỗ lực cố gắng hoànthành giỏi số đông trách nhiệm được phân công; ko tuyển chọn chọn địa điểm công tác, lựa chọn việcdễ dàng, quăng quật việc khó khăn. Tâm tiết, tận tụy, gương mẫu mã làm cho tròn chức trách nát, trọng trách đượcgiao; không vướng vào “tứ duy nhiệm kỳ”;

b) Phải gồm ý thức tổ chức kỷ luật; sửdụng tất cả kết quả thời giờ đồng hồ thao tác, dữ thế chủ động phối hợp vào tiến hành nhiệm vụ,công vụ; rời hiện tượng kỳ lạ mức độ vừa phải nhà nghĩa, làm việc qua loa, toàn thể, kémhiệu quả; không thao tác riêng rẽ trong tiếng thao tác hành chính.

c) Giải quyết những hiểu biết, quá trình củabạn dân, thay mặt đại diện tổ chức triển khai đúng công cụ, quy trình;

d) Cán cỗ, công chức, viên chức lãnhđạo ko tận dụng địa chỉ công tác nhằm bổ nhiệm người thân quen; dữ thế chủ động xinthôi giữ lại chức vụ Khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực cùng uy tín;

đ) Chấp hành nghiêm những khí cụ vềcâu hỏi yêu cầu làm cùng ko được gia công khi thi hành trọng trách, công vụ theo lao lý củaLuật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và những điều khoản của quy định tất cả liênquan;

e) Chấp hành nghiêm nội quy, quy chếthao tác và những quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị chức năng.

Điều 6. Chuẩn mựcđạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

1. Cán bộ, công chức, viên chức phảikhông kết thúc học tập nâng cấp năng lực trình độ, nghiệp vụ; tu dưỡng, rèn luyệnvề đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống. Thực hiện nay cần, kiệm, liêm, bao gồm, chí công vô tư; trungthực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu thị thời cơ, sinh sống ích kỷ,ganh ghét, đố kỵ.

2. Cán bộ, công chức, viên chức tuyệtđối không được tđắm đuối gia vào những tệ nạn buôn bản hội, tệ “tmê say nhũng vặt”; ko đượcsử dụng đồ uống có động vào thời hạn thao tác làm việc và tiếng nghỉ trưa; hút thuốcđúng vị trí cơ chế.

3. Cán bộ, công chức, viên chức phảivâng lệnh kỷ chính sách phạt ngôn, chấp hành nghiêm Luật An ninch mạng, không áp dụng mạngxã hội nhằm khai thác, tuyên truyền những đọc tin chưa được kiểm bệnh, phiến diện,một chiều tác động mang lại hoạt động công vụ;

4. Cán bộ, công chức, viên chức phảivâng lệnh chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp mái ấm gia đình và xóm hội, thuần phong mỹ tục, truyền thốngvăn hóa xuất sắc rất đẹp của dân tộc; ko mê tín dị đoan dị đoan cùng bao gồm hành động bội nghịch cảmLúc tsi gia tiệc tùng, lễ hội.

Điều 7. Chuẩn mựcứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với cấp cho trên

1. Tuân thủ lắp thêm bậc hành chính, phụctùng sự lãnh đạo, quản lý và điều hành, cắt cử quá trình của cung cấp trên; không trốn tránh,thoái thác nhiệm vụ; ko siểm nịnh đem lòng vày bộ động cơ không trong trắng. Tôn trọngvới tiến hành nghiêm chế độ báo cáo các bước với cung cấp bên trên.

2. Lúc tiến hành trọng trách, công vụ phảichấp hành đưa ra quyết định của cung cấp quản lý trực tiếp. Trường phù hợp gồm đưa ra quyết định của cấpbên trên cấp thống trị thẳng thì cán cỗ, công chức, viên chức đề nghị triển khai theođưa ra quyết định của cấp gồm thđộ ẩm quyền tối đa, đôi khi gồm trách nát nhiệm report cấpquản lý trực tiếp của mình về bài toán triển khai quyết định đó. lúc thực hiện quyếtđịnh của cung cấp bên trên, trường hợp thấy gồm địa thế căn cứ trái pháp luật bắt buộc report tức thì bởi vănbản với những người ra quyết định, ngôi trường hợp vẫn phải chấp hành đưa ra quyết định thì khôngbuộc phải chịu trách rưới nhiệm về hậu quả của bài toán thực hiện quyết định kia tạo ra.

Điều 8. Chuẩn mựcứng xử của cán cỗ, công chức, viên chức với cung cấp dưới

1. Phân công nhiệm vụ được cho cán bộ,công chức, viên chức cung cấp dưới cụ thể. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thựchiện trách nhiệm, công vụ của cán cỗ, công chức, viên chức cung cấp bên dưới.

2. Gương chủng loại trong lối sinh sống, giao tiếp,ứng xử, chấp hành kỷ cương hành chính cùng nội quy, các quy định nội bộ; duy trì gìncâu kết nội bộ trong phòng ban, đơn vị chức năng.

3. Đối xử dân chủ, bình đẳng đối vớicung cấp dưới; không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; đề xuất tôn trọng, lắng tai ý kiếncủa cấp cho bên dưới. Có phương thức quản lý điều hành tương xứng, phát huy được năng lượng, kinhnghiệm, tính sáng tạo của từng cán cỗ, công chức, viên chức trong đơn vị chức năng. TạoĐK nhằm cấp bên dưới hoàn thành giỏi trọng trách được giao.

4. Phát huy dân chủ, tạo ra điều kiệntrong học hành, nâng cao trình độ, đẩy mạnh sáng tạo độc đáo của cán bộ, công chức,viên chức. Bảo vệ danh dự, quyền và ích lợi đúng theo pháp của cán bộ, công chức,viên chức thuộc quyền thống trị.

5. Công trung ương, một cách khách quan vào thực hiện,Đánh Giá cán bộ, công chức, viên chức ở trong quyền quản lý. Động viên, khen thưởngkịp lúc, xứng danh so với cán bộ, công chức, viên chức và kiên quyết xử lýcác trường hợp phạm luật những hình thức của quy định theo phân cấp cho quản lý cán cỗ,công chức, viên chức.

Điều 9. Chuẩn mựcxử sự của cán bộ, công chức, viên chức cùng với đồng nghiệp

1. Có thể hiện thái độ tôn trọng, niềm tin hợptác, tương trợ vào thực hiện trách nhiệm, công vụ; bảo vệ danh dự uy tín của đồngnghiệp.

2. Thẳng thắn phê bình, nhất quyết đấutrỡ cùng với đều thể hiện sai trái, xấu đi của người cùng cơ quan trong ban ngành, đơnvị; không chạy theo nhà nghĩa thành tựu, không bao trùm điểm yếu, ko bèphái, tạo mất liên kết nội bộ; xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp lành mạnh,trong sạch, gồm lý, bao gồm tình; ko phản ảnh không đúng thực sự về đồng nghiệp nhằm bôinbọn họ danh dự, làm mất đáng tin tưởng của người cùng cơ quan.

Điều 10. Chuẩn mựcứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với những người dân

1. Tại ban ngành làm cho việc:

a) Giải quyết đòi hỏi, các bước củangười dân đúng điều khoản, các bước. Không được tạo khó khăn, phiền lành hà, vòivĩnh, kéo dài thời gian xử lý quá trình của cơ quan, tổ chức với fan dân;không lãnh đạm, vô cảm, thiếu thốn trách rưới nhiệm trước phần đông khó khăn, căng thẳng của ngườidân; không sở hữu và nhận chi phí, gia tài, tiện ích phạm pháp trường đoản cú phía các cơ quan, doanhnghiệp cùng tín đồ dân dưới rất nhiều hình thức; chống chọi, ngăn chặn tệ “tmê mẩn nhũng vặt”.

b) Thái độ kính trọng, lắng tai, tậntình trả lời về tiến trình xử trí quá trình với giải thích cặn kẽ đều thắc mắccủa fan dân;

c) Thực hiện tại “4 xin”: Xin chào, xin lỗi,xin cảm ơn, xin phép; “4 luôn”: Luôn mỉm cười cợt, luôn luôn thanh thanh, luôn lắng tai, luôngiúp đỡ;

d) Nghiêm túc dìm lỗi, dìm khuyếtđiểm, thành khẩn trường đoản cú phê bình, rút tay nghề lúc đặt xảy ra không đúng sót;

đ) Trường vừa lòng đầy đủ kinh nghiệm của ngườidân không thuộc thẩm quyền xử lý của ban ngành thì cán bộ, công chức, viênchức trả lời họ cho đúng đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

2. Tại khu cư dân cùng khu vực công cộng:

a) Tại quần thể dân cư:

Gương chủng loại tiến hành, tuyên ổn truyền, vậnđụng mái ấm gia đình, người thân, bạn dân tsi gia tiến hành chủ trương, đường lối củaĐảng, cơ chế, quy định của Nhà nước và mùi hương ước, quy ước đã có được cơ quanbao gồm thđộ ẩm quyền phê chăm nom.

Không được tổ chức các vận động cướihỏi, câu hỏi tang, mừng tchúng ta, sinh nhật, tân gia, thăng chức, những vận động không giống củabản thân cùng gia đình vì chưng mục đích vụ lợi.

b) Tại chỗ công cộng:

Gương chủng loại chấp hành cùng vận động ngườidân triển khai những nội quy, luật lệ công cộng; ko vi phạm luật các hiện tượng về đạođức, về thuần phong mỹ tục, bản nhan sắc văn hóa dân tộc.

Xem thêm: Sức Hút "Ghê Người" Từ Những Hòn Đá Cảnh Đẹp, Bộ Sưu Tập Đá Cảnh Nghệ Thuật

Không tmê mẩn gia, xúi giục, kích độnghoặc bao che những hành động vi bất hợp pháp lý lẽ của tín đồ khác.

Điều 11. Ngôn ngữ,cách biểu hiện giao tiếp, xử sự với thực hiện năng lượng điện thoại

1. Ngôn ngữ tiếp xúc đề xuất chuẩn chỉnh mực,cụ thể, mạch lạc. Thái độ, tác phong phải vnạp năng lượng minc, lịch sự.

2. khi tiếp xúc qua điện thoại cảm ứng, cánbộ, công chức, viên chức phải xưng tên, dịch vụ, ban ngành, đơn vị chức năng vị trí công tác;hiệp thương ngắn gọn, triệu tập vào câu chữ công việc; điều chỉnh âm lượng giọngnói của mình đầy đủ nghe, rời tác động mang lại các bước của fan xung quanh.

3. Tắt chuông điện thoại thông minh di độngtrong những buổi họp, hội nghị. Trường hợp cần thiết, Việc thực hiện điện thoại thông minh dicồn đề nghị bảo đảm an toàn không tác động đến buổi họp, hội nghị.

Chương thơm III

TRANG PHỤC, LỄPHỤC VÀ THẺ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 12. Trangphục

1. Lúc thực hiện trọng trách, cán bộ,công chức, viên chức đề nghị mặc trang phục lịch lãm, đầu tóc gọn gàng; đi giày hoặcdnghiền bao gồm quai hậu, tương xứng với thời tiết, tính chất quá trình. Khuyến khích cáccơ quan, đơn vị mua sắm đồng phục được cán bộ, công chức.

2. Cán cỗ, công chức, viên chức làmcâu hỏi tại các Trung trung ương Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành thiết yếu côngcung cấp thị trấn, Sở phận Tiếp nhận cùng Trả hiệu quả cấp cho thôn cần mang đồng phục khi thựchiện trách nhiệm, công vụ.

3. Đối với những ngành có quy địnhriêng về khoác đồng phục thì thực hiện theo biện pháp của ngành.

4. Trang phục trên lễ chào cờ đầutháng: Cán cỗ, công chức, viên chức khoác bộ đồ ngành, đồng phục của cơquan, đơn vị chức năng hoặc phái nam mang áo sơ mi màu tươi sáng thắt cravat, quần sẫm màu sắc hoặccomple; đàn bà mặc áo dài truyền thống lâu đời hoặc comple, xiêm y văn phòng. Tùy theo thờingày tiết, những cơ quan, đơn vị chức năng có sự điều chỉnh, nguyên lý thống tuyệt nhất, sinh sản sự trangnghiêm của sự kiện.

Điều 13. Lễ phục

Lễ phục của cán cỗ, công chức, viênchức là phục trang chính thức được áp dụng trong số những sự kiện, sự kiện trọngthể, những cuộc tiếp khách hàng quốc tế.

1. Nam: Bộ comple phái nam, áo sơ ngươi trắngthắt cravat hoặc lễ phục ngành.

2. Nữ: Áo nhiều năm truyền thống lịch sử hoặc bộcomple phái nữ, lễ phục ngành.

Tùy thực trạng khí hậu trên thời điểmtổ chức triển khai hoạt động, người sở hữu trì vận động đưa ra quyết định bài toán sử dụng lễ phục phùphù hợp.

3. Đối với cán cỗ, công chức, viên chứclà bạn dân tộc bản địa tđọc số, xiêm y ngày hội dân tộc được xem là lễ phục.

Điều 14. Thẻ cáncỗ, công chức

1. Cán bộ, công chức, viên chức phảitreo thẻ khi triển khai nhiệm vụ, công vụ.

Chương IV

BÀI TRÍ CÔNG SỞ

MỤC 1. QUỐC HUY,QUỐC KỲ

Điều 15. Treo Quốchuy

Quốc huy được treo trọng thể tạibên trên cổng chủ yếu hoặc tòa đơn vị thiết yếu. Kích cỡ Quốc huy phải phù hợp vớikhông gian treo. Không treo Quốc huy quá cũ hoặc bị nứt. Quốc huy phải đúngtiêu chuẩn về kích cỡ, Color, họa tiết hoa văn đã có được Hiến pháp công cụ.

Điều 16. Treo Quốckỳ

1. Quốc kỳ được treo khu vực trang trọngtrước văn phòng hoặc tòa bên chủ yếu với tại những hội ngôi trường, chống họp Lúc bao gồm nhữngbuổi họp long trọng. Quốc kỳ đề nghị đúng tiêu chuẩn chỉnh về kíchthước, Color đã có được Hiến pháp hình thức.

2. Việc treo Quốc kỳ trong các buổi lễ,đón chào khách hàng quốc tế cần theo đúng khí cụ về nghi lễ nhà nước với đón tiếpkhách hàng quốc tế.

MỤC 2. BÀI TRÍCÔNG SỞ

Điều 17. Biểnthương hiệu cơ quan

Điều 18. Phòng làmviệc

1. Các ban ngành bắt buộc công khai quy địnhlàm việc so với tổ chức triển khai, cá nhân; sơ vật dụng công sở phải để vị trí dễ nhìn, thuận lợiphục vụ đến công tác quản lý và phục vụ khách mang lại liên hệ công tác làm việc. Sơ đồvăn phòng đề nghị biểu hiện rõ các khối hận công ty, những phòng thao tác, chống tiếp dân, khuvực lau chùi và vệ sinh,...

Trong ngôi trường đúng theo sệt biệt: Khách đếnthao tác làm việc là fan tàn tật thì cơ sở có bạn lí giải, giúp sức. Khuyếnkhích những ban ngành thực hiện, tạo ra mặt đường ưu tiên cho tất cả những người khuyết tật đến giao dịch thanh toán.

2. Phòng thao tác đề nghị tất cả đại dương tênghi rõ tên đơn vị chức năng, chúng ta với tên, chức danh cán bộ, công chức, viên chức; phòng cótừ 02 fan trsống lên yêu cầu niêm yết list, dùng cho cán bộ, công chức, viên chứctrước cửa ngõ phòng làm việc. Tại bàn thao tác làm việc phải có biển cả tên và chức danh của cáncỗ, công chức, viên chức.

3. Việc bố trí, trang trí phòng làm việcbắt buộc đảm bảo an toàn gọn gàng, ngăn nắp, thật sạch sẽ, khoa học, phù hợp, vừa thuận tiệntrong công việc, vừa đảm bảo an toàn từng trải về bình an cháy, nổ.

4. Cán cỗ, công chức, viên chức phảibao gồm ý thức duy trì gìn lau chùi môi trường vào phòng thao tác làm việc với trong cơ quan;ko lập bàn thờ tổ tiên, thắp hương; ko làm bếp nướng; nạp năng lượng, uống rượu, bia trong phòngthao tác.

Điều 19. Phòng họpvới hội trường

Bố trí treo Quốc kỳ, cờ Đảng, hình họa hoặctượng Bác Hồ; font, cỡ chữ với vị trí treo khẩu ngữ, băng rôn; bố trí bàn và ghế ởvào chống họp, hội trường đảm bảo phải chăng cùng theo lý lẽ chung.

Điều đôi mươi. Phòngtiếp dân với Quanh Vùng nhằm phương tiện giao thông

Cơ quan bố trí phòng tiếp dân theoquy định; sắp xếp khoanh vùng để phương tiện đi lại giao thông vận tải và đảm bảo bình yên pmùi hương tiệngiao thông vận tải của cán bộ, công chức, viên chức cùng của người cho thanh toán, thao tác làm việc.Không thu tiền phí gửi, đỗ phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức triển khai mang đến thanh toán giao dịch,thao tác làm việc.

Điều 21. Khuôn viên,cây xanh; bậc thang, hiên chạy dọc, quần thể vệ sinh

1. Các cơ quan buộc phải triển khai vănminc, tiết kiệm ngân sách trong việc sắp xếp khuôn viên tLong cây cối. Khi bố trí khuônviên hoa cỏ buộc phải quyên tâm mang đến mỹ quan lại cùng dễ ợt cho công tác làm việc cứu nạn,bay hiểm, phòng cháy, chữa cháy. Cầu thang, hiên chạy dọc, vườn đề nghị đảm bảodọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.

2. Khu vực dọn dẹp nơi công cộng nên cóhải dương chỉ dẫn, biện pháp rõ Quanh Vùng của Nam, Nữ riêng rẽ, được vệ sinh sạch sẽ, cácsản phẩm dọn dẹp vệ sinh yêu cầu đảm bảo an toàn luôn hoạt động xuất sắc.

Cmùi hương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Tráchnhiệm thực hiện

1. Thủ trưởng những ban ngành, đối kháng vị(nằm trong phạm vi điều chỉnh của Quy chế này) tất cả trách rưới nhiệm tổ chức triển khai cửa hàng triệt,tiến hành nghiêm Quy chế này; kiểm tra, tổ chức triển khai review cùng kiểm điểm câu hỏi thựchiện tại, đưa vấn đề tiến hành Quy chế vào tiêu chuẩn Đánh Giá, phân một số loại hàng năm đốicùng với bạn hữu, cán bộ, công chức, viên chức ở trong thđộ ẩm quyền cai quản. Tùy theo đặcthù quá trình, những cơ sở, đơn vị chức năng vận dụng Quy chế này hoặc sản xuất thành quychế riêng cân xứng với kinh nghiệm làm chủ của ngành, cân xứng với chuyển động nghềnghiệp.

2. Ssinh sống Nội vụ - Cơ quan tiền thường trực Cảigiải pháp hành bao gồm tỉnh gồm trách rưới nhiệm xây cất các tiêu chí chnóng điểm việc thựchiện Quy chế Vnạp năng lượng hóa công vụ cùng chỉ dẫn chuyển ngôn từ triển khai Quy chế nàyvào chiến lược kiểm tra, Reviews công tác làm việc cách tân hành thiết yếu thường niên.

3. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dâncấu kết phát hành đời sống văn uống hóa” các cấp cho đưa nội dung triển khai Quy chế nàythành một Một trong những tiêu chuẩn vào vấn đề nhận xét cùng công nhận các phòng ban,đơn vị chức năng giành danh hiệu “phòng ban đạt chuẩn vnạp năng lượng hóa”, “đơn vị chức năng đạt chuẩn văn uống hóa”hàng năm.

4. Ssinh sống Thông tin và Truyền thông, cáccơ quan thông báo báo chí của tỉnh giấc tất cả trách rưới nhiệm tuim truyền, phổ biến sâu rộngcâu chữ Quy chế này cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh biết, thực hiện với đếnNhân dân biết nhằm giám sát và đo lường việc triển khai.

5. Quá trình thực hiện, trường đúng theo cóphần đông sự việc vướng mắc, tạo nên, Thủ trưởng những ban ngành, đơn vị đề đạt về SởNội vụ và để được lý giải, chú ý giải quyết và xử lý theo dụng cụ.

Điều 23. Điềukhoản tmê say chiếu

Trong trường hòa hợp những vnạp năng lượng bạn dạng quy phạmđiều khoản cùng dụng cụ trách rưới nhiệm được dẫn chứng vào Quy chế này còn có sự đổi khác,bổ sung cập nhật hoặc thay thế thì vận dụng theo văn phiên bản quy bất hợp pháp quy định mới./.