Review Cảnh Đẹp Sapa


Vậy sẽ là phần lớn vị trí nào?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thiên nhiên sinh hoạt Tả Van còn khá hoang sơ

Con suối Mường Hoa vào mùa cộng đồng thì nước chảy xiết tuy nhiên những ngày hay nó chảy tương đối hiền đức hòa. Lòng suối rộng lớn với nhiều đá tròn nhẵn yêu cầu rất có thể lội ra tự sướng. Lên film chình ảnh rất đẹp quên sầu.