Tài Liệu Văn Hóa Mỹ

Quý Khách đang coi bản rút ít gọn gàng của tài liệu. Xem cùng thiết lập ngay bạn dạng khá đầy đủ của tư liệu tại đây (1.89 MB, 69 trang )


Bạn đang xem: Tài liệu văn hóa mỹ

AMERICAN CULTURE Teachers: 1. Võ Nguyễn Hồng Lam 2. Lê Hoàng Duy Thuần GEOGRAPHY AND HISTORY How would you define culture? Culture is the characteristics of a particular group of people, defined by everything from language, religion, cuisine, social habits, music và arts…. Today, in the United States as in other countries populated largely by immigrants, the culture is influenced by the many groups of people that now make up the country. Think, pair và share If someone asked you khổng lồ describe your country’s culture, which of these would you mention? Art
Beliefs Cities Climate Customs Dance Food Geography Government History Holidays Houses Literature Music Other?

*
Những giá trị, ý niệm tạo cho nền tảng gốc rễ văn hóa Mỹ 14 327 1
*
NGHIÊN cứu SO SÁNH CHIẾN lược LỊCH sự KHI PHÀN nàn TRONG văn hóa mỹ cùng văn hóa VIỆT 74 486 2
*
Tài liệu CON CHUỘT TRÊN GỐM CỔ TRONG VĂN HÓA MỸ THUẬT DÂN TỘC ppt 5 473 0

Xem thêm: Tổ Chức Lễ Hội Festival : Lễ Hội Mùa Thu, Tổ Chức Lễ Hội, Festival

*
so sánh môi trường xung quanh pháp luật môi trường xung quanh văn hóa mỹ china 45 587 0
*
Văn hoá mỹ thuật quan yếu ko sốt ruột pptx 8 251 0
*
Báo cáo phân tích khoa học: "NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁC LỄ HỘI GẮN LIỀN VỚI DANH NHÂN TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ MỸ" pdf 12 568 0
*
NGHIÊN CỨU TÍNH HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHIM NHƯ MỘT CÔNG CỤ HỖ TRỢ VIỆC DẠY VÀ HỌC BỘ MÔN VĂN HÓA MỸ ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM 3 KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG ppsx 5 526 1