Tình Hình Kinh Tế, Văn Hóa Cham-Pa Lịch Sử 6 Bài 24: Nước Cham

Contents show

Hôm nay, indembassyhavana.org giới thiệu cho các bạn bài: “Nươc Cham – pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X”. Trong bài học này, chúng ta sẽ nghiên cứu và tìm hiểu sự ra đời cũng như tình hình kinh tế, văn hóa Cham – pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X. Liệu so với các nước trước đó, Cham – pa có gì đặc sắc hơn, chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

*

A. Kiến thức trọng tâm

1. Nước Cham – pa độc lập ra đời

Thế kỷ II, nhân dân Tượng Lâm giành độc lập, lập nước Lâm Ấp.Thế kỷ VI, tên nước đổi thành Cham-pa.Lãnh thổ: từ Hoành Sơn đến Phan Rang.Kinh đô: Sin-ha-pu-ra

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

a. Kinh tế:

Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày.Trồng lúa nước, hai vụ/năm; Làm ruộng bậc thang.Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán.

Đang xem: Văn hóa cham-pa lịch sử 6

b. Văn hóa :

Có chữ viết riêng từ thế kỷ IV.Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.Có tục hoả táng, ở nhà sàn, có thói quen ăn trầu cau.Sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các Tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi…Họ có quan hệ gần gũi chặt chẽ từ lâu đời với cư dân Việt.

Xem thêm: Các Lễ Hội Ở Tháp Bà Ponagar Tại Nha Trang, Lễ Hội Tháp Bà Pônagar

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 67 – sgk lịch sử 6

Nhân dân Tượng Lâm đã giành độc lập trong hoàn cảnh nào?Em có nhận xét gì về  quá trình thành lập  và mở rộng nước Cham – pa?
=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 68 – sgk lịch sử 6

Em hãy nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Cham – pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 68 – sgk lịch sử 6

Quan sát hình 53, em có nhận xét gì về nghệ thuật kiến trúc của người Chăm?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 69 – sgk lịch sử

Nước Cham – pa được thành lập và phát triển như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 69 – sgk lịch sử 6

Nêu những thành tựu về văn hóa và kinh tế của Cham – pa?

=> Xem hướng dẫn giải
=> Trắc nghiệm lịch sử 6 bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Một số bài khác

Lịch sử 6: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 10)
Lịch sử 6: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 9)
Lịch sử 6: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 8)
Lịch sử 6: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 7)
Lịch sử 6: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 6)
Lịch sử 6: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 5)
Lịch sử 6: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 4)

Giải các môn học khác

Toán lớp 6
Soạn văn 6
Giải sgk địa lí 6
Lịch sử 6
GDCD 6
Soạn văn 6 tập 2 giản lược
Toán 6 tập 1
Toán 6 tập 2
Soạn văn 6 tập 1 giản lược
Giải sgk GDCD 6
Văn mẫu lớp 6
Giải sgk tiếng Anh 6
Giải sgk sinh học 6
Giải sgk vật lí 6
Tập bản đồ địa lí 6
Soạn văn 6 tập 1
Soạn văn 6 tập 2
Tiếng Anh 6
Toán VNEN lớp 6

Xem thêm: Thanh Minh Trong Tiết Tháng 3 Lễ Là Tảo Mộ Hội Là Đạp Thanh Nghĩa Là Gì

=>Xem nhiều môn hơn

Bình luận

GIẢI LỊCH SỬ 6 – KẾT NỐI TRI THỨC

CHƯƠNG 1. VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ?

Giải lịch sử 6 bài 1: Lịch sử và cuộc sống
Giải lịch sử 6 bài 2: Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử
Giải lịch sử 6 bài 3: Thời gian trong lịch sử
Giải lịch sử 6 bài 4: Nguồn gốc loài người

CHƯƠNG 2. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

Giải lịch sử 6 bài 5: Xã hội nguyên thủy
Giải lịch sử 6 bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Giải lịch sử 6 bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
Giải lịch sử 6 bài 8: Ấn Độ cổ đại
Giải lịch sử 6 bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
Giải lịch sử 6 bài 10: Hy Lạp và La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X

Giải lịch sử 6 bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á
Giải lịch sử 6 bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)
Giải lịch sử 6 bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

Giải lịch sử 6 bài 14: Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc
Giải lịch sử 6 bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
Giải lịch sử 6 bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỷ X
Giải lịch sử 6 bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt
Giải lịch sử 6 bài 18: Bước ngoặt đầu thế kỉ X
Giải lịch sử 6 bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
Giải lịch sử 6 bài 20: Vương Quốc Phù Nam

GIẢI LỊCH SỬ 6 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

CHƯƠNG 1. TẠI SAO CẨN HỌC LỊCH SỬ

Giải lịch sử 6 bài 1: Lịch sử là gì?
Giải lịch sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

CHƯƠNG 2. THỜI KÌ NGUYÊN THỦY

Giải lịch sử 6 bài 3: Nguồn gốc loài người
Giải lịch sử 6 bài 4: Xã hội nguyên thủy
Giải lịch sử 6 bài 5: Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Giải lịch sử 6 bài 6: Ai Cập cổ đại
Giải lịch sử 6 bài 7: Lưỡng hà cổ đại
Giải lịch sử 6 bài 8: Ấn Độ cổ đại
Giải lịch sử 6 bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
Giải lịch sử 6 bài 10: Hy Lạp cổ đại
Giải lịch sử 6 bài 11: La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THỂ KỈ X

Giải lịch sử 6 bài 12: Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á
Giải lịch sử 6 bài 13: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á mười thế kỉ đầu công nguyên

CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

Giải lịch sử 6 bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
Giải lịch sử 6 bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang
Giải lịch sử 6 bài 16: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc
Giải lịch sử 6 bài 17: Đấu tranh bảo tồn và phát triển
Giải lịch sử 6 bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X
Giải lịch sử 6 bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
Giải lịch sử 6 bài 20: Vương quốc Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
Giải lịch sử 6 bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

GIẢI LỊCH SỬ 6 – CÁNH DIỀU

CHƯƠNG 1. VÌ SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ?

Bài 1: Lịch sử là gì?
Bài 2: Thời gian trong lịch sử

CHƯƠNG 2. THỜI NGUYÊN THỦY

Bài 3: Nguồn gốc loài người
Bài 4: Xã hội nguyên thủy
Bài 5: Chuyển biến kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
Bài 7: Ấn Độ cổ đại
Bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
Bài 9: Hy Lạp và La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á ( TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X)

Bài 10: Sự ra đời và phát triển các vương quốc Đông Nam Á
Bài 11: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á

CHƯƠNG 5. NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC

Bài 12: Nhà nước Văn Lang
Bài 13: Nhà nước Âu Lạc

CHƯƠNG 6. THỜI BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC

Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại hong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội của Việt Nam…
Bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu dành độc lập, tự chủ
Bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc

CHƯƠNG 7. VƯƠNG QUỐC CHĂM-PA VÀ VƯƠNG QUỐC PHÙ NAM

Bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
Bài 18: Vương quốc Chăm-pa
Bài 19: Vương quốc Phù Nam

*

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Best post:

5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn

Categories