Văn Hóa Kinh Doanh – Khái Quát Chung Về Và Doanh Nghiệp

Văn hóa kinh doanh là một mặt của văn hóa xã hội, được thể hiện trong lĩnh vực kinh doanh. Văn hóa kinh doanh bao gồm nhiều yếu tố và có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để xây dựng và phát huy vai trò của văn hóa kinh doanh Việt Nam, theo tác giả, cần: Thứ nhất, tạo môi trường thuận lợi để văn hóa kinh doanh Việt Nam hình thành và phát triển; Thứ hai, xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp; thứ ba, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân có văn hóa.

Đang xem: Văn hóa kinh doanh

Những bài học về sự phát triển của các NIC và sự thất bại của một số nước tư bản phát triển trên lĩnh vực kinh tế đã khẳng định sâu sắc vai trò của nhân tố văn hóa. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, xã hội thông tin và kinh tế tri thức, cạnh tranh trên thị trường thực chất là cạnh tranh của văn hóa kinh doanh. Văn hóa kinh doanh ngày càng trở thành một tất yếu, một xu thế khách quan trong xã hội hiện đại. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng không thể đứng ngoài xu thế đó.

Theo nghĩa rộng, văn hóa kinh doanh là một mặt của văn hóa trong xã hội, là văn hóa trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm mọi giá trị vật chất và tinh thần, phương thức và kết quả của hoạt động. Các hoạt động của con người được tạo ra và sử dụng trong quá trình kinh doanh.

*

Các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh

Các yếu tố tạo nên văn hóa kinh doanh

1. triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh là những tư tưởng chỉ đạo và định hướng các hoạt động kinh doanh. Các yếu tố cấu thành của triết lý kinh doanh bao gồm lý tưởng, phương châm, hệ thống giá trị và mục tiêu của công ty. Triết lý kinh doanh được hình thành từ thực tiễn kinh doanh và khả năng khái quát, chiêm nghiệm, kinh nghiệm của các chủ thể kinh doanh. Triết lý kinh doanh là yếu tố cấu thành nên văn hóa kinh doanh. Nó thể hiện tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty. Một doanh nghiệp có nền tảng văn hóa vững chắc thì trước hết phải có triết lý kinh doanh có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Mỗi doanh nghiệp muốn có văn hóa kinh doanh bền vững phải bắt đầu từ yếu tố cơ bản nhất là quan niệm kinh doanh đúng đắn. Làm sao để có quan niệm kinh doanh đúng đắn, phù hợp làm nền tảng cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp là điều không dễ dàng, đòi hỏi tầm nhìn, cái tâm và kinh nghiệm thực tế của chủ thể trải nghiệm. chung.

2. Đạo đức kinh doanh

Văn hóa kinh doanh còn thể hiện ở cách ứng xử, ở phẩm chất đạo đức, tài năng và phong cách của doanh nghiệp. Đó là những phẩm chất đạo đức, như trung thực, tôn trọng mọi người, luôn vươn tới sự hoàn thiện …; Am hiểu thị trường, ngành nghề kinh doanh, khả năng xử lý tốt các mối quan hệ, nhanh nhạy, quyết đoán và thận trọng; là phong cách làm việc, phong cách ứng xử và sinh hoạt, phong cách thể hiện … của doanh nghiệp.

Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như đóng góp đầy đủ vào ngân sách nhà nước, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, tôn trọng các chuẩn mực đạo đức trong quan hệ xã hội, quan hệ kinh doanh, tôn trọng các giá trị truyền thống… cũng là một sắc thái của văn hóa kinh doanh .

3. Văn hóa doanh nhân

Qua quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, văn hóa của người lãnh đạo sẽ được phản ánh trên văn hóa kinh doanh. Những gì một nhà lãnh đạo quan tâm, khuyến khích làm, cách một nhà lãnh đạo đánh giá, khen thưởng hay khiển trách nhân viên sẽ thể hiện tư duy và hành vi của họ và điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc. của tất cả nhân viên cấp dưới.

Xem thêm: Tạo Thế Cây Sung Cảnh Đẹp – Top 10 Cây Sung Bonsai Dáng Đẹp Nhất

Doanh nhân là người có vai trò quyết định đối với văn hóa kinh doanh thông qua việc kết hợp hài hòa các lợi ích để đưa doanh nghiệp trở thành ngôi nhà và vận mệnh chung của mọi người.

4. Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp tạo nên nét đặc trưng của văn hóa kinh doanh: mỗi doanh nghiệp có một đặc điểm kinh doanh riêng và chính văn hóa doanh nghiệp tạo nên sự khác biệt đó. Giá trị cốt lõi, thói quen hay cách thức hội họp, đào tạo, thậm chí là đồng phục, cách giao tiếp… đã tạo nên nét văn hóa kinh doanh riêng cho mỗi doanh nghiệp. Rõ ràng đây là điều vô cùng quan trọng, giữa hàng nghìn, hàng vạn doanh nghiệp trên thị trường, có một đặc điểm riêng sẽ giúp doanh nghiệp trở nên nổi bật, dễ dàng nhận diện và có vị trí tốt trong tâm trí khách hàng. hàng hóa và đối tác. Khả năng kinh doanh, cũng như danh tiếng của doanh nghiệp cũng được phát huy.

5. Văn hóa ứng xử trong kinh doanh

Văn hóa kinh doanh còn thể hiện ở sự trao đổi, giao tiếp trong kinh doanh. Đó là quan hệ giữa người bán và người mua, văn hóa trong giao tiếp với khách hàng để tạo hứng thú cho họ; đó là thái độ đối với đối tác kinh doanh, với đối thủ cạnh tranh; Đó là văn hóa trong đàm phán ký kết hợp đồng thương mại, văn hóa trong việc soạn thảo các thông điệp quảng cáo… Đó còn là sự giao lưu văn hóa giữa các vùng, miền của mỗi quốc gia và giữa các quốc gia.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, cạnh tranh trên thị trường thực chất là cạnh tranh của văn hóa kinh doanh. Văn hóa kinh doanh ngày càng trở thành một tất yếu, một xu thế khách quan trong xã hội hiện đại.

Phải bằng các biện pháp giáo dục, đào tạo, nâng cao kiến ​​thức văn hóa cho doanh nhân để giúp họ nâng cao nhận thức và hành động. Phải thông qua các chương trình văn học nghệ thuật, thông tin trực quan, giải trí, du lịch, câu lạc bộ… để giáo dục những người làm kinh doanh, nhất là những người chủ chốt.

Xem thêm: Báo Cáo Thành Tích Gia Đình Văn Hóa Năm 2018, Báo Cáo Tóm Tắt Thành Tích Gia Đình

Văn hóa kinh doanh là một giá trị tất yếu của hoạt động kinh doanh. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập, việc xây dựng và phát huy văn hóa kinh doanh là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không kém phần khó khăn. Văn hóa kinh doanh Việt Nam là một giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam. Ngày càng được khẳng định là nguồn lực nội sinh của sự phát triển kinh tế Việt Nam. Quá trình khơi dậy và phát huy văn hóa doanh nhân Việt Nam là một sự nghiệp lớn đòi hỏi phải phát huy cao độ văn hóa lãnh đạo, văn hóa quản lý, không ngừng nâng cao văn hóa doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ. doanh nhân với văn hóa.

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Best post:

5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn

Categories