Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An Năm 2021, Văn Hóa Nghệ An

A. GIỚI THIỆU

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian tuyển sinh

– Lịch thi các ngành năng khiếu:

2. Hồ sơ xét tuyển

– Hệ Cao đẳng:

Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng);Học bạ THPT (bản sao có công chứng);CMND (bản sao có công chứng);Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);Hai (02) ảnh cỡ 3×4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

Đang xem: Văn hóa nghệ thuật nghệ an

– Hệ Trung cấp (2 năm):

Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng);Học bạ THPT (bản sao có công chứng);CMND (bản sao có công chứng);Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);Hai (02) ảnh cỡ 3×4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

– Hệ Trung cấp (3 năm):

Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (bản sao có công chứng);Giấy khai sinh hoặc CMND (bản sao có công chứng);Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);Hai (02) ảnh cỡ 3×4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

-Hệ Trung cấp (6 năm):

Học bạ Tiểu học hoặc THCS (bản sao có công chứng);Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);Hai (02) ảnh cỡ 3×4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

Lệ phí xét tuyển, thi tuyển:

– Đối với hệ Cao đẳng:

+ Xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ

+ Thi tuyển kết hợp xét tuyển: 330.000đ/hồ sơ

– Đối với hệ Trung cấp: 300.000đ/hồ sơ

3. Đối tượng tuyển sinh

Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.Hệ Trung cấp: Hệ 2 năm yêu cầu tốt nghiệp THPT, Hệ 3 năm yêu cầu tốt nghiệp THCS, hệ 6 năm yêu cầu học hết lớp 4 (Riêng ngành Thanh nhạc chỉ tuyển học sinh từ 15 tuổi (lớp 11) trở lên).

4. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trên toàn quốc.

Xem thêm: Chuỗi Nhà Hàng Đặc Sản Trần Hà Nội Này, Bạn Chưa Đến Hà Nội, Chuỗi Nhà Hàng Đặc Sản Trần

5. Phương thức tuyển sinh

5.1. Hệ Cao đẳng

a. Đối với các ngành khối Văn hóa, Du lịch thực hiện phương án xét tuyển điểm trung bình chung năm học lớp 12, tổng điểm 3 môn đạt từ 15.0 điểm trở lên và các môn đạt từ 5.0 điểm trở lên.

b. Đối với các ngành khối Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật) thực hiện theo phương án xét tuyển kết hợp với thi tuyển:

– Xét điểm Trung bình chung môn Ngữ văn năm học lớp 12 ở THPT.

– Thi tuyển 2 môn năng khiếu.

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

+ Điểm Trung bình chung môn Ngữ văn năm học lớp 12 phải đạt từ 5.0 điểm trở lên;

+ Tổng điểm 3 môn đạt 15.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) và không có môn nào bị điểm 0 (không).

5.2. Hệ trung cấp: Thi tuyển

– Đối tượng: Hệ 2 năm yêu cầu tốt nghiệp THPT, Hệ 3 năm yêu cầu tốt nghiệp THCS, hệ 6 năm yêu cầu học hết lớp 4 (Riêng ngành Thanh nhạc chỉ tuyển học sinh từ 15 tuổi (lớp 10) trở lên).

Xem thêm: Bài Phát Biểu Ôn Lại Truyền Thống Lịch Sử Ngày 26 3, Lịch Sử Ðoàn Tncs Hồ Chí Minh

– Thi các môn năng khiếu.

6. Học phí

(Áp dụng định mức học phí năm học 2020 – 2021)

TT Ngành học Chế độ ưu đãi đặc thù Học phí/1 tháng Học phí/1 kỳ
I Hệ Cao đẳng
1 Quản lí Văn hóa 740 3.700.000
2 Khoa học Thư viện 740 3.700.000
3 Hướng dẫn viên Du lịch 900 4.500.000
4 Quản trị nhà hàng 900 4.500.000
5 Quản trị khách sạn 900 4.500.000
6 Quản trị lữ hành 900 4.500.000
7 Kỹ thuật chế biến món ăn 900 4.500.000
8 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Trợ cấp 270 1.350.000
9 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 900 4.500.000
10 Thanh nhạc Trợ cấp 900 4.500.000
11 Đồ họa Trợ cấp 900 4.500.000
12 Hội họa Trợ cấp 900 4.500.000
II Hệ Trung cấp
1 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ 2 năm, 3 năm, 6 năm, văn bằng 2) Trợ cấp Miễn
2 Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm) Trợ cấp Miễn
3 Biểu diễn nhạc cụ truyển thống (hệ 3 năm, 6 năm) Trợ cấp Miễn
4 Thanh nhạc (hệ 3 năm) Trợ cấp 780 3.900.000
5 Thanh nhạc (hệ 3 năm – người tốt nghiệp THCS học tiếp lên) Trợ cấp Miễn
6 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ 3 năm) 780 3.900.000
7 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ 3 năm – người tốt nghiệp THCS học tiếp lên) Miễn
8 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ 6 năm) 780 3.900.000
9 Hội họa (hệ 3 năm) Trợ cấp 780 3.900.000
10 Hội họa (hệ 3 năm – người tốt nghiệp THCS học tiếp lên) Trợ cấp Miễn
11 Hội họa (hệ 6 năm) Trợ cấp 780 3.900.000

II. Các ngành tuyển sinh

STT Ngành/Nghề đào tạo Mã ngành/Nghề Mã tổ hợp môn Môn thi/ xét tuyển Chỉ tiêu
I Hệ Cao đẳng: 210
1 Quản lí Văn hóa 6340436 15
2 Khoa học Thư viện 6320216 15
3 Hướng dẫn du lịch 6810103 15
4 Quản trị nhà hàng 6810206 15
5 Quản trị khách sạn 6810201 15
6 Quản trị lữ hành 6810104 15
7 Kỹ thuật chế biến món ăn 6810207 25
8 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 6210216 20
9 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 6210217 20
10 Thanh nhạc 6210225 Văn, Thẩm âm, Hát (hệ số 2) 25
11 Đồ họa 6210104 15
12 Hội họa 6210103 15
II Hệ Trung cấp: 210
1 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ: 2 năm,3 năm,6 năm, văn bằng 2) 5210207 Thẩm âm, Múa (hệ số 2) 50
2 Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm) 5210202 Thẩm âm, Hát dân ca (hệ số 2) 25
3 Thanh nhạc (hệ 3 năm) 5210225 Thẩm âm, Hát (hệ số 2) 25
4 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (hệ 3 năm,6 năm) 5210216 40
5 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ 3 năm,6 năm) 5210217 40
6 Hội họa (hệ 3 năm,6 năm) 5210103 H00 Vẽ màu, Hình họa (hệ số 2) 30

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

I. Hệ cao đẳng

Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Kết quả THPT QG

Xét học bạ

Kết quả THPT QG

Xét học bạ

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

20

20

Thanh nhạc

20

20

21,5

21,5

Sư phạm Âm nhạc

20

20

21,5

21,5

Sư phạm Âm nhạc (Chuyên ngành: Sư phạm Nhạc- Họa Mầm non)

15

15

Sư phạm Mỹ thuật

20

20

Đồ họa

20

20

II. Hệ Trung cấp

Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

15

15

Nghệ thuật biểu diễn dân ca

15

15

Thanh nhạc

15

15

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

15

15

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

15

15

Hội họa

15

15

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

*

Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An

*

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An

*

Lễ tổng kết các lớp năng khiếu trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Best post:

5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn

Categories