VIẾT VỀ LỄ HỘI BẰNG TIẾNG ANH LỚP 8 CÓ DỊCH

Unit 5: Festivals in Viet Nam – Lễ hội nghỉ ngơi đất nước hình chữ S – Skills 2 trang 55 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 bắt đầu. Bây tiếng áp dụng ghi chú nhằm viết một bài xích về liên hoan này cho trang web của trường. Nhớ thêm ngẫu nhiên trường đoản cú links bên dưới để triển khai thành câu ghép và câu phức.

Bạn đang xem: Viết về lễ hội bằng tiếng anh lớp 8 có dịch


1. Làm theo cặp. Miêu tả tnhãi con cùng câu trả lời dưới.

1. Ai là thánh Gióng?

He is considered a mythical nhân vật because he grew from 3 year-old child inkhổng lồ a giant overnight.

Anh ấy là 1 anh hùng thần thoại cổ xưa chính vì anh ấy béo lèn xuất phát điểm từ một đứa nhỏ nhắn 3 tuổi thành một bạn khổng lồ vào một đêm.

2. Anh ấy làm cái gi cho quốc gia?

He defended the country from foreign invaders – the An.

Anh ấy bảo đảm nước nhà khỏi giặc ngoại xâm – giặc Ân.

2. Nghe một hướng dẫn viên đứa thông báo về Lễ hội Gióng và khoanh tròn câu vấn đáp đúng A, B, hoặc C.

Clichồng tại đây để nghe:

1. Lễ hội Gióng được tố chức sinh hoạt huyện Sóc Sơn, thủ đô hà nội. (B. Soc Son)

2. Lễ hội này được tố chức đế tưởng nhớ Thánh Gióng bạn đã tiến công giặc Ân. (A. the An)

3. Lễ hội được tổ chức triển khai từ ngày 6-12 tháng 4 Âm Lịch. (C. from the 6th to lớn the 12th of the 4th lunar month)

3. Nghe bài xích nói đợt nữa cùng viết câu vấn đáp mang đến câu hỏi bên dưới.

Clichồng tại đây nhằm nghe:

1. Thánh Gióng khác hầu như anh hùng không giống sinh sống toàn quốc như vậy nào?

He is a mythical anh hùng, who grew from a three-year-old child inlớn a giant overnight.

Anh ấy là một hero thần thoại bạn nhưng mà mập lên từ 1 đứa bé bỏng 3 tuổi thành một tín đồ kếch xù trong một đèm.

2. Sự sẵn sàng mang đến liên hoan ban đầu Khi nào?

The preparation begin one month before the festival.

Sự chuẩn bị bắt đầu 1 mon trước lề hội.

3. Loại nghi lễ như thế nào diễn ra sau dám rước?

A religious ceremony. Một nghi lễ tôn giáo.

4. Điều gì xẩy ra Lúc tối xuống?

There is a cheo play performance. Có một biểu diễn chèo.

5. Lễ hội này đặc biệt như thế nào?

This festival shows the love for our motherlvà and the preservation of our cultural heritage. Lễ hội này diễn đạt tình yểu đất chị em với sự bảo đảm của di tích văn hóa truyền thống.Quảng cáo

Audio script:

The Giong festival is celebrated every year in Phu Linh Commune. Soc Son District, Ha Noi. This festival commemorates the hero, Saint Giong. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. He is worshipped for defending the country from foreign invaders — the An.

Although this festival is held from the 6th lớn the 12th day of the 4th lunar month, people start preparing traditional clothing for the procession and for various festival performances one month beforehvà. During the festival, the procession starts at the Mother Temple & goes to lớn Thuong Temple where a religious ceremony is performed. When night falls, a cheo play is performed. Then the festivities over with a thanksgiving procession on the 12th.

This festival shows our love for the motherlvà và the preservation of our cultural heritage.

4. Làm theo cặp. Thảo luận cùng với bạn học về liên hoan sinh hoạt đất nước hình chữ S cơ mà mình muốn độc nhất. Sử dụng lưới tự bên dưới để ghi crúc.

I like the Hung King Temple festival.

Tôi đam mê liên hoan tiệc tùng Đền Hùng It’s held in Phu Tho Province.

Xem thêm: Bài Tiểu Luận Văn Hóa Việt Nam, Luận Văn Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam

Nó được tổ chức triển khai sinh hoạt tỉnh giấc Prúc Tchúng ta.

It’s held on 8th khổng lồ 11th of the third lunar month.

Nó được tổ chức từ ngày 8 mang đến ngày 11 mon Ba Âm lịch.

It commemorates the merit of Hung Kings.

Nó tưởng niệm công phu Vua Hùng.

It worships Hung Kings.

Nó thờ cúng Vua Hùng.

It’s impressive sầu because there are many people joining it.

Nó khiến tuyệt hảo vày có khá nhiều tín đồ tsay đắm gia.

The main activities are: offering lớn Hung Kings, bamboo swings, Licsl dances, wrestling & xoan singing performances.

Những chuyển động bao gồm nlỗi lễ dưng vua Hùng, cánh tre, múa sư tử, đâm thiết bị với miêu tả hát xoan.

I lượt thích this festival because it is so meaningful.

Tôi say mê liên hoan này cũng chính vì nó rất ý nghĩa sâu sắc.

I also like it because they are so jovful.

Tôi cùng thích nó bởi vì nó thú vui.

5. Bây tiếng sử dụng ghi chú nhằm viết một bài về tiệc tùng, lễ hội này đến website của ngôi trường. Nhớ thêm bất kỳ trường đoản cú links dưới để triển khai thành câu ghép với câu phức.

This festival is Ooc bom boc. It’s held by our ethnic group in Soc Trang on the 14th and 15th evenings of the 10th lunar month. We worship OUT Moon God at the festival. We thank hyên ổn because he gives us good harvest and plenty of fish in the rivers.

There are many activities: first we have sầu a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagodomain authority. When the moon appears, the old pray khổng lồ the Moon God & the children raise their elapsed hands lớn the moor. The offerings are green rice flakes, coconuts, potatoes and pia cakes. Then we float beautiful paper lanterns on the river, and the next evening, we hold thrilling dragon boat races.

Lễ hội này là Ooc bom boc. Nó được tổ chức vày đội dân tộc của Shop chúng tôi sống Sóc Trăng vào trong ngày 14 và 15 mon 10 Âm định kỳ. Chúng tôi thờ Thần Mặt trăng làm việc tiệc tùng. Chúng tôi tạ ơn ngài chính vì ngài đem về cho chúng tôi vụ mùa tốt cùng các cá bên trên sông. Có các hoạt động: trước tiên Cửa Hàng chúng tôi có nghi lễ thờ tự ở nhà, dưới cống vòn tre hoặc sinh sống chùa. Lúc phương diện trăng xuất hiện, tín đồ già nguyện cầu cùng với Thần Mặt trăng với đàn ttốt chấp tay hướng về phương diện trăng. Lễ thiết bị là cgầy gạo xanh, dừa, khoai tây vả bánh bía. Sau đó công ty chúng tôi thả gần như đèn giấy xinh đẹp bên trên sông, đêm kế, Cửa Hàng chúng tôi tổ chức đua thuyền rồng.