VIẾT VỀ LỄ HỘI NẤU CƠM BẰNG TIẾNG ANH

2. Viết một phiên bản report tương tự như về một liên hoan tiệc tùng em new tmê man gia. Những câu vấn đáp của rất nhiều câu hỏi tiếp sau đây để giúp em.

Bạn đang xem: Viết về lễ hội nấu cơm bằng tiếng anh


*

*

Lời giải bỏ ra tiết:

Hướng dẫn giải:

The Rice-cooking Festival

by Festival Councilor Pđam mê Phuong Linh

This report shows how the (1) rice-cooking festival was held.

The festival was held in the communal house yard about (2) one kilometeraway from a river. There were three competitions: (3) water-fetching, fire-making and rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching condemo one person from each team had khổng lồ (4) run khổng lồ the river to get the (5) water.

In the fire-making conchạy thử two team members had khổng lồ make a fire in the (6) traditional way. They tried to rub pieces of (7) bamboo together khổng lồ make the fire.

(8) Six people from each team took part in the rice - cooking conchạy thử. They had to lớn (9) separate the rice from the husk & then cook the rice.

After the three contests, all points were (10) added và the Thon Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

Xem thêm: Các Giá Trị Truyền Thống Dân Tộc, Truyền Thống Dân Tộc

Tạm dịch:

Lễ hội làm bếp cơm

viết vày member Hội đồng Phạm Phương thơm Linh

Báo cáo này nói về tiệc tùng, lễ hội làm bếp cơm trắng đã làm được tổ chức thế nào.Lễ hội được tổ chức tại sân đình cách dòng sông khoảng chừng một cây số trường đoản cú. Có bố cuộc thi: đem nước, team lửa với nấu ăn cơm. Lễ hội diễn ra vào một ngày.

Trong cuộc thi mang nước, một bạn từ bỏ từng team đề nghị chạy ra sông để mang nước.Trong cuộc thi team lửa, hai thành viên vào nhóm buộc phải nhóm lửa Theo phong cách truyền thống. Họ cố gắng ma gần cạnh đều miếng tre lại cùng nhau để tạo nên ngọn gàng lửa.Sáu người tự mỗi nhóm tmê mệt gia cuộc thi nấu bếp cơm. Họ phải tách bóc gạo thoát khỏi trấu và kế tiếp nấu nướng cơm.Sau cha cuộc thi, tất cả những điểm số được cùng vào cùng nhóm Thôn Triệu đang giành được giải thưởng phệ. Lễ hội thật hoàn hảo.


Bài 2


2. Write a similar report on a festival you joined recently. The answers khổng lồ the questions below can help you.

(Viết một phiên bản report tương tự về một liên hoan em bắt đầu tsi gia. Những câu trả lời của các câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.)

a) What is the name of the festival?

b) Where was the festival held?

c) How long did the festival last?

d) How many activities were there? Were there any competitions?

e) How were the activities organized?

f) How many people took part in each activity?

g) What did you think about the festival?


Lời giải đưa ra tiết:

Hướng dẫn giải:

The Perfume Pagoda festival

This report shows how the Huong Pagodomain authority festival is held.

The Huong Pagodomain authority & the Huong Tich cave sầu are the famous scenic spots of Viet Nam. The Huong Pagodomain authority festival lasts from the 6th day of the 1st month lớn the over of the 3rd month of the lunar calendar. People conduct rồng dance in the yard of Trinch pagodomain authority và sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son, Long Van. The festival is most crowded from the 15th - 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The mountainous path leading from Ngoách pagoda khổng lồ Trong pagoda is full of visitors coming up and down. A pilgrimage to the Huong Pagoda is not only for religious reasons but also khổng lồ see the numerous natural shapes that are typical of the landscape và the buildings that are valuable artifacts of the nation.

Tạm dịch:

a) Tên của liên hoan tiệc tùng là gì?b) Lễ hội được tổ chức làm việc đâu?c) Lễ hội kéo dãn bao lâu?d) Có bao nhiêu hoạt động làm việc đó? Có ngẫu nhiên cuộc thi như thế nào không?e) Các hoạt động được tổ chức triển khai như thế nào?f) Có bao nhiêu fan tmê say gia vào từng hoạt động?g) Em suy nghĩ gì về lễ hội?

Lễ hội chùa Hương

Báo cáo này nói đến liên hoan tiệc tùng chùa Hương được tổ chức triển khai ra sao.

Ca dua Hương với đụng Hương Tích là hầu hết thắng chình họa khét tiếng của toàn quốc. Lễ hội ca dua Hương kéo dãn dài từ ngày 6 tháng 1 mang lại vào cuối tháng 3 âm lịch. Người ta tổ chức múa rồng trong Sảnh đền rồng Trình và lái thuyền tôn thất. Lễ hội được tổ chức triển khai trên 3 địa điểm: Hương Tích, Tuyết Sơn, Long Vân. Lễ hội đông nghịt nhất từ thời điểm ngày 15 mang đến ngày 20 tháng 2 âm lịch vày thời hạn này là thiết yếu hội. Con con đường núi dẫn trường đoản cú chùa Ngoài cho cvào hùa Trong có không ít du khách tăng lên và giảm xuống. Một cuộc hành hương mang lại ca tòng Hương không chỉ có do lý do tôn giáo mà còn để thăm quan tương đối nhiều thắng chình ảnh như cảnh quan tự nhiên và thoải mái với những tòa nhà thấy nhiều những thiết kế tự nhiên nổi bật của phong cảnh và những tòa bên là những bảo vật vô giá của đất nước.