Việt Về Lễ Hội Ở Việt Nam Bằng Tiếng Anh Về Lễ Hội Ở Việt Nam

(Free Appvn)Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về lễ hội ở Việt Nam sẽ giúp cho bạn có thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm thực tiễn hơn. Thông qua đó,..

*

*

” />Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về lễ hội ở Việt Nam

Bài viết nên đọc :

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về lễ hội ở Việt Nam sẽ giúp cho bạn có thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm thực tiễn hơn. Thông qua đó, người học ngoại ngữ có cơ hội trau dồi và rèn luyện kỹ năng viết của mình. Điều này sẽ giúp bạn tăng thêm điểm trong những kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Hãy cùng indembassyhavana.org khám phá những bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về lễ hội ở Việt Nam dưới đây nhé.Bạn đang xem: Viết đoạn văn bằng tiếng anh về lễ hội ở việt nam

*

#1 Đoạn văn bằng tiếng anh về lễ hội ở Việt Nam

Tet, also known as Lunar new year festival, is the biggest traditional festival in Viet Nam. Tet is usually from the end of January to early February. Before Tet, Vietnamese prepare many things for the three main days. They clean their house and decorate with flowers such as kumquat tree or peach blossom. A huge amount of food will be bought before Tet for making traditional dishes. Banh Chung, Banh Tet, Gio cha, Xoi and Mut, …and candies are the foods that must have on Tet holidays. During Tet, people visit their relatives’ homes and give wishes.

Đang xem: Việt về lễ hội ở việt nam bằng tiếng anh

However, the Vietnamese believe that the first visitor a family receives in the year determines their fortune for the entire year, people never enter any house on the first day without being invited first. Another custom is giving lucky money, which is put into a red envelope as a symbol of luck and wish for a new age. Traditionally, elders will give lucky money to children and the oldest people in the family.

However, nowadays, people can give it to anyone including friends, parents, neighbors,… Besides, Vietnamese usually go to pagodas or temples to pray for health, wealth, success,… To Vietnamese, Tet is the happiest time of all year around, members in a family can gather together, which is a meaningful messages of Lunar New year festival. All in all, Tet is all about back to origins, be good to others, enjoy the precious moment, and wish for the best to come.

Dịch:

Tết, hay còn gọi là Tết Nguyên đán, là lễ hội truyền thống lớn nhất của Việt Nam. Tết thường từ cuối tháng Giêng đến đầu tháng Hai. Trước Tết, người Việt chuẩn bị nhiều thứ cho ba ngày chính. Họ dọn dẹp nhà cửa và trang trí bằng các loại hoa như cây quất, hoa đào. Một lượng lớn thực phẩm sẽ được mua trước Tết để làm các món ăn truyền thống. Bánh chưng, bánh tét, Giò chả, Xôi, Mứt,… và bánh kẹo là những thực phẩm nhất định phải có trong ngày Tết. Trong dịp Tết, mọi người đến thăm nhà người thân và gửi lời chúc.

Tuy nhiên, người Việt tin rằng vị khách đầu tiên mà một gia đình tiếp đón trong năm sẽ quyết định vận may của cả năm, mọi người không bao giờ vào nhà nào trong ngày đầu tiên mà không được mời trước. Một phong tục khác là phong bao lì xì được cho vào phong bao đỏ như một biểu tượng của sự may mắn và cầu mong một tuổi mới. Theo truyền thống, những người lớn tuổi sẽ lì xì cho trẻ em và những người lớn tuổi nhất trong gia đình.

Tuy nhiên, ngày nay người ta có thể tặng cho bất cứ ai kể cả bạn bè, cha mẹ, hàng xóm,… Ngoài ra, người Việt Nam thường đi lễ chùa để cầu sức khỏe, giàu sang, thành đạt,… Đối với người Việt Nam, Tết là thời điểm vui nhất trong năm, các thành viên trong một gia đình có thể quây quần bên nhau, đó là thông điệp ý nghĩa của Tết đoàn viên. Tựu chung lại, Tết là hướng về cội nguồn, đối xử tốt với người khác, tận hưởng khoảnh khắc quý giá và cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

*

#2 Viết về lễ hội chọi trâu bằng tiếng anh

Buffalo fighting is a unique and traditional festival of people in Do Son District, Haiphong City. This festival is not only associated with Water Goddess worshiping and sacrificing custom but also expressed bravery, chivalry, and risk-taking spirit of people in the coastal city of Haiphong. The festival is annually and officially operated on the 9th day of the 8th month in Vietnamese Lunar Calendar.

However, its preparation takes participants nearly a year to process. From choosing the right buffaloes to buy, raising and training them—all of which require hard work and ongoing effort. For example, selection of fighting buffaloes only must be in great meticulosity as they must meet a wide range of requirements: at least 4 or 5 years old, wide chest, bow-shape horns, toned thighs, and long tail. Also, these buffaloes are kept separately from normal ones, and so on.

The festival derives from the belief of Do Son’s locals that buffalo fighting is in favor of their guardian gods and hence a continuity of this activity brings them safe voyages, abundant crops as well as healthy and wealthy people—signs of prosperity and happiness.

Dịch:

Chọi trâu là lễ hội truyền thống và độc đáo của người dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Lễ hội này không chỉ gắn với tục thờ Thủy thần mà còn thể hiện tinh thần dũng cảm, nghĩa hiệp, dám mạo hiểm của người dân thành phố biển Hải Phòng. Lễ hội được tổ chức hàng năm và chính thức hoạt động vào ngày 9 tháng 8 theo Âm lịch Việt Nam.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của người tham gia phải mất gần một năm. Từ việc chọn những con trâu phù hợp để mua, nuôi và huấn luyện chúng – tất cả đều đòi hỏi sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Ví dụ, việc lựa chọn trâu chọi chỉ phải hết sức tỉ mỉ vì chúng phải đáp ứng nhiều yêu cầu: ít nhất 4 hoặc 5 tuổi, ngực rộng, sừng hình cánh cung, đùi săn chắc, đuôi dài. Ngoài ra, những con trâu này được nuôi riêng với những con bình thường, v.v.

Lễ hội bắt nguồn từ niềm tin của người dân Đồ Sơn rằng chọi trâu là để phù hợp với các vị thần hộ mệnh của họ và do đó, hoạt động này liên tục mang lại cho họ những chuyến đi an toàn, mùa màng bội thu cũng như người dân khỏe mạnh và giàu có – dấu hiệu của sự thịnh vượng và hạnh phúc.

*

#3 Đoạn văn viết bằng tiếng Anh về lễ hội đua thuyền

Boat racing festival is a typical festival with the spirit of the Vietnamese nation. I once saw a very special boat racing festival. The festival held on campus which has a large lake suitable for taking place.

Wooden dragon boats are beautifully sculpted and painted in brilliant colors. There is a yellow one, a red one, and a blue one, depending on the interests of each team. The boat operators also wear special and brilliant clothes. When the flagger signals, the teams to start the race. Then the strong arms began to pull up to steer the boat forward. Quickly, the boats rushed forward.

The race was extremely intense because the teams were extremely equal. But finally there was a better team and won. After that, they all smiled because this is just a game and they tried their best. Boat racing is in need of a high team spirit, everyone’s effort. The boat racing festival is not only entertaining, but it also has deep values ​​of humanity and teaching for each of us.

Dịch:

Lễ hội đua thuyền là một lễ hội tiêu biểu, mang tinh thần của dân tộc Việt Nam. Có lần tôi được xem một lễ hội đua thuyền rất đặc sắc. Lễ hội được tổ chức trong khuôn viên có hồ nước rộng rất thích hợp để diễn ra.

Cuộc đua diễn ra vô cùng gay cấn bởi các đội vô cùng ngang tài ngang sức. Nhưng cuối cùng đã có một đội chơi tốt hơn và giành chiến thắng. Sau đó, tất cả đều mỉm cười vì đây chỉ là một trò chơi và họ đã cố gắng hết sức mình. Đua thuyền rất cần tinh thần đồng đội cao, sự chung sức của mọi người. Lễ hội đua thuyền không chỉ mang tính chất giải trí mà nó còn mang giá trị nhân văn sâu sắc và răn dạy đối với mỗi chúng ta.

Xem thêm: Các Món Đặc Sản Hà Nội Làm Quà, 10 Đặc Sản Hà Nội Làm Quà Nên Mua Khi Ra Thủ Đô

#4 Đoạn văn viết về Tết Trung Thu

The Mid-Autumn Festival is an important traditional holiday in my country. Mid-Autumn festival is celebrated not only in Vietnam but also in some other parts of Asia as well, such as China, Japan or Korea. And it is often celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar with full moon at night.

In the past, on this day the moon was brightest and roundest which represented the family reunion or gatherings. Therefore, families and friends often came together or harvested crops for the festival. Nowadays, Mid – Autumn Festival is mainly for young children in Vietnam to enjoy the best time of the year. But not only can children celebrate this day but also adults can, adults who wish to have a chance to remind their childhood and feel young again.

Dịch:

Tết Trung thu là một ngày lễ truyền thống quan trọng ở đất nước tôi. Tết Trung thu không chỉ được tổ chức ở Việt Nam mà còn ở một số nơi khác của Châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Và nó thường được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, đêm rằm.

Trước đây, vào ngày này mặt trăng sáng nhất và tròn nhất, tượng trưng cho sự đoàn tụ hay sum họp của gia đình. Vì vậy, các gia đình và bạn bè thường đến cùng nhau hoặc thu hoạch mùa màng cho lễ hội. Ngày nay, Tết Trung thu chủ yếu dành cho trẻ nhỏ ở Việt Nam để tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất trong năm. Nhưng không chỉ trẻ em có thể kỷ niệm ngày này mà người lớn cũng có thể, những người lớn mong muốn có cơ hội để nhắc nhở tuổi thơ của họ và cảm thấy trẻ lại.

#5 Đoạn văn viết về lễ hội Kỳ Cùng bằng tiếng Anh

Ky Cung – Ta Phu temple is one of the biggest festivals in Lang Son province. It annually takes place on the 22nd through 27th day of the first Lunar month. This festival is held to pay our respects to Than Cong Tai, a head of district who had merit of opening Ky Lua Market to trade with Chinese from the 17th century.

The parade route runs from Ky Cung temple to Ta Phu temple. Local people dressed in colorful and traditional clothes paraded around the city. People go to temples to pray for a better health and a happy life.

Almost families along the streets celebrate big parties and invite guests to have lunch together. Every house also makes offerings, especially a roasted big pig. There are many folk games. The festival attracts many visitors even foreign tourists. This is one of the biggest and most important festivals in Lang Son.

Dịch:

Kỳ Cùng – đền Tả Phủ là một trong những lễ hội lớn nhất tỉnh Lạng Sơn. Nó diễn ra hàng năm vào ngày 22 đến ngày 27 của tháng Giêng Âm lịch. Lễ hội này được tổ chức để tỏ lòng thành kính với Thân Công Tài, một vị quận trưởng đã có công mở chợ Kỳ Lừa để giao thương với người Hoa từ thế kỷ XVII.

Lộ trình diễu hành chạy từ đền Kỳ Cùng đến đền Tả Phủ. Người dân địa phương mặc quần áo sặc sỡ và truyền thống đã diễu hành quanh thành phố. Mọi người đến chùa để cầu mong một sức khỏe tốt hơn và một cuộc sống hạnh phúc.

Hầu hết các gia đình dọc các con phố đều tổ chức những bữa tiệc lớn và mời khách ăn trưa cùng nhau. Nhà nào cũng làm lễ vật, đặc biệt là một con lợn quay to tướng. Có nhiều trò chơi dân gian. Lễ hội thu hút rất nhiều du khách thậm chí cả du khách nước ngoài. Đây là một trong những lễ hội lớn và quan trọng nhất ở Lạng Sơn.

#6 Viết đoạn văn tiếng Anh về lễ hội Halloween

Halloween is a holiday celebrated on October 31st. The most common colors of the day are orange and black. Halloween comes from the ancient Celtic festival Samhain. The ancient Celts believed that on October 31st, now known as Halloween, the boundary between the living and the deceased is not clear, and the dead become dangerous for the living by causing problems such as sickness or damaged crops.

On Halloween, the ancient Celts would place a skeleton by their window to represent the dead. Believing that the head was the most powerful part of the body, containing the spirit and knowledge, the Celts used the “head” of the vegetable to decorate their houses. On this day people often wear strange clothes as characters in horrible novels or movies to frighten others. People usually like to dress as ghosts, skeletons, or witches. Now Halloween is an official holiday in almost all European countries.

Dịch:

Halloween là một lễ kỷ niệm vào ngày 31 Tháng Mười. Những màu sắc phổ biến nhất trong ngày là màu cam và đen. Halloween đến từ các lễ hội Celtic cổ xưa Samhain. The Celts cổ xưa tin rằng vào ngày 31 Tháng 10, nay là Halloween, ranh giới giữa sự sống và cái chết là không rõ ràng, và kẻ chết trở nên nguy hiểm cho cuộc sống bằng cách gây ra các vấn đề như bệnh tật hoặc cây bị hư hỏng.

Ngày Halloween, người Celt cổ đại sẽ đặt một bộ xương của cửa sổ của họ đại diện cho những người chết. Tin tưởng rằng người đứng đầu là phần mạnh nhất của cơ thể, có chứa tinh thần và kiến ​​thức, người Celt sử dụng các “đầu” của thực vật để trang trí ngôi nhà của họ. Vào ngày này người ta thường mặc quần áo kỳ lạ như những nhân vật trong tiểu thuyết khủng khiếp hoặc phim để dọa người khác. Mọi người thường thích ăn mặc như con ma, bộ xương, hoặc phù thủy. Bây giờ Halloween là một ngày lễ chính thức ở hầu hết các nước châu Âu.

#7 Viết đoạn văn tiếng Anh về hội Gióng

Giong Festival is a festival which is held annually in many places in Viet Nam to commemorate and praise for the deeds of Saint Giong. Every year, this festival takes place in many local places in the honor of one of the most well-known heroes in Viet Nam – Saint Giong. There are two most famous kinds of Giong festivals in Ha Noi: Soc Son Giong Festival and Phu Dong Giong Festival. Especially, Phu Dong Giong festival is considered to be the World Intangible cultural heritage by UNESCO. This festival simulates the battles of Saint Giong as well as Van Lang people against An enemy. This festival is one of the most popular traditional festivals in Viet Nam. It preserves the value of VietNam history.

Dịch:

Hội Gióng là một lễ hội được tổ chức hàng năm ở nhiều nơi trên Việt Nam để tưởng nhớ và ca ngợi những chiến công của Thánh Gióng. Hàng năm, lễ hội này diễn ra ở nhiều địa phương để tỏ lòng kính trọng đến một trong những vị anh hùng nổi tiếng nhất Việt Nam – Thánh Gióng. Có hai loại hội Gióng nổi tiếng nhất ở Hà Nội: hội Gióng Sóc Sơn và Hội Gióng Phù Đổng. Đặc biệt, Hội Gióng Phù Đổng được công nhận bởi là di sản văn hóa phi vật thể thế giới bởi UNESCO. Lễ hội này mô phỏng lại những trận đầu của Thánh Gióng cũng như của người dân Văn Lang trước giặc Ân. Lễ hội này là một trong những lễ hội truyền thống nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Nó bảo tồn giá trị của lịch sử Việt Nam.

#8 Viết đoạn văn tiếng Anh về lễ hội Lim

Lim Festival is a big festival in Bac Ninh province, held on January 13 every year in Tien Du district. This is considered a long-standing cultural trait and characteristic for Kinh Bac region. Time of movement also does not diminish that tradition, to this day the Lim festival has overcome the cultural space of the region, becoming one of the spring stops of tourists everywhere.

Dịch:

Lễ hội Lim là một lễ hội lớn ở tỉnh Bắc Ninh, được tổ chức vào ngày 13 tháng 1 hàng năm tại huyện Tiên Du. Đây được coi là một đặc điểm văn hóa lâu đời và đặc trưng cho vùng Kinh Bắc. Thời gian chuyển động cũng không làm giảm đi truyền thống đó, cho đến ngày nay lễ hội Lim đã vượt qua không gian văn hóa của khu vực, trở thành một trong những điểm dừng chân mùa xuân của khách du lịch khắp nơi.

Xem thêm: Đặc Trưng Văn Hóa Nông Nghiệp Lúa Nước Việt Nam, Những Đặc Trưng Của Văn Hóa Việt Nam

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về lễ hội ở Việt Nam thật sự là trải nghiệm hữu ích dành cho những bạn đang học ngoại ngữ. Qua đó giúp bạn tăng thêm kỹ năng viết, vốn từ vựng cần thiết. Hãy đọc kỹ những bài viết trên đây bạn nhé. indembassyhavana.org chắc chắn bạn sẽ có thêm nhiều mẫu câu, từ vựng hay để rèn luyện thêm tiếng Anh đấy. Mong rằng những chia sẻ trên của indembassyhavana.org sẽ giúp ích bạn rất nhiều trên hành trình học ngoại ngữ.

See more articles in category: FAQ

Sale off:

Best post:

5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
5 Bài Giới Thiệu Văn Hóa Việt Nam Bằng Tiếng Anh Cực Hay, Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (11 Mẫu)
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Đặc Trưng Văn Hóa Kiến Trúc Nhà Ở Của Người Việt, Văn Hóa Nhà Ở Của Người Việt
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Tìm Về Phong Tục Tập Quán Của Người Sài Gòn Du Xuân, Vài Nét Sinh Hoạt Của Người Sài Gòn Xưa
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Đặc Điểm Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Văn Khấn Đền Cô Bơ Thanh Hóa ? Cô Bơ Và Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đi Lễ Đền Cô Bơ
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
Những Đặc Điểm Văn Hóa Vùng Duyên Hải Miền Trung, Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
So Sánh Văn Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc Và Văn Hóa Phương Tây
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Vì Sao Theo Triết Lý Âm Dương Trong Phong Tục Tang Ma Của Người Việt
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Tất Tần Tật Nghi Lễ Cưới Hỏi Theo Phong Tục Cưới Hỏi Ở Quảng Ngãi
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Top 32 Cảnh Đẹp Ở Đà Lạt Bạn Không Nên Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp Nhất Năm 2021
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Đặc Trưng Lò Pizza Truyền Thống Ý, Các Loại Lò Nướng Pizza
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
Nêu Đặc Điểm Của Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng, Công Nghiệp Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
10+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Lễ Hội Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Văn Hóa Tiêu Dùng Của Người Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Ở Việt Nam
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn
Bài Tập Tình Huống Văn Hóa Doanh Nghiệp Có Lời Giải, Bài Tập Lớn Vhdn

Categories