Viết về lễ hội obon bằng tiếng anh

*

RSS
*

*

2. Listen lớn Mai's presentation & complete the table with no more than three words from the recording.

Bạn đang xem: Viết về lễ hội obon bằng tiếng anh


*

*

Today I’m going to tell you about the xoe dance, a traditional dance of the Tnhị ethnic group in VietNam. Tnhì people have followed this spiritual tradition for generations.
The xoe dance expresses people’s working life và wishes for a happy và wealthy life. It is performed in both public & private gatherings such as celebrations, festivals or family reunions.
The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms. The most popular form is the xoe vong or ‘circle dance’ because it expresses social unity. People, young or old alượt thích, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves.
Old people say they shouldn’t break with this tradition because it reflects Thai culture và lifestyle. As a Tnhị folk tuy vậy goes, without the xoe dance, the rice won’t grow and people won’t get married.
Hôm ni tôi đã nói cho mình nghe về điệu múa xòe, điệu nhảy truyền thống của dân tộc bản địa Thái tại cả nước. Người Thái đang theo truyền thống lâu đời tâm linch này trải qua nhiều cầm cố hệ.
Các điệu múa xòe bộc lộ cuộc sống đời thường với ước muốn làm việc của đầy đủ người cho một cuộc sống niềm hạnh phúc với phong phú. Nó được tiến hành trong cả các cuộc tụ họp nơi công cộng với tứ nhân nlỗi lễ đáng nhớ, lễ hội hoặc sum họp mái ấm gia đình.
Múa xòe gồm hơn 30 hiệ tượng dựa trên sáu bề ngoài cổ xưa. Các hình thức phổ biến duy nhất là xòe vòng hoặc 'nhảy vòng tròn' vì chưng nó bộc lộ sự đồng đẳng làng mạc hội. Mọi fan, ttốt hay già, thuộc bình thường tay chế tạo ra vòng tròn quanh ngọn lửa cùng nhảy đầm theo âm thanh. Bên cạnh những vòng tròn , có những điệu múa cùng với nón hình nón, fan ngưỡng mộ giấy hoặc dòng khăn uống.

Xem thêm: Top 5 Đặc Sản Thịt Rừng, Món Ngon Làng Nghệ, Đặc Sản Thịt Rừng, Món Ngon Làng Nghệ


Người già nói rằng chúng ta không nên phá vỡ cùng với truyền thống lâu đời này cũng chính vì nó phản ảnh văn hóa Thái cùng lối sống. Như một bài hát dân gian xứ sở của những nụ cười thân thiện, không có điệu múa xòe, gạo sẽ không cải cách và phát triển và phần nhiều fan sẽ không còn kết thân.
4. Work in pairs. Read about a traditional Japanese dance. Make complete sentences, using the information given.
(Làm theo cặp. Đọc về một điệu múa Japan truyển thống. Hoàn thành câu, áp dụng báo cáo được đến.)
The Obon dance is a traditional Japanese dance. People have the honour of their ancestors. The Obon festival takes place in mid-August in many regions of Japan và in mid-July in other regions. There are many forms in different regions. The most typical khung is circle dance. People make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. This is one of the most important traditions. A lot of people come baông xã to reunite with their families during the Obon festival.
Điệu múa Obon là một điệu múa truyền thống nước Nhật. Người ta có sự tôn trang đôi cùng với tiên nhân của họ. Lễ hội Obon ra mắt vào thời điểm giữa tháng 8 à nhiều Khu Vực nước Nhật vào vào giữa tháng 7 sống phần lớn khu vực khác. Có các hình thức ngơi nghỉ hầu như khu vực không giống nhau. Hình thức tiêu biểu vượt trội duy nhất là múa vòng tròn. Người ta làm cho thành một vòng tròn quanli một yagura, một sảnh khấu cao bởi gỗ; vài ba vũ công dịch rời theo klặng đồng hồ thời trang với vài fan dịch rời ngược hướng kyên đồng hồ đeo tay. Đây là mọi truyền thống lịch sử đặc biệt quan trọng tuyệt nhất. hầu hết tín đồ trsinh sống về sum vầy với mái ấm gia đình chúng ta trong suốt liên hoan Obon.
5. Imagine that you are joining a writing conkiểm tra about customs & traditiond & have sầu chosen lớn write about the Obon dance. Now write a description of this dance. Begin with the following sentence.
(Tưởng tượng rằng em đã tsi gia một cuộc thi viết về phong tục và media với lựa chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ đồng hồ viết một bài diễn đạt về điệu múa này. Bắt đầu với câu dưới đây.)
There is a tradition in nhật bản that people perform the Obon dance during the Obon festival. The festival happens in mid-August in many regions of nhật bản. There are many different forms of Obon dance in different regions. In order lớn persize it, people make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move sầu clockwise, and some counter-clockwise. I really lượt thích thiw dance.
Có một truyền thống lịch sử nghỉ ngơi Nhật Bản đó là người ta màn biểu diễn điệu múa Obon trong veo tiệc tùng Obon. Lễ hội ra mắt vào tháng 8 sinh hoạt các vùng Japan. Có những hình thức múa Obon không giống nhau sinh hoạt nhiều vùng khác biệt. Để thể hiện nó, tín đồ ta làm cho thành một vòng tròn xung quanh một yagura, một Sảnh khấu cao bằng gỗ; vài vũ công dịch rời theo klặng đồng hồ thời trang, và vài ba bạn ngược chiều kim đồng hồ thời trang. tôi thật sự hết sức yêu thích điệu múa này.
6. When you have finished, swap your work with a partner. Did they add anything different? Can you spot any mistakes in their work? Share your ideas.
(khi em hoàn thành, đàm phán quá trình của em cùng với bạn học. Họ bao gồm thêm gì không giống không? Em có thấy lỗi nào trong bài bác bọn họ không? Chia sẻ chủ ý của em.)